Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

Τα σχολεία του Δήμου Φλώρινας, θα ξεκινήσουν την λειτουργία τους στις 09:00πμ

Σας γνωρίζουμε ότι την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας, θα ξεκινήσουν την λειτουργία τους στις 09:00πμ, λόγω της χιονόπτωσης.
Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.


Read more

Πρόγνωση καιρού της εβδομάδας!

Βλέπε σύνδεσμο εδώ>
http://www.meteo.gr/meteoplus/cf_print.cfm?city_id=47
Read more

Δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας

 Υπό την προεδρία του δημοτικού συμβούλου κ. Χρήστου Μπαρδάκα, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017 η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με τέσσαρα θέματα στην ημερήσια διάταξη και επτά εκτός αυτής.
Τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα είναι:
-«Σχετικά με τη συγκρότηση τριμελών Επιτροπών (Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών) του άρθρου 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016 και άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 για το έτος 2017», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
«Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων του Δήμου Φλώρινας για το έτος 2017», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
«Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης κινητών του Δήμου Φλώρινας για το έτος 2017», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
«Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκμίσθωσης κινητών – ακινήτων, έτους 2017», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
 «Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου Φλώρινας για το έτος 2017», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
«Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας έτους 2017», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
 «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Λουκά, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
- «Έγκριση 4ουΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) του έργου ¨ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ¨», με εισηγητή τον κ. Σωτήριο Τσορμπάρη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Δημήτριου Παπαναστασίου, διευθυντή Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
- «Καταβολή A΄ τακτικής επιχορήγησης ποσού 600.000,00 € στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, για το έτος 2017», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
- «Σχετικά με τον ορισμό υπολόγων και έγκριση ποσών για την καταβολή Προνοιακών επιδομάτων του Τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Φλώρινας, για το έτος 2017», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
- «Έγκριση πρακτικού κλήρωσης μελών και συγκρότηση επιτροπής Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων, έτους 2017 Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον
κ. Νικόλαο Αλεξιάδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Ιωάννη Αναγνωστόπουλου, διευθυντή Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα αποσύρθηκε.  

Read more

Καταγγελίες καταναλωτών - πού και πώς να τις κάνεις

Είναι πολλές οι περιπτώσεις που ως καταναλωτές αισθανόμαστε ότι δεν λαμβάνουμε τις υπηρεσίες ή τα προιόντα που θα έπρεπε με βάση -εκτός των άλλων- και τα χρήματα που δίνουμε και δεν ξέρουμε που να απευθυνθούμε για να κάνουμε τις καταγγελίες μας.
Καταγράφουμε λοιπόν τους σημαντικότερους φορείς:
● Γενική Γραμματεία Καταναλωτή:
-Web site:  www.efpolis.gr
Πρόκειται για τον επίσημο φορέα για τα δικαιώματα του Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 Για παράπονα – καταγγελίες:
-Τηλεφωνικά στη Γραμμή Καταναλωτή: 1520
Πέραν από τη δυνατότητα υποβολής καταγγελιών από το site, ο Καταναλωτής μπορεί να λάβει πληθώρα πληροφοριών για ζητήματα της καθημερινότητας που τον απασχολούν. Ιδιαίτερα χρηστική είναι η ενότητα FAQ .
 ● Συνήγορος του Καταναλωτή:
Πρόκειται για μια Ανεξάρτητη Αρχή που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Λειτουργεί πρακτικά ως εξωδικαστικό όργανο συναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών, αλλά και ως συμβουλευτικός θεσμός στο πλευρό της πολιτείας για τη θεραπεία προβλημάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
Καταγγελίες – αναφορές από καταναλωτές μπορούν να γίνουν:
-με αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία της Αρχής
-με αποστολή μέσω ταχυδρομείου (Λ.Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα)
-με αποστολή μέσω fax (210-6460414)
-με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (grammateia@synigoroskatanaloti.gr)
 ● ΕΦΕΤ (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων):
-Web site:  www.efet.gr
Ο ΕΦΕΤ καθορίζει τις προδιαγραφές ποιότητας τις οποίες πρέπει να πληρούν τα προσφερόμενα στην κατανάλωση τρόφιμα και διενεργεί τους σχετικούς  ελέγχους. 
Γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών:  11717
● ΙΝΚΑ (Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος) :
-Web site:  www.inka.gr
Πρόκειται για ένα ένας ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό και μη κυβερνητικό οργανισμό.
Email επικοινωνίας :  inka@inka.gr
Τηλέφωνο επικοιννωνίας:  210 36.32.443
● ΕΚΠΟΙΖΩ (ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ)
-Web site:  www.ekpizo.gr
Πρόκειται για μία δυναμική μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική οργάνωση με ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων με στόχο την εκπαίδευση κι ενημέρωση των καταναλωτών αλλά και την εξωδικαστική και δικαστική παρέμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Αθήνα: Στουρνάρη 17, 106 83. Τηλ. Κέντρο: 210 330 44 44, Fax: 210 330 05 91
Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλους 7, 546 24, Τηλ. 2310 25 77 76 & Fax: 2310 24 26 60
Πάτρα: Φιλοποίμενος 51,ΤΚ 262 21, Τηλ 2610 222626 & Fax: 2610 22 22 57
Email επικοινωνίας:
info@ekpizo,gr (για Αθήνα)
ekpizothess@ekpizo.gr (για Θεσσαλονίκη)
ekpizopatras@ekpizo.gr (για Πάτρα)
● ΚΕΚΠΑ (Κέντρο προστασίας Καταναλωτών)
-Web site:  www.kepka.org
Πρόκειται για μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική, πανελλαδική Ένωση Καταναλωτών με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο καταγγελιών: 801-11-17200
Καταγγελία μέσω email: http://kepka.org

Read more

Για να κρατιόμαστε σε φόρμα

Χρήματα για γυμναστήριο δεν περισσεύουν; Ο διάδρομος στο σπίτι έχει γίνει …κρεμάστρα ρούχων λόγω έλλειψης χρόνου και διάθεσης;
Κι όμως υπάρχουν κάποιες απλές λύσεις για να 'ξεσκουριάζουμε' λιγάκι και να κρατιόμαστε σε μία ανεκτή φόρμα. Και κυρίως λύσεις που μπορούν να ενταχθούν 'ανώδυνα' στην καθημερινότητά μας.
Έχουμε και λέμε λοιπόν: 
1. Κλείνουμε τηλεόραση και υπολογιστή.
H Τηλεόραση και ο Υπολογιστής είναι οι μεγάλοι εχθροί της άσκησης. Όσο πιο πολύ είμαστε προσκολλημένοι σε αυτά τόσο λιγότερο χρόνο εξοικονομούμε για να 'κινηθούμε΄ λίγο καθώς και τα δύο είναι οι κατεξοχήν εκφράσεις αυτού που ονομάζουμε καθιστική ζωή (για τις συνέπειες της οποίας βλ. σχετικό προηγούμενο άρθρο του Praktikesidees εδώ).
2. Σκάλες.
Το σπίτι ή το γραφείο μας είναι σε όροφο; Αντί να χρησιμοποιήσουμε το ανσασέρ ανεβαίνουμε με τα πόδια. Ναι το ξέρουμε, συνήθως δε μας κάνει και πολύ κέφι αλλά είναι μια πρώτης τάξεως απλή γυμναστική!
3. Το ενδιάμεσο διάλειμμα στο γραφείο.
Κακά τα ψέματα, οι περισσότεροι δουλεύουμε πλέον μέσω υπολογιστή – κάτι που σημαίνει …καρέκλα.
Μία-δύο φορές την ημέρα λοιπόν, διακόπτουμε το εργασιακό σερί και πηγαίνουμε μια μικρή κοντινή βόλτα – πιθανότατα συνδυάζοντάς το με κάποιες μικροδουλειές. Το περπάτημα είναι άσκηση και χαλάρωμα ταυτόχρονα!
4. Τσάι και νερό
Αποφεύγουμε όσο γίνεται καφέδες και ζάχαρη (και λέμε 'όσο γίνεται' γιατί ένα καφεδάκι είναι μάλλον απαραίτητο) καθώς και τους …ζαχαρούχους χυμούς.
Προτιμάμε νεράκι, πράσινο τσάι και φυσικούς χυμούς.
5. Η βόλτα πριν την επιστροφή στο σπίτι.
Παρκάρουμε το αυτοκίνητο αλλά δεν …βγάζουμε τα κλειδιά από την τσέπη. Ξεκινάμε μία χαλαρή βόλτα στους πέριξ δρόμους – η ιδανική διάρκεια είναι δεκαπέντε λεπτά με μισή ώρα.
ΟΚ, το ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο μετά από μία κουραστική εργασιακή ημέρα, όμως είναι εφικτό για 2-3 φορές την εβδομάδα και κυρίως πολύ ευεργετικό. Μας κρατάει πιο …fit αλλά και 'καθαρίζει' το μυαλό από τις σκοτούρες της ημέρας.
6. Σαββατοκύριακα – ευκαιρία για κίνηση.
Και εάν το να περπατήσουμε ένα τέταρτο μετά τη δουλειά φαίνεται δύσκολο λόγω κούρασης, για το να μην επιλέξουμε δραστηριότητες που δεν είναι 'στατικές' το Σαββατοκύριακο δεν υπάρχει δικαιολογία.
Απλά πράγματα: μία βόλτα και παιχνίδι με τα παιδιά στην εξοχή, ποδηλατάδα,  περπάτημα σε κοντινούς προορισμούς και τόσες άλλες επιλογές μπορούν να μας προσφέρουν την κίνηση που χρειαζόμαστε. Ας αποφύγουμε ν' απορροφηθούμε και πάλι από τον καναπέ και την τηλεόραση. Άλλωστε, δεδομένων των συνθηκών, ευχάριστες ειδήσεις αποκλείεται ν' ακούσουμε… 

Read more

Πως καθαρίζεται ο λεκές από λάδι

Το λάδι είναι ίσως η πιο συνηθισμένη αιτία δημιουργίας λεκέδων στα ρούχα μας καθώς και τα διάφορα υφάσματα γενικότερα. Ειδικά, στο θέμα των ρούχων, μπορεί να ευθύνεται κάποιο μικροατύχημα που θα συμβεί την ώρα του φαγητού στο σπίτι, το γεγονός ότι τρώμε πρόχειρα και γρήγορα κατά τη διάρκεια της δουλειάς ή απλά το ότι είμαστε βιαστικοί και λίγο απρόσεχτοι (που, μεταξύ μας, είναι και το συνηθέστερο).
Πως μπορούμε όμως να αφαιρέσουμε το λεκέ από λάδι;  Συγκεντρώσαμε από το διαδίκτυο τις πλέον δημοφιλείς προτεινόμενες λύσεις:
1. Απορρυπαντικό πιάτων:
Η κλασική και πλέον διαδεδομένη λύση στα περισσότερα ελληνικά σπίτια:  απλά ρίχνουμε λίγο απορρυπαντικό πιάτων πάνω στο λεκέ, το αφήνουμε για λίγη ώρα και μετά πλένουμε το ρούχο στο πλυντήριο ή στο χέρι.
2. Βενζίνη και ταλκ:
Βρέχουμε με λίγη βενζίνη το σημείο του λεκέ και μετά ρίχνουμε ταλκ. Το βουρτσίζουμε και πλένουμε κανονικά. Εάν το ύφασμα δεν πλένεται, τότε απλώς βουρτσίζουμε καλά αφού απορροφηθεί το λάδι από την ταλκ (πηγή: dropslaundry.gr).
3. Καθαριστικό πιάτων και ταλκ:
Ρίχνουμε ταλκ πάνω στο λεκέ για να απορροφήσει μεγάλο μέρος του. Στη συνέχεια βάζουμε λίγο καθαριστικό για τα πιάτα ακριβώς στο σημείο που έχει πέσει το λάδι και βάζουμε το ύφασμα για πλύσιμο.
4. Αλάτι:
Ρίχνουμε αλάτι στον λεκέ. Το αφήνουμε για περίπου ένα μισάωρο και μετά προχωράμε στο πλύσιμο.
ΒΑΣΙΚΑ TIPS :
- Οι λεκέδες πρέπει ν' αντιμετωπίζονται άμεσα. Όσο περισσότερο μείνουν τόσο πιο δύσκολα βγαίνουν. 
- Δεν τρίβουμε τους λεκέδες προτού ρίξουμε το καθαριστικό, καθώς με το τρίψιμο το πρόβλημα μάλλον θα επιταθεί.
- Δε βάζουμε το ρούχο ή το όποιο ύφασμα στο πλυντήριο, προτού αντιμετωπίσουμε το λεκέ. Το πλυντήριο από μόνο του, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα τον καθαρίσει και απλά θα χρειαστεί, αφού τον αντιμετωπίσουμε, να το ξαναπλύνουμε.
- Προσοχή: προτού χρησιμοποιήσουμε το οποιοδήποτε καθαριστικό, θα πρέπει πρώτα να το δοκιμάσουμε σε κάποιο μη εμφανές σημείο του υφάσματος ή ακόμη καλύτερα σε κάποιο πρόχειρο ύφασμα για να βεβαιωθούμε ότι δε ξεβάφει. Επίσης θα πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχει το κάθε ύφασμα όσον αφορά τον τρόπο καθαρισμού του.


Read more

Η κατάσταση στο οδικό δίκτυο

Ανακοινώνεται ότι η κατάσταση στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχει ως εξής, ανά Διεύθυνση Αστυνομίας:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία Οδό, διεξάγεται κανονικά.
Η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το Εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, διεξάγεται μόνο με χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή ειδικού τύπου χειμερινά ελαστικά.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ:
Η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το Εθνικό δίκτυο, διεξάγεται κανονικά.
Η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το επαρχιακό οδικό δίκτυο, διεξάγεται μόνο με χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή ειδικού τύπου χειμερινά ελαστικά.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ:
Η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία Οδό και στον κάθετο άξονα Α-29 (Εγνατίας – Καστοριάς),διεξάγεται κανονικά.
Η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το Εθνικό δίκτυο διεξάγεται κανονικά εκτός από τα κάτωθι σημεία, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή ειδικού τύπου χειμερινά ελαστικά.:
-από το 14ο χλμ έως 43ο χλμ της Εθνικής οδού Κοζάνης – Φλώρινας και
-από το 60ο χλμ έως 97ο χλμ της Παλαιάς Εθνικής οδού Κοζάνης – Ιωαννίνων.
Η κυκλοφορία των οχημάτων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, διεξάγεται μόνο με χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή ειδικού τύπου χειμερινά ελαστικά εκτός από το επαρχιακό δίκτυο του Δήμου Κοζάνης, όπου η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ:
Η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το Εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, διεξάγεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή ειδικού τύπου χειμερινά ελαστικά.
Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί από  το 4ο έως το 18ο χλμ. της Νέας Εθνικής Οδού Φλώρινας - Θεσσαλονίκης, λόγω φθορών του οδοστρώματος. Η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Φλώρινας - Θεσσαλονίκης.


Read more

ΚΕ.Κ.Π.Ο.Ε (κέντρο ερευνών)

Κέντρο Κοινωνικών Πολιτικών & Οικονομικών Ερευνών.


Read more

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι γονείς των γεννημένων αρρένων του έτους 2001, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου Φλώρινας, να προσέλθουν στην υπηρεσία μας, που στεγάζεται επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 97, στο ισόγειο του κτιρίου- γραφείο 3, από τις 18/1/2017 έως τις 28/2/2017, κάθε εργάσιμη ημέρα από τις 8:00 π. μ. έως στις 14:00 μ. μ., έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, για να δηλώσουν το επάγγελμά τους, τη διεύθυνση κατοικίας και τις γραμματικές τους γνώσεις, προκειμένου να καταρτιστεί ο Στρατολογικός Πίνακας. Στην ανωτέρω ανακοίνωση συμπεριλαμβάνονται και οι Δημοτικές Ενότητες Κάτω Κλεινών, Μελίτης  & Περάσματος.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2385 3 51059, 2385 3 51029, 2385 3 51051 & 2385 3 51015
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
*Παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολείων όπως ενημερώσουν όλους τους άρρενες που φοιτούν στο σχολείο τους και εφόσον τα Μητρώα Αρρένων τους βρίσκονται στο Δήμο Φλώρινας, ανεξαρτήτως του Δήμου κατοικίας τους.


Read more

Ελένη

Ελένη μπορεί το όνομά σου να είναι αρκετά συνηθισμένο, όμως σου χαρίζει μεγάλη λάμψη και γοητεία και αναμφισβήτητα έχει πολύ όμορφη ιστορία! Στην αρχαιότητα, το όνομά σου σήμαινε λαμπερή, απαστράπτουσα! Ήταν το όνομα της Ωραίας Ελένης, της ηρωίδας του Ομηρικού έπους «Ιλιάδα» , που την «έκλεψε» ο Πάρις από την Τροία και στάθηκε αφορμή για την έναρξη του Τρωικού πολέμου. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία το όνομά σου προέρχεται από την Αγία Ελένη, που ήταν η αυτοκράτειρα της Ρώμης που ανακάλυψε τον Τίμιο Σταυρό μαζί με τον γιό της τον Μέγα Κωνσταντίνο. Από την πλευρά της αριθμολογίας, ο προσωπικός σου λεξάριθμος είναι το 8 και αυτό σημαίνει ότι είσαι μία γυναίκα με έντονη προσωπικότητα και μεγάλο δυναμισμό. Βάζεις υψηλούς στόχους στη ζωή σου και δεν τα παρατάς αν δεν τους φέρεις εις πέρας. Έχεις θάρρος υπομονή και επιμονή, εργάζεσαι με μόχθο για να έχεις χρήματα και άνεση για να ζεις καλά. Στους ανθρώπους που αγαπάς είσαι γενναιόδωρη και πάντα στέκεσαι δίπλα στα προβλήματα τους. Έχεις μεγάλες φιλοδοξίες και κύριος στόχος της ζωής σου είναι η προσωπική σου ανάπτυξη! Πρόσεξε μονάχα το πείσμα σου, γιατί πολλές φορές γίνεται η αιτία να πληγώνεις τους ανθρώπους γύρω σου και μετά να το μετανιώνεις.
ΠΗΓΗ: myastro.gr
Read more

«Μαθήματα» ανακύκλωσης!

Εύγε στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Φλώρινας! πρωτοπόρος στην ανακύκλωση μελανιών μπαταριών Toner και χαρτιού, συλλέγει και τα ανακυκλώνει περισσότερο από κάθε άλλη δημόσια αρχή!
Η σημασία της ανακύκλωσης είναι τεράστια και τα οφέλη πολλαπλάσια.
Με την ανακύκλωση χρησιμοποιούμε μέρη ή και ολικά οτιδήποτε μας είναι χρήσιμο, τα απορρίμματα αρκετές φορές με ειδική διαδικασία γίνονται αγαθά για τον άνθρωπο.
Ένα άλλο μέρος της ανακύκλωσης είναι το γεγονός ότι μετατρέπονται πολλά απορρίμματα σε λιγότερο η καθόλου βλαβερά, ουσιαστικά γίνεται ομαλή η επανένταξη τους στο φυσικό περιβάλλον.

Σπύρος Α. Ηλιάδης
Δημοσιογράφος
Εκδότης ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
τ. Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
TV ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Read more

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας:Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

Προς:1. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, 
        κ. Θεόδωρο Καρυπίδη
2. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών,
        κ.  Ευάγγελο Σημανδράκο    
3.Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας  Καστοριάς,
        κ.  Σωτήριο Αδαμόπουλο
4. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης,
        κ.  Παναγιώτη Πλακεντά
5. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας,
        κ.  Στέφανο Μπίρο
6. Μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
        Μακεδονίας :

1.   Καρυπίδου Μαρία
9.  Στεργιούλη Παναγιώτη
2.   Τσότσο Παύλο
10. Καμπουρίδη Σταύρο
3.   Καρακασίδη Δημήτριο
11. Κάτανα Ηλία
4.   Κεχαγιά Φώτιο
12. Χριστοφορίδη Γεώργιο
5.   Γιαννακίδη Σταύρο
13. Ζυμπίδη Θεοφύλακτο
6.   Ιωαννίδη Κυριάκο
14. Γέρου Κωνσταντίνο
7.   Θεοδουλίδη Νεοκλή
15. Καναβό Κωνσταντίνο
8.  Καλαϊτζόπουλο Ματθαίο
16. Δασκαλόπουλο Αντώνιο

17. Παναγιωτίδου Ελισσάβετ
29. Γιάτσιο Ιωάννη
18. Αντωνιάδη Γεώργιο
30. Σβώλη Γεώργιο
19. Κούσκουρα Αμαλία
31. Μαργαρίτη Γεώργιο
20. Θεοδώρου Θεόδωρο
32. Κιοσέ Ιωάννη
21. Κώττα Παναγιώτη
33. Ζήδρου-Γρηγοριάδου Αλίκη
22. Βάσσο Πασχάλη
34. Μουμουλίδη Θεμιστοκλή
23. Γιαννόπουλο Γρηγόριο
35. Σαπαλίδη Σάββα
24. Aλεξανδρή Ρούση
36. Ζεμπιλιάδου Γεωργία
25. Δακή Γεώργιο
37. Κανδύλη – Μυκωνιάτη Αγνή
26. Σόκουτη Ιωάννη
38. Βήττα Ιωάννη
27. Σαββόπουλο Δημήτριο
39. Καραντζίδη Βασίλειο
28. Βόσδου Σωτήριο
40. Κουρκούτα Νικόλαο

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  των άρθρων 167 και  185 του Νόμου 3852/10, σας καλούμε σε Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης), με θέμα:
1ο: Απολογισμός Πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για την Εφαρμογή του Eτήσιου Προγράμματος Δράσης, την Οικονομική κατάσταση, τη Διοίκηση της Περιφέρειας και την Ετήσια Έκθεση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης
Εισηγητές: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Θεόδωρος Καρυπίδης και η Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης κ. Αναστασία Σιόμου.
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
Γεώργιος Κωτσίδης
Πίνακας Αποδεκτών:
Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, κ. Βασίλειος Μιχελάκης
Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Εκτελεστικός Γραμματέας της ΠΔΜ
Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης
Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Μέλη Επιτροπής Διαβούλευσης
Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας, ANKO A.E.
ΜΜΕ
Κοινοποίηση:
Γραφεία Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών ΠΔΜ
Γενικοί Διευθυντές ΠΔΜ


Read more

Συμβουλές για ν’ ανεβάσουμε διάθεση!

Η οικονομική κρίση και η όλη περιρρέουσα 'καταθλιπτική' ατμόσφαιρα που έχει δημιουργήσει, μας ζορίζει πολύ όλους. Και χρειαζόμαστε, όσο ποτέ άλλοτε μία 'ανάσα'. Ας επιδιώξουμε λοιπόν ν' ανεβάσουμε διάθεση – να δούμε πιο αισιόδοξα τα πράγματα, χωρίς παράλληλα ν' αγνοούμε τη δύσκολη πραγματικότητα.
Για το λόγο αυτό συγκεντρώσαμε 5 + 2 -ρεαλιστικά-  tips που μας ''δείχνουν το δρόμο'':  
1. Ας αναζητήσουμε με πάθος εκείνες τις μικρές καθημερινές στιγμές που πολλές φορές περνάνε 'απαρατήρητες' κι όμως εάν τις στερηθούμε καταλαβαίνουμε πραγματικά την αξία τους κι ας προσπαθήσουμε εφεξής να τις ζούμε όπως τους αξίζουν.
2. Ας έχουμε πάντα στο μυαλό μας την εικόνα του παιδιού ή των παιδιών μας – είναι μία μόνιμη πηγή χαράς και αισιοδοξίας.
3. Ας επιδιώκουμε να δυναμώσουμε τη σχέση μας με τους ''δικούς μας'' ανθρώπους είτε είναι η οικογένειά μας είτε οι φίλοι μας. Κανείς δεν μπορεί να είναι αισιόδοξος όταν παραμένει ερμητικά κλεισμένος στον εαυτό του.
4. Ας σκεφτούμε ξανά όλα τα όμορφα πράγματα που έχουν έρθει στη ζωή μας κι έρχονται καθημερινά ακόμη και τώρα εν μέσω της μεγάλης δοκιμασίας – και τα υλικά αλλά κυρίως τα συναισθηματικά. Θα εκπλαγούμε ευχάριστα όταν θα διαπιστώσουμε πόσο πραγματικά υπέροχα πράγματα μας συμβαίνουν καθημερινά – ακόμη και μέσα στη δίνη της κρίσης, χωρίς να τους δίνουμε την αξία και τη θέση που θα έπρεπε.
5. Ας προσπαθήσουμε να εντάξουμε έναν στοιχειώδη προγραμματισμό στη ζωή μας, ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση των εργασιακών κι άλλων εκκρεμοτήτων – προσπαθώντας να τις ολοκληρώνουμε μία μία, με σχέδιο. Κάθε μία εκκρεμότητα που τελειώνει, τονώνει την αυτοπεποίθηση και την αισιοδοξία μας.
6. Ας μάθουμε να συγχωρούμε και να ξεχνάμε τα λάθη των άλλων. Ακόμη κι όταν έχουμε απόλυτο δίκιο, το να το κρατάμε ''μανιάτικο'' σε κάποιον, βλάπτει πρώτα απ' όλα τη δική μας ψυχική διάθεση.  
7. Ας αφιερώνουμε χρόνο στον εαυτό μας και τους δικούς μας. Τα Σαββατοκύριακα είναι για να περνάμε καλά. Και 'περνάω καλά' δε σημαίνει παραμένω μπροστά σε μία οθόνη – είτε είναι του υπολογιστή είτε της τηλεόρασης. Σημαίνει βγαίνω έξω, έρχομαι σε επαφή με τη φύση, οργανώνω μικρές 'αποδράσεις', απολαμβάνω την παρέα των άλλων, αλλάζω παραστάσεις. Και ας μη γίνονται τα περιορισμένα πλέον οικονομικά μας, η δικαιολογία για να κλειστούμε στο σπίτι. Υπάρχουν πάντα πολλές και εξαιρετικές επιλογές εξόδου με ελάχιστο κόστος.


Read more

3η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10
β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)
ΚΑΛΕΙ
Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Κεχαγιάς Φώτιος
Γέρου Κωνσταντίνος
Βάσσος Πασχάλης
Δασκαλόπουλος Αντώνιος
Μαργαρίτης Γεώργιος
Κιοσές Ιωάννης
Σε συνεδρίαση την Πέμπτη 19/01/2017 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:
Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου: «Οριοθέτηση – Χωροθέτηση τμήματος του ποταμού Αλιάκμονα από την περιοχή της Πενταβρύσου μέχρι την γέφυρα της Μεσοποταμίας (Δ63 έως το Δ124)» Π.Ε. Καστοριάς
Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
Τροποποίηση συμβάσεων αναδόχων της διακήρυξης 4/2016 και παράταση της ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα), ή Δ.Χ. Επιβατικά σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017 στους προσωρινούς μειοδότες και παράταση συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30-6-2016 για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν λόγω των άγονων δρομολογίων της διακήρυξης 4/2016
Έγκριση του από 05/01/2017 πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια και μεταφορά 700 τόνων αλατιού για τις ανάγκες Αποχιονισμού της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2017, ποσού 59.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Έγκριση του από 10/01/2017 πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια γραφικής, μηχανογραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2017, ποσού 59.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Έγκριση της παράτασης των συμβάσεων για την μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2016-2017, για χρονικό διάστημα έως 30-6-2017, σε εκτέλεση του άρθρου 72 του Ν. 4445/2016
Παραίτηση από ένδικα μέσα κατά της με αριθ. 41/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Φλώρινας
Ορισμός δικηγόρου για νομική συνδρομή στην Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Δήμου Εορδαίας
Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
Παροχή πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Π.Ε. Καστοριάς
Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 145.504,00 € του προγράμματος ΚΑΠ – ως επιχορήγηση προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για το μήνα Δεκέμβριο του 2016
Έγκριση του πίνακα υπαλλήλων για συμμετοχή στη διαδικασία κλήρωσης συγκρότησης επιτροπών για έργα προϋπολογισμού μέχρι το όριο των 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. και για έργα προϋπολογισμού υπεράνω του ορίου των 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. του Μητρώου Εργοληπτικών για το έτος 2017 Π.Ε. Κοζάνης
Έγκριση του πίνακα υπαλλήλων για συμμετοχή στη διαδικασία κλήρωσης συγκρότησης επιτροπών α) Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής Έργων β) Παραλαβής Αφανών Εργασιών – Κόστος εξακρίβωσης τιμών εμπορίου και γ) χαρακτηρισμός φυσικού εδάφους για το έτος 2017 Π.Ε. Κοζάνης
Έγκριση του πίνακα υπαλλήλων για συμμετοχή στη διαδικασία κλήρωσης συγκρότησης επιτροπών για έργα προϋπολογισμού άνω του ορίου της 2ης τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών για το έτος 2017 Π.Ε. Κοζάνης
Διάθεση πίστωσης για το έργο «Ανακαίνιση – συντήρηση Αστυνομικού Μεγάρου Πτολεμαΐδας»
Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
Έγκριση δαπάνης κατασκευής έργων αγροτικού εξηλεκτρισμού έτους 2016
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς 
Έγκριση α) Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2016-2017 β) Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης Π.Ε. Κοζάνης
Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554)
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.
Μαρία Σ. Καρυπίδου
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας
Κοινοποίηση:
Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
Αντιπεριφερειάρχες
Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
Εκτελεστικός Γραμματέας
Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
-Διεύθυνση Οικονομικών
       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
7.    - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
       - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
8.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
9.  Μ.Μ.Ε.


Read more

Συλλυπητήριο μήνυμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Ν. Φλώρινας, συνήλθε εκτάκτως σήμερα, 16 Ιανουαρίου 2017, μετά το θλιβερό άγγελμα του θανάτου της τ. Υποθηκοφύλακα Φλώρινας, Ευαγγελίας Βενιζέλου – Πέπη και αποφάσισε:
1. Να εκφρασθούν τα θερμά συλλυπητήρια του Σώματος στην οικογένεια της εκλιπούσας.
2. Να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό τύπο.
Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Read more

Πέντε tips για να εξοικονομούμε μπαταρία στα Smartphones

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στα smartphones, το οποίο δεν φαίνεται να έχει καταφέρει να υπερκεράσει έως τώρα η τεχνολογία, είναι η αυτονομία της μπαταρίας τους που συνήθως διαρκεί μία-δύο ημέρες.
Συγκεντρώσαμε λοιπόν μία σειρά από χρηστικά tips που εάν και δε βοηθούν στο να λύσουμε το πρόβλημα, μπορούν ωστόσο να συνεισφέρουν στο να εξοικονομήσουμε σημαντική και πολύτιμη ενέργεια στην μπαταρία του κινητού μας.
Αναλυτικά λοιπόν:
1. Απενεργοποιούμε GPS, WiFi και Bluetooth όταν δεν τα χρησιμοποιούμε. Εάν δεν το κάνουμε είναι περίπου βέβαιο ότι η μπαταρία μας θα χρειαστεί φόρτιση συντομότερα απ' ότι κανονικά.
2. Ρυθμίζουμε τη φωτεινότητα της οθόνης μας σε χαμηλότερα επίπεδα – η οθόνη είναι ίσως η βασικότερη (ή μία από τις βασικότερες) αιτίες κατανάλωσης μπαταρίας.
3. Δεν κατεβάζουμε ανεξέλεγκτα δωρεάν εφαρμογές (apps). Έρευνα του Πανεπιστημίου της Ιντιάνα που δημοσίευσε το BBC κατέδειξε ότι οι δωρεάν εφαρμογές, οι ενημερώσεις και οι διαφημίσεις που φορτώνουν τα smartphones μπορούν να καταναλώσουν έως και το 75% της μπαταρίας τους.
4. Όταν φορτίζουμε για πρώτη φορά μία καινούρια συσκευή ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστή όσον αφορά την διάρκεια της 1η φόρτισης. Η πρώτη φόρτιση είναι εξαιρετικά σημαντική για το πως θα ''συμπεριφερθεί'' η μπαταρία στη συνέχεια.
5. Κατεβάζουμε κάποια από τις δωρεάν ειδικές εφαρμογές που κυκλοφορούν (αφού φυσικά κάνουμε μια σχετική έρευνα μέσω Google) και οι οποίες μπορούν να μας προσφέρουν μία σχετικά αναλυτική εικόνα του ποιοί είναι οι βασικοί 'υπεύθυνοι' για την κατανάλωση μπαταρίας στο κινητό μας. Έτσι, στη συνέχεια μπορούμε να κάνουμε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις, ώστε να μεγιστοποιούμε κάθε φορά το χρόνο διάρκειας της μπαταρίας έως την επόμενη φόρτιση.

Read more

Θερμά συλλυπητήρια

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Φλώρινας συνήλθε εκτάκτως σήμερα, 16 Ιανουαρίου 2017, μετά το θλιβερό άγγελμα του θανάτου της τ. Υποθηκοφύλακα Φλώρινας Ευαγγελίας Βενιζέλου - Πέπη και αποφάσισε:
1. Να εκφρασθούν τα θερμά συλλυπητήρια του Σώματος στην οικογένεια της εκλιπούσας.
2. Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό της.
3. Να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό τύπο και να επιδοθεί στην οικογένειά  της.
Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Read more

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

Ο παππούς και η γιαγιά: Η συμβολή τους στο μεγάλωμα των παιδιών

Στην Ελληνική κουλτούρα και κοινωνία διασώζεται, κατά ένα τρόπο, η συμμετοχή και η σημαντική συμβολή του παππού και της γιαγιάς στο μεγάλωμα των εγγονιών τους. Αυτό, θα έλεγε κανείς πως είναι δώρο για όλα τα μέλη της οικογένειας τα οποία αφορά, εκτός βέβαια και αν δημιουργούνται προβλήματα που σχετίζονται με τον ακριβή ρόλο του παππού και της γιαγιάς και την οριοθέτησή του. Λέγοντας αυτό, αναφέρομαι στο βαθμό ανάμειξης και συμβολής του παππού και της γιαγιάς στην οικογένεια των παιδιών τους, ο οποίος πρέπει να είναι καθορισμένος εκ των προτέρων, ώστε όλοι να είναι, όσο το δυνατόν, πιο ικανοποιημένοι από τον τρόπο που έχουν οργανώσει τη λειτουργία της οικογένειας.
Αν δούμε την ευρύτερη οικογένεια, που περιλαμβάνει τα δύο ζεύγη των παππούδων και γιαγιάδων, σαν ένα σύστημα αποτελούμενο από διαφορετικά μέλη, με διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες, βιώματα, απόψεις, ωράρια, ενδιαφέροντα, τότε δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε πως το να τεθεί αυτό το σύστημα σε ισορροπημένη λειτουργία απαιτεί άριστη συνεννόηση και επικοινωνία μεταξύ των μελών, σεβασμό στις αντοχές και το χαρακτήρα του καθενός και βέβαια πολύ αγάπη και καλή θέληση. Ένα τέτοιο σύστημα δεν είναι καθόλου εύκολο να λειτουργήσει ομαλά και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προκύψουν κατά καιρούς προβλήματα, τα οποία λύνονται μόνο με διάλογο και σωστή διαχείριση των συναισθημάτων αυτών που απαρτίζουν το σύνολο της οικογένειας.
Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να τονίσω κάτι ίσως ευνόητο, αλλά θεμελιώδες. Τα παιδιά είναι πάνω και πρώτα απ’ όλα ευθύνη των γονιών τους. Εκείνοι αποφασίζουν να τα φέρουν στον κόσμο και οφείλουν να έχουν σταθμίσει όλες τις παραμέτρους, στο ανθρώπινο δυνατό μέτρο βέβαια, που σχετίζονται με το μεγάλωμα των παιδιών τους. Τα παιδιά δεν είναι πρωταρχική ευθύνη του παππού και της γιαγιάς. Η συμβολή τους στο μεγάλωμα των εγγονιών τους είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική. Αρκετά προβλήματα σε συστήματα οικογενειών θα αντιμετωπίζονταν ευκολότερα, αν και οι δύο γενιές είχαν αυτή τη στάση σαν τον νούμερο ένα κανόνα για την σωστή και χωρίς διαταραχές διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Το ότι το μεγάλωμα των παιδιών είναι πρωταρχική και κύρια υποχρέωση και ευθύνη των γονέων οφείλουν να το θυμούνται και οι γονείς, που συχνά θεωρούν δεδομένη τη στήριξη των δικών τους γονιών, ότι, για παράδειγμα, οφείλουν να τους κρατούν τα παιδιά κάθε Σαββατοκύριακο για να διασκεδάζουν εκείνοι, αλλά και ο παππούς και η γιαγιά, που μπορεί, αντίστοιχα, να ξεχνούν ότι ο Κωστάκης πρέπει μέχρι τις 10 να έχει πάει για ύπνο και τον αφήνουν να βλέπει προγράμματα στην τηλεόραση, που οι γονείς του δεν θα ενέκριναν, μέχρι πολύ αργότερα.
Τέτοιου είδους συμπεριφορές είναι σίγουρο πως θα οδηγήσουν σε ενδοοικογενειακές τριβές, πάνω απ’ όλα όμως θα συγχύσουν συναισθηματικά το παιδί, θα το αποπροσανατολίσουν ή θα το δελεάσουν ως προς το να αρχίσει να χειρίζεται τις καταστάσεις με ένα τρόπο ανεξέλεγκτο. Θα περιγράψω τώρα ένα υποθετικό σενάριο για να δούμε λίγο καλύτερα και πρακτικότερα τί εννοώ. Ας πούμε ότι έχουμε την οικογένεια της μικρής Πολυξένης, της οποίας οι γονείς, και οι δύο εργαζόμενοι, έχουν εναποθέσει τη φροντίδα της στην γιαγιά και στον παππού. Η Πολυξένη από μικρούλα έχει μια ιδιαίτερη τάση προς τις λιχουδιές και ο παιδίατρος έχει συστήσει στους γονείς η διατροφή της να είναι υγιεινή και προσεγμένη θερμιδικά, για να αποφευχθεί μια ενδεχόμενη παχυσαρκία. Η λιχούδω η Πολυξένη όμως, πείθει τη γιαγιά καθημερινά να της παίρνει και από μία σοκολάτα. Σαν να μην έφτανε αυτό, αποφασίζουν γιαγιά και Πολυξένη να το κρατήσουν αυτό μυστικό. Ας σταθούμε λίγο εδώ. Η μητέρα βλέπει την Πολυξένη που βάζει βάρος και της μειώνει συστηματικά ακόμα περισσότερο τις καλές τροφές, θεωρώντας, λόγω αγνοίας της, ότι παραταΐζει το παιδί. Επίσης, όταν τα δόντια της χαλάνε κι ο οδοντίατρος αναρωτιέται, η μαμά δεν γνωρίζει να τον ενημερώσει για την πιθανή αιτία. Η Πολυξένη από την άλλη, αισθάνεται το θρίαμβο του ότι κρυφά γίνεται το δικό της, αίσθηση που μπορεί να γίνει εθιστική και το παιδί να αναζητά ευχαρίστηση και αργότερα από «παράνομα», κρυφά πράγματα, αισθάνεται όμως ενδόμυχα και ενοχές που κάνει κάτι κρυφό από τους γονείς της, το οποίο, επειδή είναι και εξυπνούλα, καταλαβαίνει σε βάθος πως δεν είναι σωστό. Συνδέεται λοιπόν έτσι η έννοια της ευχαρίστησης με την έννοια της ενοχής, πράγμα που επίσης μπορεί να έχει, αργότερα, παθολογικές προεκτάσεις.
Ας δούμε λίγο όμως και μια άλλη πλευρά της ίδιας κατάστασης, γιατί κανείς οφείλει να βλέπει τα πράγματα σφαιρικά για να καταλάβει τη δυναμική της λειτουργίας τους. Οι γονείς την Πολυξένης, ακόμα αρκετά νέοι στην ηλικία, το ρίχνουν έξω κάθε Σαββατοκύριακο, για να ξεκουραστούν από τη γεμάτη με υποχρεώσεις βδομάδα τους. Επειδή η γιαγιά και ο παππούς είναι λίγο καλόβολοι και αγαπούν πάρα πολύ και τη μικρή τους Πολυξένη, αναλαμβάνουν εκείνοι κάθε Σαββατοκύριακο να κρατάνε την εγγονή τους. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι ίδιοι έχουν ξεχάσει ποια ήταν η τελευταία φορά που πήγαν θέατρο και πότε έκαναν το τελευταίο τραπέζι στους αγαπημένους τους φίλους. Η Πολυξένη, αν και περνάει καλά με τη γιαγιά και τον παππού, δεν παύει να νοιώθει εγκαταλελειμμένη από τους γονείς της, ενδεχομένως βάρος για τον παππού και τη γιαγιά, όταν τους ακούει πάνω στη συζήτησή τους να λένε πως έχουν να βγουν έξω εδώ και 3 χρόνια και βέβαια αποκλεισμένη από τη ζωή των γονιών της, που τη φαντασιώνεται πολύ ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική παρά την απουσία της. Έτσι λοιπόν, όταν της δίνεται η ευκαιρία να τους «εκδικηθεί» στα κρυφά, τρώγοντας τη σοκολάτα της γιαγιάς, το κάνει χωρίς δεύτερη σκέψη – στο κάτω κάτω, ελπίζει ότι άμα παχύνει πολύ, η μαμά θα ανησυχήσει για εκείνη και θα ασχοληθεί περισσότερο μαζί της, ακόμα κι αν είναι να την μαλώσει. Η γιαγιά δε, που έχει μέσα της αγανακτήσει χάνοντας την παλιά της ζωή και που, όσο κι αν αγαπάει την Πολυξένη, δεν παύει να έχει κουραστεί στην ηλικία της από την υποχρέωση ενός μικρού παιδιού, ενδέχεται και εκείνη ενδόμυχα να εξωτερικεύει τον θυμό της σπάζοντας τους κανόνες των γονιών και ταΐζοντας την Πολυξένη χωρίς όριο. Εξ’ άλλου, ίσως υποσυνείδητα ελπίζει ότι παχαίνοντας η Πολυξένη, η μαμά της μπορεί να αρχίσει να την προσέχει περισσότερο και να αναρωτηθεί για την ζωή της κόρης της όταν εκείνη είναι απούσα.
Βλέπουμε λοιπόν σε αυτό το απλούστατο, για χάρη του παραδείγματος, σενάριο πόσο η έλλειψη επικοινωνίας, η αδυναμία να σκεφτούμε σφαιρικά και να συμπεριλάβουμε στη σκέψη μας τους γύρω μας, αλλά και η έλλειψη αυτογνωσίας και τρόπων σωστής διαχείρισης των συναισθημάτων μας, μπορούν να οδηγήσουν σε μια παθολογική κατάσταση. Σκεφτείτε τώρα πως αυτό το σενάριο είναι ίσως το απλούστερο που μπορούσα να σκιαγραφήσω. Ποιαάραγε θα ήταν η εικόνα μιας πιο πολυσύνθετης οικογένειας, όπως είναι άλλωστε οι πραγματικές οικογένειες, και πόσο περίπλοκα προβλήματα θα μπορούσαν να δημιουργηθούν;.
Εδώ λοιπόν υπεισέρχεται ο ρόλος της Ψυχοθεραπείας εν γένει, και ειδικότερα στη μορφή ομάδων, όπου υπάρχει η δυνατότητα, όταν δεν μιλάμε για σοβαρές ψυχοπαθολογικές διαταραχές, να αναπτύξει κανείς την αυτογνωσία του και τρόπους επαρκούς και ικανοποιητικής διαχείρισης των συναισθημάτων του, σε ένα περιβάλλον ασφαλές όπου συναντά άτομα που βρίσκονται σε παρόμοιες καταστάσεις και με παρόμοια αιτήματα.
‘Οταν ο παππούς και η γιαγιά έχουν τη σωστή στήριξη αλλά και γνώση γύρω από την συμβολή τους στο μεγάλωμα των εγγονιών τους, όχι μόνο θα συνεισφέρουν σημαντικά στο έργο των παιδιών τους να μεγαλώσουν τα δικά τους παιδιά, αλλά θα αναζωογονηθούν από αυτή τους τη συμβολή, θα αισθανθούν χρήσιμοι και λειτουργικοί, παρά το πέρασμά τους στην τρίτη ηλικία, θα συνεισφέρουν στη διατήρηση του θεσμού της οικογένειας όπως τον βιώνουμε στη χώρα μας, με όλα τα θετικά που αυτό συνεπάγεται, αλλά θα έχουν και την ευκαιρία να εξελίξουν περαιτέρω τη σχέση τους με τα δικά τους παιδιά, σε μια διαφορετική και τόσο ουσιαστική φάση της ζωής τους – όταν δηλαδή αυτά γίνονται με τη σειρά τους γονείς.
Οι θετικές επιδράσεις μιας μεγάλης οικογένειας, στην οποία συμμετέχουν άτομα από τρεις ή και τέσσερις καμιά φορά γενιές, έχουν υποστηριχτεί από πολλές μελέτες, ανθρωπολογικές και ψυχολογικές, εφόσον βέβαια οι σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας είναι ομαλές και συμπληρωματικές. Τα παιδιά θα αντλήσουν άλλες γνώσεις και εμπειρίες από άτομα διαφορετικών γενεών, θα αισθανθούν λιγότερο απομονωμένα, θα αναπτύξουν περισσότερες στενές συναισθηματικές επαφές, η καθεμία με το δικό της χρώμα, που θα εμπλουτίσουν τον παιδικό ψυχισμό αλλά και την γκάμα των εμπειριών τους στις διαπροσωπικές σχέσεις και θα διδαχτούν ακούσια την πολύτιμη γνώση του «σχετίζεσθαι» μέσα σε μια οικογένεια. Θα έχουν, λοιπόν, έναν ολόκληρο θησαυρό να κληροδοτήσουν αυτά με τη σειρά τους στα δικά τους παιδιά και στα δικά τους εγγόνια. Έτσι, όχι μόνο σε προσωπικό και οικογενειακό, αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο, τα οφέλη θα είναι ανεκτίμητα.
Ακριβώς γι’ αυτό, η ψυχοθεραπεία, δυαδική ή σε ομάδες, ενδείκνυται σαφώς σε περιπτώσεις ψυχοπαθολογίας και σημαντικών ψυχολογικών διαταραχών, αλλά και σε περιπτώσεις σαν και αυτή του παππού και της γιαγιάς, που θέλουν να καταλάβουν σε βάθος τη λειτουργία της μεγάλης οικογένειας και τη συνεισφορά τους σε αυτή, προς όφελος δικό τους αλλά και των εγγονιών τους. Όπως, λοιπόν, έχουμε αρχίσει να εισάγουμε, με μεγαλύτερη θέρμη και γνώση της ανάγκης μας, τις ομάδες γονέων στους διάφορους τόπους και φορείς που αφορούν στο παιδί και στην οικογένεια, έτσι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε σε αυτό το σκεπτικό και τον παππού και τη γιαγιά, που είναι τόσο αναπόσπαστο κομμάτι της Ελληνικής οικογένειας. Οι επιστημονικές μας γνώσεις και εμπειρίες υποστηρίζουν σαφέστατα ότι αυτή η κίνηση είναι μια κίνηση ζωτικής σημασίας και μεγάλης αξίας για το θεσμό της οικογένειας και την υγιή του συνέχιση. Βέβαια, να μην ξεχνάμε πως η οικογενειακή/συστημική θεραπεία πρώτη έθεσε τα θεμέλια για να συμπεριληφθούν η γιαγιά και ο παππούς σε θεραπευτικές αγωγές, καθώς και άλλα σημαντικά μέλη μιας οικογένειας. Ειδικά σε περιπτώσεις όπου η οικογένεια πάσχει και είναι μπλοκαρισμένη και δυσλειτουργική, η οικογενειακή θεραπεία οφείλει να συστήνεται από τους ειδικούς στους διάφορους φορείς στήριξης της οικογένειας και ψυχικής υγείας, όπως άλλωστε και η παράλληλη ψυχοθεραπεία ενός ή και των δύο γονιών, όταν βρίσκεται το παιδί τους σε ψυχοθεραπεία.
Επειδή η πρόληψη και η ενημέρωση είναι μακράν προτιμότερες της θεραπείας, γι’ αυτό και η σύσταση ομάδων γονέων αλλά και παππούδων και γιαγιάδων οφείλουν να γίνουν απαραίτητα κομμάτια προγραμμάτων στήριξης της οικογένειας. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγουμε τη διαιώνιση αλλά και κορύφωση των δυσλειτουργιών μέσα στην οικογένεια, με τραγικές πολλές φορές επιπτώσεις στο παιδί, αλλά και βάζουμε τα θεμέλια για ένα υγιές οικογενειακό κληροδότημα στις επόμενες γενιές. Εκτός από τα άμεσα ευεργετικά αποτελέσματα στην οικογένεια, μια τέτοια προσέγγιση ευνοεί το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο συναισθηματικά, κάνοντας τις σχέσεις των ανθρώπων πιο ομαλές, προάγοντας το διάλογο και το σεβασμό, όπως και τα ανθρωπιστικά συναισθήματα, μαζί με μια κοινωνική ευσυνειδησία που εύχεται κανείς να ξεπερνάει κάθε γεωγραφικό σύνορο – από τη μονάδα, η φροντίδα εξαπλώνεται στο σύνολο. Επίσης, σε πρακτικό επίπεδο, μειώνουμε αισθητά το κόστος στον τομέα της Υγείας κατ’ αρχήν, ψυχικής και μη, μιας και είναι πια γνωστό ότι ο ψυχισμός μας και η ποιότητα ζωής μας έχουν άμεση επίδραση – αρνητική ή θετική – στη σωματική μας υγεία. Μειώνουμε όμως το κόστος, οικονομικά και κοινωνικά και όσον αφορά σε άλλες εκδοχές της ζωής μας, εφόσον στοχεύουμε στη γενικότερη κοινωνική ευαισθητοποίηση και στο καλύτερο φάρμακο όλων – την αυτογνωσία και το διάλογο.


Read more

Φλώρινα, τα σχολεία ανοίγουν στις 9 π.μ

Σας γνωρίζουμε ότι την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας, θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 9.00 π. μ. λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών,  που επικρατούν στην περιοχή.
Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.


Read more

5 ψέματα που λέμε στον γυναικολόγο μας

Αρκετές γυναίκες, φοβούμενες μήπως ο γυναικολόγος τους είναι επικριτικός μαζί τους, καταφεύγουν σε ψέματα που πολλές φορές μπορούν να εμποδίσουν τη σωστή διάγνωση. 
-ΨΕΜΑ Ν.1: Έχω μονογαμική σχέση   
Ναι ίσως είναι δύσκολο να παραδεχθείτε ότι μπορεί να έχετε ή να είχατε στο παρελθόν σεξουαλική επαφή με κάποιον εκτός του συντρόφου σας, αλλά είναι πολύ σημαντικό για τον γιατρό να γνωρίζει ότι δεν έχετε σταθερή σεξουαλική ζωή. Μόνο έτσι θα μπορέσει να σας κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και κυρίως για HIV. 
-ΨΕΜΑ Ν.2: Χρησιμοποιώ πάντα προφυλάξεις
Εάν δεν επιζητάτε τα συγχαρητήρια από τον γυναικολόγο σας, αλλά την ουσιαστική επιστημονική του άποψη, τότε θα πρέπει να του πείτε την αλήθεια. Εάν παραμελήσατε να πάρετε τα αντισυλληπτικά σας χάπια, εάν χρησιμοποιείτε προφυλακτικό μόνο όποτε το θυμάστε ή εάν δοκιμάζετε τη διακεκομμένη συνουσία με τον σύντροφό σας, ο γιατρός σας θα πρέπει να το γνωρίζει και να σας κατευθύνει προς την ιδανική μέθοδο αντισύλληψης σύμφωνα με την ηλικία και τα “θέλω” σας. 
-ΨΕΜΑ Ν.3: Καπνίζω και πίνω πολύ σπάνια 
 Εάν το “σπάνια” έχει αρχίσει και γίνεται “συχνά” τότε ο γιατρός θα πρέπει να το σημειώσει στο ιστορικό σας, καθώς το κάπνισμα έχει ενοχοποιηθεί την αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης αρκετών γυναικολογικών καρκίνων, ενώ το αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα κάποιας φαρμακευτικής αγωγής που ίσως σας συστήσει. 
-ΨΕΜΑ Ν.4: Δεν έχω κάνει έκτρωση ποτέ 
Ατυχήματα συμβαίνουν και αν καταφύγατε στη λύση της έκτρωσης ο γιατρός θα πρέπει να το ξέρει. Εάν για παράδειγμα αντιμετωπίζετε τώρα κάποιο πρόβλημα υπογονιμότητας, ίσως οφείλεται στον τρόπο που έγινε η έκτρωση. Επίσης, είναι σημαντικό στοιχείο για τον γιατρό ότι κάποτε καταφέρατε να μείνετε έγκυος. Άρα, εάν θέλετε τη βοήθεια του γιατρού για να λύσει ένα τέτοιο θέμα, θα πρέπει να του δώσετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται. 
-ΨΕΜΑ Ν.5: Δεν έχω παρατηρήσει κανένα σύμπτωμα
Ο φόβος της φαρμακευτικής αγωγής ή ακόμα και το να ακούσετε την αλήθεια, σας εμποδίζουν από το να πείτε την αλήθεια στον γιατρό σας; Οποιοδήποτε σύμπτωμα παρατηρήσετε όπως ακανόνιστη περίοδο, αίμα ανάμεσα σε 2 περιόδους, δύσοσμα κολπικά υγρά, φαγούρα και ερυθρότητα στη γεννητική περιοχή, πόνος στην κοιλιακή περιοχή κ.α. θα πρέπει να αναφερθούν αμέσως στον γιατρό και να ζητήσετε ένα επείγον ραντεβού μαζί του. Άλλοτε η αντιμετώπισή τους είναι απλή, άλλοτε υποκρύπτουν πιο περίπλοκα προβλήματα. Άρα, όσο πιο νωρίς τα αντιμετωπίσετε τόσο πιο καλά!
-Η γνώμη του Γυναικολόγου Δρ. Νικόλαου Ναούμ
“Κάθε ασθενής προστατεύεται από το ιατρικό απόρρητο, άρα δεν έχει να φοβάται κάτι. Επίσης, ας μην ξεχνάμε ότι ένας έμπειρος γυναικολόγος έχει δει και έχει ακούσει τόσα πολλά, που τίποτα δεν του δημιουργεί αρνητική εντύπωση για την ασθενή του. Θα πρέπει όμως να τονίσουμε το ότι εάν η γυναίκα ντρέπεται ή φοβάται να μιλήσει ανοιχτά στον γιατρό της, τότε την ευθύνη τη φέρει κατά κύριο λόγο ο γιατρός. Εκείνος έχει την υποχρέωση να χαλαρώσει τη γυναίκα, να αφιερώσει χρόνο στη συζήτηση και όχι μόνο στην εξέταση και να λύσει οποιαδήποτε απορία έχει προκύψει. Θα πρέπει με άλλα λόγια να χτιστεί μία ισχυρή σχέση ανάμεσα στη γυναίκα και τον γιατρό, καθώς πρόκειται για μία σταθερή σχέση που θα κρατήσει πολλά χρόνια”. 


Read more

Η κατάσταση στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώνεται ότι η κατάσταση στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχει ως εξής, ανά Διεύθυνση Αστυνομίας:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία Οδό, διεξάγεται κανονικά.
Η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το Εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, διεξάγεται μόνο με χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή ειδικού τύπου χειμερινά ελαστικά.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ:
Η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το Εθνικό δίκτυο, διεξάγεται κανονικά.
Η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το επαρχιακό οδικό δίκτυο, διεξάγεται μόνο με χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή ειδικού τύπου χειμερινά ελαστικά.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ:
Η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία Οδό και στον κάθετο άξονα Α-29 (Εγνατίας – Καστοριάς),διεξάγεται κανονικά.
Η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το Εθνικό δίκτυο διεξάγεται κανονικά εκτός από τα κάτωθι σημεία, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή ειδικού τύπου χειμερινά ελαστικά.:
-από το 30ο χλμ έως το 51ο χλμ της Εθνικής οδού Κοζάνης – Λάρισας
-από το 14ο χλμ έως 43ο χλμ της Εθνικής οδού Κοζάνης – Φλώρινας και
-από το 50ο χλμ έως 97ο χλμ της Παλαιάς Εθνικής οδού Κοζάνης – Ιωαννίνων.
Η κυκλοφορία των οχημάτων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, διεξάγεται μόνο με χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή ειδικού τύπου χειμερινά ελαστικά εκτός από το επαρχιακό δίκτυο του Δήμου Κοζάνης, όπου η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ:
Η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το Εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, διεξάγεται μόνο με χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή ειδικού τύπου χειμερινά ελαστικά.
Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί από  το 4ο έως το 18ο χλμ. της Νέας Εθνικής Οδού Φλώρινας - Θεσσαλονίκης, λόγω φθορών του οδοστρώματος. Η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Φλώρινας - Θεσσαλονίκης.


Read more

Πέντε ενδείξεις για να αλλάξεις γυναικολόγο

Η σχέση που χτίζει μία γυναίκα με τον γυναικολόγο της είναι σχέση ζωής. Η γυναίκα οφείλει να εμπιστεύεται τον γυναικολόγο που έχει επιλέξει, ενώ  ο γυναικολόγος να καλλιεργήσει το αίσθημα ασφάλειας. Τι γίνεται όμως σε περιπτώσεις, που ο γυναικολόγος σας δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας;
1. Η εξέταση
Ο γιατρός σας οφείλει να αφιερώνει χρόνο στην εξέτασή σας. Η τυπική γυναικολογική εξέταση πρέπει να περιλαμβάνει συζήτηση με τον γιατρό, κατά την οποία θα συλλέξει σημαντικά στοιχεία για την περίοδό σας, τη σεξουαλική σας ζωή, το ιστορικό σας κ.α. Θα πρέπει να πραγματοποιήσει σχολαστική κολπική εξέταση με διαστολέα, να πάρει επίχρισμα (δείγμα κυττάρων) από τον τράχηλο για να εξεταστεί (πρόκειται για το λεγόμενο Τεστ Παπανικολάου. Επίσης, θα πρέπει να πραγματοποιήσει ψηλάφηση των γεννητικών οργάνων, καθώς και ψηλάφηση των μαστών, μιας και η ετήσια μαστογραφία δεν είναι πάντα αρκετή.  
Η γυναικολογική εξέταση λοιπόν, επειδή πραγματοποιείται συνήθως 1 φορά τον χρόνο, πρέπει να είναι σχολαστική. Ο γιατρός σας θα πρέπει να αφιερώνει χρόνο και όχι να βλέπει μόνο τις προηγούμενες εξετάσεις σας. Σε περίπτωση που ο γιατρός σας δεν ασχολείται μαζί σας όσο θα θέλατε κατά τον ετήσιο έλεγχο, θα πρέπει να σκεφθείτε να τον αλλάξετε. 
2. Η αμεσότητα 
Ο γιατρός θα πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμος να σας δώσει μία λύση, έστω και τηλεφωνικά, σε ένα πρόβλημα που προέκυψε. Αν για παράδειγμα είστε διακοπές και νιώσετε τα συμπτώματα της κολπίτιδας ή της μυκητίασης, θα πρέπει να μπορεί να σας κατευθύνει άμεσα ώστε να αποφύγετε τη διόγκωση του προβλήματος . Εάν κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής δεν πήρατε τις απαραίτητες προφυλάξεις, θα πρέπει άμεσα να μιλήσετε μαζί του για να σας δώσει μία πρώτη άποψη, μέχρι να τον επισκεφθείτε. Η αμεσότητα του γυναικολόγου σας, μπορεί να σας γλιτώσει από μεγάλη ταλαιπωρία. 
3. Η άνεση 
Νιώθετε άνετα με τον γυναικολόγο σας να συζητήσετε οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί; Στη σχέση που αναπτύσσετε με τον γιατρό σας δεν χωράει η ντροπή. Οποιαδήποτε λοιπόν απορία ή ανησυχία προκύψει θα πρέπει να είναι σε θέση να σας την απαντήσει τεκμηριωμένα. 
4. Η εγκυμοσύνη  
Οι  9 μήνες είναι ίσως οι πιο σημαντικοί στη ζωή της γυναίκας. Ο γυναικολόγος που θα φέρει το παιδί σας στον κόσμο, θα πρέπει να είναι σύμμαχος και συμπαραστάτης. Πολλές γυναίκες άλλαξαν τον γυναικολόγο τους, λόγω της εγκυμοσύνης τους, καθώς ένιωσαν ότι για κάποιο λόγο δεν είχαν την απαραίτητη εμπιστοσύνη. Ο γιατρός σας λοιπόν θα πρέπει να σας επιβάλλει τον μηνιαίο έλεγχο της πορείας της εγκυμοσύνης σας και να σας υποβάλλει στις απαραίτητες εξετάσεις για να δει εάν το μωρό σας αναπτύσσεται σωστά. Τα μωρά γεννιούνται υγιή όταν ο γυναικολόγος σας φροντίσει για αυτό και όταν ο μόνος στόχος του είναι μπει η γυναίκα υγιής στο Μαιευτήριο και να φύγει με το παιδί της χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.  
5. Η διάγνωση 
Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η διάγνωση κάθε γιατρού βασίζεται στην ειδικότητα, αλλά και στην εμπειρία του επάνω σε διαφορετικά περιστατικά. Σε περίπτωση λοιπόν, που ο γιατρός σας δώσει οποιαδήποτε διάγνωση σχετικά με ένα πρόβλημα που έχετε, καλό είναι να πάρετε και μία δεύτερη γνώμη. Δυστυχώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι γυναίκες που έλαβαν λάθος διάγνωση, ακολούθησαν ακατάλληλη θεραπεία, γεγονός που τους δημιούργησε μεγαλύτερα προβλήματα. 
Σε περίπτωση λοιπόν, που κάποια ένδειξη από τις ανωτέρω ισχύει στη δική σας περίπτωση, θα πρέπει να σκεφθείτε να αλλάξετε γυναικολόγο.


Read more

Αγιασμός και κοπή βασιλόπιτας

Την Τρίτη 17 Ιανουαρίου και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός και η κοπή βασιλόπιτας στο ισόγειο της Π.Ε. Φλώρινας.


Read more

Γυναίκες.... Καταλαβαίνουν την απιστία μόνο με ένα βλέμμα

Οι περισσότεροι το υποψιάζονταν, αλλά πλέον είναι και επίσημο. Και μάλιστα με επιστημονική σφραγίδα! Έρευνα που έγινε στην Αυστραλία καταλήγει ότι οι γυναίκες μπορούν να καταλάβουν με σχετική ακρίβεια εάν ένας άγνωστος προς αυτές άνδρας είναι πιστός ή όχι, κοιτώντας απλώς στο πρόσωπό του. Όσο για τους άνδρες… φαίνεται ότι δεν έχουν ιδέα!
Στο σχετικό άρθρο που κυκλοφόρησε στο επιστημονικό περιοδικό Biology Letters, οι ερευνητές βρήκαν ότι οι γυναίκες τείνουν να βγάζουν τα σχετικά συμπεράσματα σχετικά γρήγορα. Και μάλιστα «η βαθμολόγηση που δίνουν οι γυναίκες στους άνδρες ως προς την απιστία δείχνει μικρές αποκλίσεις από την πραγματικότητα» δηλώνει η Gillian Rhodes, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του ARC Center του University of Western Australia και συμπληρώνει: «Οι άνδρες που έδειχναν πιο αρρενωποί αξιολογήθηκαν ως πιο επιρρεπείς στην απιστία και κρίθηκε ότι είχαν μεγαλύτερη σεξουαλική ιστορία απιστιών».
Για τις ανάγκες της μελέτης επιστρατεύτηκαν 34 γυναίκες και 34 άνδρες, στους οποίους προβλήθηκαν έγχρωμες φωτογραφίες από 189 λευκούς ενήλικες, τους οποίους έπρεπε να αξιολογήσουν με μοναδικό κριτήριο το πόσο πιστοί μένουν στο έτερο ήμισυ.
Οι ερευνητές συνέκριναν τις απαντήσεις των εθελοντών και τις προσωπικές μαρτυρίες του καθενός εκ των 189 ανδρών σχετικά με το ερωτικό τους παρελθόν και κατέληξαν ότι οι γυναίκες μάντεψαν πολύ καλύτερα από τους άνδρες.
«Έχουμε την πρώτη απτή απόδειξη, ότι μπορεί κάποιος να κρίνει τη ροπή ενός άνδρα στην απιστία με μία απλή ματιά» αναφέρουν οι ερευνητές στο σχετικό άρθρο.
Στον αντίποδα, οι άνδρες δεν είχαν ιδέα ποιες γυναίκες ήταν επιρρεπείς στην απιστία. Οι περισσότεροι χαρακτήρισαν ως άπιστες τις πιο όμορφες και θηλυκές γυναίκες, χωρίς βεβαίως κάτι τέτοιο να ισχύει.


Read more