Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2016

Δήμος Φλώρινας: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Π Ρ Ο Σ τους κ.κ.
1.   Ιωάννη Βοσκόπουλο  
Δήμαρχο Φλώρινας
2.     Αριστείδη Αριστείδου 
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
3.     Νικόλαο Αλεξιάδη
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
4.     Δημήτριο Θεοφανίδη
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
5.     Δημήτριο Λουκά
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
6.     Σωτήριο Τσορμπάρη
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
7.    Γεώργιο Απιδόπουλο  
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
8.    Χρήστο Μπαρδάκα  
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
9.    Μιχαήλ Καρακόλη
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
10.  Νικόλαο Ευαγγέλου
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
11.  Αντώνιο Σίπκα
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
12.  Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
13.  Πέτρο Σερίδη
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
14.  Θεόδωρο Δημόπουλο
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
15.  Σπυρίδωνα Κρομμύδα
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
16.  Αντώνιο Ζαέκη
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
17.  Παναγιώτα Γαϊγάνη – Τίτα
Δημοτική Σύμβουλο Φλώρινας
18.  Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη  
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
19.  Θεόδωρο Ουλιάρη
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
20.  Νικόλαο Δούμτση
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
21.  Ευστάθιο Κωνσταντινίδη
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
22.  Κωνσταντίνο Ρόζα
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
23.  Αλέξανδρο Ακριτίδη
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
24.  Νικόλαο Καρυπίδη
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
25.  Σταύρο Παπασωτηρίου
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
26.  Θεόφιλο Σεχίδη
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
27.  Χρήστο Κασκαμανίδη
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
28.  Μιχαήλ Τσιώκα
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
29.  Στέφανο Μαυρουδή
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
30.  Παναγιώτα Φιλιππίδου - Παλτατζή
Δημοτική Σύμβουλο Φλώρινας
31.  Ευάγγελο Γκέκτση
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
32.  Αικατερίνη Σταύρου – Λιθοξοΐδου
Δημοτική Σύμβουλο Φλώρινας
33.  Θεόδωρο Τορλαχίδη
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας


Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 31 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄ μμ., σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.
«Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 59/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας, η οποία αφορά τη δεύτερη τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Νικόλαος Ευαγγέλου, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
2.
«Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 60/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας, η οποία αφορά τη δεύτερη τροποποίηση του Κανονισμού Προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Νικόλαος Ευαγγέλου, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
3.
«Έγκριση της υπ. αριθμ. 95/2016 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με τα Απολογιστικά στοιχεία Γ΄ Τριμήνου 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Παναγιώτης Μαβίδης, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Δ/νσης Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
4.
«Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Παναγιώτας Γαϊγάνη-Τίτα, Δημοτικής Συμβούλου και Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας.
5.
«Έγκριση του 3ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου ¨Ανάπλαση τμήματος ποταμού Σακουλέβᨻ
Εισηγητής κος Σωτήριος Τσορμπάρης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
6.
«Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
7.
«Επανάχρηση - τοποθέτηση περιπτέρου»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  
1)  Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ,
     κ. Κωνσταντίνο Σέλτσα
2)  Βουλευτή ΝΔ,
     κ. Ιωάννη Αντωνιάδη
3)  Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Θ. Καρυπίδη   
4)  Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας, κ. Στέφανο Μπίρο
5)  Προϊστάμενο Διοικητικού-Οικονομικού Τμήματος                                    
     Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
6)  Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας
     Φλώρινας, κ. Νικόλαο Μουρατίδη
7)  Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Φλώρινας
     (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
8)  Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
     (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
9)  Προϊσταμένους και αναπληρωτές
     Προϊσταμένους Δήμου Φλώρινας
10)  Εισηγητές θεμάτων ημερήσιας διάταξης
11) Συμπαραστάτη του Δημότη, κ. Ιωάννη Μίσκα
12) Τοπικό τύπο Δήμου Φλώρινας
13) ΑΝΦΛΩ ΑΕ
14) Δ.Ε.Υ.Α.Φ
15) Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας


Read more

Δε θα πιστεύετε τι παχαίνει τις γυναίκες!

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μία γυναίκα δεν μπορεί να διώξει για πάντα τα κιλά που τη βασανίζουν επί χρόνια.
Από τη μία οι διατροφικές συνήθειες, οι κληρονομικοί παράγοντες και από την άλλη το στρες και η καθιστική ζωή είναι παράγοντες που μας κάνουν να κολλήσουμε στη ζυγαριά.
Εκτός από τις γνωστές αιτίες, έρευνα από τον Πανεπιστήμιο του Michigan έρχεται να προσθέσει ακόμη ένα λόγο που το βάρος μας μένει στάσιμο.
Οι επιστήμονες ανακάλυψαν, λοιπόν, πως το άγχος που μπορεί να έχει μία γυναίκα στην παιδική της ηλικία έχει τεράστιο αντίκτυπο στο βάρος που έχει όταν είναι πλέον ενήλικη.
Στην έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε στο Social Science and Medicine, συμμετείχαν γυναίκες οι οποίες βίωσαν περιόδους έντονου στρες πριν τα 16 τους χρόνια. Το στρες, λοιπόν, αποδείχτηκε η αιτία που, όταν μεγάλωσαν πήραν πιο γρήγορα βάρος απ;o όσες είχαν μία φυσιολογική παιδική ηλικία.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν, επίσης, πως οι άντρες που ήταν στρεσαρισμένοι ως έφηβοι, δεν είχαν πρόβλημα με το βάρος τους. Αυτό οφείλεται, σύμφωνα με τους ερευνητές, στο ότι οι γυναίκες είναι πιθανότερο να εμφανίσουν συμπτώματα κατάθλιψης σε σχέση με τους άντρες. Επίσης, οι γυναίκες στρέφονται ευκολότερα στο φαγητό σε περιόδους έντονου στρες, ενώ οι άντρες βρίσκουν άλλες διεξόδους, όπως το στρες ή ακόμη και τον αθλητισμό.
Αν, λοιπόν, υπήρξε μία περίοδο στην ζωή σας έντονου άγχους και πήρατε απότομα κιλά κατά την ενήλικη ζωή σας, τότε το πρόβλημα είναι πλέον και επιστημονικά επιβεβαιωμένο.
Πηγή: www.govastileto.gr


Read more

Οικογένεια και κοινωνικός περίγυρος επηρεάζουν την ευφυΐα

Το πόσο έξυπνος θα γίνει τελικά ένας άνθρωπος είναι κάτι που διαμορφώνεται μέχρι και τα 18 χρόνια της ζωής του και μπορεί να αναπτυχθεί και στη συνέχεια. Αυτό βέβαια εξαρτάται και από τον κοινωνικό του περίγυρο, όπως έδειξε νέα έρευνα.
Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Οτάγκο, στη Νέα Ζηλανδία διαπίστωσαν πως οι άνθρωποι των οποίων οι οικογένειες, οι φίλοι και οι συνάδελφοι μιλούν, γελούν, μοιράζονται πολιτιστικά δρώμενα και ασχολούνται με απαιτητικές για το μυαλό δραστηριότητες, παρουσιάζουν αύξηση του δείκτη νοημοσύνης τους κατά αρκετές μονάδες.
Το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει επίσης όταν κάποιος ακολουθεί έναν νοητικώς απαιτητικό τρόπο ζωής στο σπίτι και στην εργασία.
Όπως όμως τονίζει ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, δρ. Τζέιμς Φλυν ισχύει και το αντίστροφο. Δηλαδή, αν κάποιος μοιράζεται το σπίτι ή το χώρο εργασίας του με άτομα μειωμένης ευφυΐας, κινδυνεύει να δει και το δικό του IQ να φθίνει, εξαιτίας της έλλειψης επαρκούς διέγερσης του μυαλού.
Όπως αναφέρει στους κυριακάτικους Times ο δρ. Φλυν «η ευφυΐα πάντοτε εθεωρείτο στατική αλλά σύγχρονα ευρήματα υποδηλώνουν ότι αυτό είναι λάθος. Ο εγκέφαλος μοιάζει με ένα μυ: όσο περισσότερο τον χρησιμοποιούμε, τόσο πιο δυνατός γίνεται. Αυτό σημαίνει πως μπορούμε να αυξάνουμε την ευφυΐα μας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής».
Ο δρ Φλυν πιστεύει ότι ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι να παντρευτούμε έναν άνθρωπο ευφυέστερο από εμάς, να βρούμε μία νοητικώς απαιτητική εργασία και να κάνουμε παρέα με ευφυείς ανθρώπους. «Κάθε ένα από αυτά τα τρία μπορεί να αυξήσει και τη δική μας ευφυΐα», λέει.
Ο δρ Φλυν είναι παγκοσμίως γνωστός ως ο επιστήμονας που ανακάλυψε ότι η ευφυΐα των πληθυσμών στις ανεπτυγμένες χώρες αυξάνεται από το 1930 έως σήμερα κατά περίπου 3 βαθμούς κάθε δεκαετία.
Οι αιτίες του «φαινομένου Φλυν», όπως ονομάστηκε προς τιμήν του η αύξηση του IQ των λαών, δεν είναι γνωστές. Πιστεύεται όμως ότι σχετίζεται με συνδυασμό παραγόντων, όπως η καλύτερη διατροφή και μόρφωση και η ζωή σε έναν ολοένα πιο πολύπλοκο κόσμο.
Ωστόσο η επιστημονική κοινότητα χρειάστηκε πολλά χρόνια για να δεχθεί την ορθότητα του φαινομένου Φλυν και η νέα θεωρία του για την αύξηση ή τη μείωση του IQ αναλόγως με την ευφυΐα των άλλων μπορεί να αντιμετωπίσει ανάλογο σκεπτικισμό.
Και αυτό διότι η κρατούσα άποψη είναι ότι η εξυπνάδα ελέγχεται από γονίδια, τα οποία επηρεάζουν περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως η διατροφή και η μόρφωση έως την ηλικία των 18 ετών. Στη συνέχεια, ο δείκτης νοημοσύνης σταθεροποιείται.
Ο δρ. Φλυν αντικρούει αυτή την άποψη, συγκρίνοντας τα ευρήματα των τεστ ευφυΐας στα οποία έχουν υποβληθεί τα τελευταία 65 χρόνια άνθρωποι από πολλές ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου με την ηλικία τους.
Στο νέο βιβλίο περιγράφει τους «Ηλικιακούς Πίνακες Ευφυΐας» που δημιούργησε με βάση αυτά τα στοιχεία και αναφέρει ότι από αυτούς μπορούν να εξαχθούν δύο βασικά συμπεράσματα.
Το πρώτο είναι ότι η «νοητική ποιότητα» μιας οικογένειας μπορεί να επηρεάσει άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά το δείκτη νοημοσύνης όλων των μελών της, αλλά κυρίως των παιδιών.
Και το δεύτερο ότι παρ'ότι τα γονίδια και η ανατροφή έως την ηλικία των 18 ετών, καθορίζουν κατά 80% την ευφυΐα μας, το υπόλοιπο 20% εξαρτάται από τον τρόπο ζωής μας στην ενήλικη ζωή.
Πηγή: govastileto.gr


Read more

Αλλάζει η ώρα τα ξημερώματα της Κυριακής

Μία ώρα πίσω θα πρέπει να γυρίσουν οι δείκτες των ρολογιών τα ξημερώματα της Κυριακής, 30 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, στις 04:00 οι δείκτες θα πρέπει να μετακινηθούν και να δείχνουν 03:00.
Read more

Γιατί οι μαμάδες δε διασκεδάζουν πια;

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις HΠΑ, φαίνεται πώς οι περισσότερες μαμάδες, αν και το επιθυμούν πολύ, δε διασκεδάζουν πια!
Στην έρευνα με την ονομάσια «State of Fun» πήραν μέρος 2200 ενήλικες (γυναίκες και άντρες) από τις ΗΠΑ και περισσότερες από 13000 ενήλικες σε άλλες έξι χώρες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ένα σημαντικότατο ποσοστό της τάξης του 79% των Αμερικανίδων μαμάδων δήλωσαν ότι θα επιθυμούσαν περισσότερη διασκέδαση στη ζωή τους, ενώ ένα ποσοστό 63% από αυτές δήλωσαν ότι διασκεδάζουν λιγότερο σε σχέση με μια δεκαετία πριν.
Μάλιστα σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ερευνητών η φροντίδα των άρρωστων παιδιών, η έλλειψη ύπνου, οι οικογενειακές ευθύνες, οι ατέλειωτες δουλειές του σπιτιού, τα οικονομικά προβλήματα και το γενικότερο άγχοςστερούν από τις μαμάδες επιπλέον δέκα μέρες διασκέδασης σε σχέση με τον υπόλοιπο ενήλικο πληθυσμό!
Επιπλέον το 60% όλων των μαμάδων που έλαβαν μέρος στην έρευνα συμφωνούν ότι αν διασκέδαζαν περισσότερο, θα ένιωθαν πιο ευτυχισμένες και αυτό θα είχε σημαντικό αντίκτυπο στον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά τους, (π.χ. θα φώναζαν λιγότερο). Άλλωστε είναι γνωστό πώς «αν είναι η μαμά ευτυχισμένη, όλη η οικογένεια είναι ευτυχισμένη!».
ΠΗΓΗ: mother.gr


Read more

44η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10
β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)
ΚΑΛΕΙ
Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Κεχαγιάς Φώτιος
Γέρου Κωνσταντίνος
Βάσσος Πασχάλης
Δασκαλόπουλος Αντώνιος
Μαργαρίτης Γεώργιος
Κιοσές Ιωάννης
Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 02/11/2016 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:
Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
Έγκριση πίνακα υπηρεσιακών υπαλλήλων που πληρούν τις προϋποθέσεις για την συγκρότηση τριμελών επιτροπών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα)της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ αποσφράγισης φακέλου οικονομικών προσφορών του διεθνούς ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 5000 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (αριθμ.21/2016 διακήρυξη)
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : « Εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων Βαθυλάκκου, Μεσσιανής, Ροδίτη Νομού Κοζάνης»
Έγκριση συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Υπηρεσία μεταφορά και θανάτωση ζώων για τρομώδη νόσο των προβάτων και οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών»
Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών που αφορούν στον Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2016-2017 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε.Γρεβενών της Π.Δ.Μ.»προϋπολογισμού 430.500,00 € (συμπ.ΦΠΑ 24%)
Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών που αφορούν στον Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «προμήθεια υγρών καυσίμων προς κάλυψη των αναγκών της Π.Ε.Γρεβενών & των Νομικών Προσώπων χωρικής  αρμοδιότητας της» προϋπολογισμού 164.397,34 € (συμπ.ΦΠΑ )
Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης  που αφορούν στον Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την  ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου Φ/Β συστήματος 60 kwp,λαμπτήρων τύπου led,πυκνωτών για αντιστάθμιση φορτίου,αντλίας θερμότητας αέρα-νερού για κάλυψη θερμικών φορτίων και σταθμού φόρτισης 10 ηλεκτρικών ποδηλάτων με χρήση ηλιακής ενέργειας σε εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»για τις ανάγκες του υποέργου 1 της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ για την ανάπτυξη της Τοπικής «κοινότητας» Γρεβενών»
Έγκριση του από 9/10/2016 πρακτικού γνωμοδότησης της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών και την τροποποίηση της σύμβασης με ΑΠ.21865/752/19-2-2016 και ΑΔΑΜ 16SYMV003857284, «Προμήθειας καυσίμων (πετρελαίου κίνησης,βενζίνης αυτοκινήτων & λιπαντικών για τις ανάγκες των μηχανημάτων και αυτοκινήτων της Π.Ε.Φλώρινας βάση της αριθμ.12/2015 διακήρυξης
Έγκριση πρακτικού Νο.26 που αφορά τη διαπραγμάτευση της 27-10-2016 για νέα δρομολόγια που προέκυψαν μετά τον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (αρ.διακήρυξης 5/2016)
Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων V μεταφοράς μαθητών Π.Ε.Κοζάνης σχολικού έτους 2016-2017
Έγκριση εισήγησης τροποποίησης δρομολογίων  των υπ.αριθμ.1727/2016,1639/2016 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ε.Φλώρινας
Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
Έγκριση εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Π.Ε.Καστοριάς και έγκριση της σχετικής δαπάνης
Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων της Αριθμ.1639/2016  Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ε.Φλώρινας
Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων της Αριθμ.1911/2016  Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ε.Καστοριάς
Έγκριση μείωσης ενοικίου κυλικείου της Π.Ε.Καστοριάς
Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 412.834,82 € του προγράμματος ΚΑΠ –ως ένατη (Θ’)τακτική  επιχορήγηση έτους 2016 προς κάλυψη δαπανών της Π.Δ.Μ.
Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 412.834,82 € του προγράμματος ΚΑΠ –ως δέκατη (Ι’)τακτική  επιχορήγηση έτους 2016 προς κάλυψη δαπανών της Π.Δ.Μ.
Έγκριση αποδοχής  ποσού 231.000,00€, 2η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 041 (ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)
Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών
Έγκριση δαπάνης Π.Ε.Καστοριάς
Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε.Κοζάνης στα έξοδα μετακίνησης των tour operators οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στην Π.Ε.Κοζάνης και θα περιηγηθούν στην περιοχή με αφορμή τις εκδηλώσεις στην Κοζανίτικη Αποκριά
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας-Πολιτισμού-Τουρισμού
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ.Κιοσέ Ιωάννη
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ.Παύλου Τσότσου
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ.Δασκαλόπουλου Αντώνιου
Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554)
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.
Μαρία Σ. Καρυπίδου
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας
Κοινοποίηση:
Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
Αντιπεριφερειάρχες
Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
Εκτελεστικός Γραμματέας
Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
-Διεύθυνση Οικονομικών
       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
7.    - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
       - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
8.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
9.  Μ.Μ.Ε.


Read more

Όταν το παιδί βιάζεται να μεγαλώσει

Είναι γνωστή η επιθυμία αρκετών παιδιών να αντιμετωπίζονται ως μεγάλα και γενικά να δίνουν την εντύπωση ότι βιάζονται να μεγαλώσουν. Πάμε να δούμε τι πρέπει να κάνετε αν διαπιστώσετε ότι το μικρό σας το βλέπει έτσι:
Αρχικά, ρωτήστε το παιδί γιατί έχει αυτή την επιθυμία. Τι είναι αυτό που βλέπει στους μεγάλους και το ζηλεύει, σε βαθμό να θέλει να περάσει γρήγορα ο χρόνος. Όπως σε όλα τα υπόλοιπα θέματα, έτσι και σε αυτό, το πρώτο βήμα είναι να προσπαθήσετε να καταλάβετε τι έχει το μικρό σας στο μυαλό του.
Εξετάστε την περίπτωση μήπως αυτή η βιασύνη του υποδηλώνει ότι δεν περνάει καλά και έχει παράπονα από εσάς. Μήπως δηλαδή το παιδί στέλνει μήνυμα ότι ο τρόπος που το αντιμετωπίζετε δεν του αρέσει;
Επιπλέον, αυτή η σκέψη του παιδιού μπορεί να έχει δημιουργηθεί εξαιτίας του γεγονότος ότι το περιβάλλον του το αντιμετωπίζει σα μωρό. Συστηματικά δηλαδή δεν του δίνεται η ευκαιρία να πάρει ακόμα και απλές πρωτοβουλίες και νιώθει ότι η πραγματοποίηση των σκέψεων και των επιθυμιών του είναι απόλυτα εξαρτημένες από τρίτους.
Πείτε στο παιδί με διακριτικό και συμβατό με την ηλικία του τρόπο ότι ο κόσμος των μεγάλων δεν είναι αγγελικά πλασμένος όπως ενδεχομένως πιστεύει. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, τόσο μεγαλύτερες ευθύνες και υποχρεώσεις έχει. Αυτό δε θα το κάνετε για να απομυθοποιήσετε την κατάσταση, αλλά για να δείξετε στο παιδί και την άλλη όψη του νομίσματος.
Τέλος, δώστε του να καταλάβει ότι δεν πρέπει να είναι ανικανοποίητο. Κάθε ηλικία έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και καλό είναι να ζει κάθε πράγμα στον καιρό του. 
ΠΗΓΗ: mother.gr


Read more

Δυτική Μακεδονία: Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

Προς:1. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, 
        κ. Θεόδωρο Καρυπίδη
2. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών,
        κ.  Ευάγγελο Σημανδράκο    
3.Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας  Καστοριάς,
        κ.  Σωτήριο Αδαμόπουλο
4. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης,
        κ.  Παναγιώτη Πλακεντά
5. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας,
        κ.  Στέφανο Μπίρο
6. Μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
        Μακεδονίας :

1.  Καρυπίδου Μαρία
9.  Κάτανα Ηλία
2.  Τσότσο Παύλο
10. Χριστοφορίδη Γεώργιο
3.  Καρακασίδη Δημήτριο
11. Ζυμπίδη Θεοφύλακτο
4.  Κεχαγιά Φώτιο
12. Γέρου Κωνσταντίνο
5.  Γιαννακίδη Σταύρο
13. Καναβό Κωνσταντίνο
6.  Ιωαννίδη Κυριάκο
14. Δασκαλόπουλο Αντώνιο
7.  Καλαϊτζόπουλο Ματθαίο
15 Παναγιωτίδου Ελισσάβετ
8.  Στεργιούλη Παναγιώτη
16. Αντωνιάδη Γεώργιο

17. Κούσκουρα Αμαλία
29. Σβώλη Γεώργιο
18. Θεοδώρου Θεόδωρο
30. Μαργαρίτη Γεώργιο
19. Κώττα Παναγιώτη
31. Κιοσέ Ιωάννη
20. Βάσσο Πασχάλη
32. Ζήδρου-Γρηγοριάδου Αλίκη
21. Γιαννόπουλο Γρηγόριο
33. Μουμουλίδη Θεμιστοκλή
22. Aλεξανδρή Ρούση
34. Σαπαλίδη Σάββα
23. Μαρκόπουλο Δημήτριο
35. Ζεμπιλιάδου Γεωργία
24. Δακή Γεώργιο
36. Κανδύλη – Μυκωνιάτη Αγνή
25. Σόκουτη Ιωάννη
37. Βήττα Ιωάννη
26. Σαββόπουλο Δημήτριο
38. Καραντζίδη Βασίλειο
27. Βόσδου Σωτήριο
39. Κουρκούτα Νικόλαο
28. Γιάτσιο Ιωάννη
40. Καμπουρίδη Σταύρο

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε  Συνεδρίαση
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 167 και 185 του Νόμου 3852/10, σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 31η Οκτωβρίου  2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων «Πέτρος Σούλης» του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, με θέματα:
1ο :Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας με αντικείμενο «Υποστήριξη Αποτίμησης Κατάστασης Μνημείων Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ.Ευάγγελος Σημανδράκος
2ο: Συμμετοχή της Περιφέρειας στην ίδρυση Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Θεοδώρου Θεόδωρος.
3ο : 19η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (19η 2016).
Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Μαρία Καρυπίδου
4ο : Έγκριση Συνδρομής Μέλους για τα Έτη 2014-2015 στην Συνέλευση Ευρωπαϊκών Περιφερειών (Assembly of European Regions)
Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Μαρία Καρυπίδου
5o :Έγκριση 6ης Τροποποίησης του Πίνακα Έργων ΚΑΠ που θα Χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001 (Τροποποίηση Τίτλων Έργων)
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος
6o : 1η Τροποποίηση του Πίνακα Έργων που Χρηματοδοτούνται από τους Πόρους του ΤΕΟ για το Έτος 2016 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος
7ο :Παραχώρηση Χρήσης Υλικού για τη Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς.
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος
8ο : Ορισμός από το Περιφερειακό Συμβούλιο των Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ωδείου  Φλώρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Φλώρινας  κ. Στέφανος Μπίρος
9ο : Ορισμός Eκπροσώπου Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Διαδικασίας Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων, Οργάνων και Διαδικασίας Επιβολής τους στα Διοικητικά Όργανα Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου και στους Ιδιοκτήτες Λεωφορείων του Ν. 2963/2001, της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κοζάνης.
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς
10ο : Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» Προϋπολογισμού : 50.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς
11ο : Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού : 50.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς
12ο : Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» Προϋπολογισμού : 50.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς
13ο : Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» Προϋπολογισμού : 50.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς
14ο :Ενημέρωση για την Αξιοποίηση του Ημιτελούς Κτιρίου της ΕΛ.ΑΣ. για την Κάλυψη των Στεγαστικών Αναγκών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Γρεβενών , τη Δημιουργία Ξενώνων  της Σχολής Αστυφυλάκων και των επιπλέον Ωφελειών.
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ.Ευάγγελος Σημανδράκος
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
Γεώργιος Κωτσίδης
Πίνακας Αποδεκτών:
Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, κ. Βασίλειος Μιχελάκης
Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Εκτελεστικός Γραμματέας της ΠΔΜ
Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης
Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Μακεδονίας  κ. Κων/νο  Κωνσταντόπουλο
Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας, ANKO A.E.
ΜΜΕ
Κοινοποίηση:
Γραφεία Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών ΠΔΜ
Γενικοί Διευθυντές ΠΔΜ


Read more

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

Πώς καταφέρνουν κάποια ζευγάρια και δεν τσακώνονται;

Το βέβαιο είναι ότι διαφωνούν. Απλά αυτές οι διαφωνίες δε φτάνουν στο σημείο να γίνουν καβγάδες. Ή ακόμα και αν καταλήξουν να γίνουν, οι διαφορές λύνονται εύκολα και ξεχνιούνται γρήγορα. Πώς, όμως τα καταφέρνουν;
Αποδέχονται ο ένας τον άλλον με τα ελαττώματα και το προτερήματά τους.
Σέβεται ο ένας τα θέλω και τις ανάγκες του άλλου.
Διαφυλάσσουν τη σχέση τους και δεν μεταφέρουν εντάσεις από τη δουλειά ή από τρίτα άτομα.
Παραδέχονται τα λάθη τους, δεν διστάζουν να ζητήσουν συγγνώμη και φυσικά μπορούν να συγχωρέσουν τον άλλον.
Συζητούν πολύ για τα πάντα.
Χρησιμοποιούν το χιούμορ ως βαλβίδα αποσυμπίεσης.
Δεν χαλιούνται για ασήμαντα πράγματα.  
Πηγή: www.altsantiri.gr


Read more

5 λάθη αγάπης που πρέπει να αποφύγετε

Κάποιες φορές γίνονται λάθη από τους γονείς στην ανατροφή του παιδιού εξαιτίας της αγάπης του για εκείνο. Το mother.gr συγκέντρωσε και καταγράφει τα κυριότερα για να μην τα επαναλάβετε στο μέλλον:
Το πρώτο και κλασικό λάθος που κάνουν από την αγάπη τους αρκετοί γονείς είναι να μη χαλάνε χατίρι στα παιδιά τους. Ό,τι κι αν ζητήσουν τους το πραγματοποιούν, ακόμα κι αν ο/η σύντροφός τους διαφωνεί ευθέως.
Όταν πρέπει, να επισημαίνετε στο παιδί τα λάθη του. Όχι με τη μορφή επίπληξης και τιμωρίας, αλλά με παιδαγωγικά ορθούς τρόπους. Το ζητούμενο είναι να το μεγαλώσετε σωστά και όχι να γίνει κακομαθημένο επειδή του έχετε δώσει άθελά σας την εντύπωση ότι τα κάνει όλα σωστά.
Μάθετε στο παιδί να διεκδικεί αυτά που θέλει στη ζωή του, αντί να του τα δίνετε όλα έτοιμα και να θεωρεί ότι οι πάντες ζουν και αναπνέουν για να το υπηρετούν.
Να του δίνετε πάντα όσα χρήματα έχει πραγματικά ανάγκη για να εκτιμήσει την αξία τους. Σε διαφορετική περίπτωση, θα γίνει ακόρεστο και θα τα σκορπάει ακαταλόγιστα, μη θέλοντας να στερηθεί το παραμικρό.
Τέλος, θα πρέπει να του δώσετε να καταλάβει ότι γενικά έχει δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. Κανένας άνθρωπος δε διεκδικεί μόνο, αλλά προσφέρει κιόλας, κάνοντας πολλές φορές πράγματα που μπορεί να μην είναι ευχάριστα για εκείνον.
ΠΗΓΗ: mother.gr


Read more

Εξιχνιάστηκαν δυο κλοπές σε περιοχή των Γρεβενών Ταυτοποιήθηκε ως δράστης 27χρονος υπήκοος Αλβανίας

Εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Γρεβενών, δυο (2) κλοπές που διαπράχθηκαν το 2012 σε περιοχή των Γρεβενών και σχηματίστηκε σχετική ποινική δικογραφία σε βάρος 27χρονου υπηκόου Αλβανίας.
Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, προέκυψε ότι ο ανωτέρω αφαίρεσε τον Αύγουστο του έτους 2012, ένα (1) Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας 76χρονης ημεδαπής και ένα (1) κυνηγετικό όπλο, ιδιοκτησίας 47χρονου ημεδαπού.
 Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Γρεβενών.


Read more

Αστεία πράγματα που μπορείτε να μάθετε στο παιδί σας

Ποιος είπε ότι ο ρόλος του γονιού είναι να διδάσκει μόνο σοβαρά και χρήσιμα πράγματα στο παιδί του; Άλλο τόσο σημαντικό και απαραίτητο είναι να τους διδάσκετε αστεία και διασκεδαστικά πράγματα που θα φωτίζουν το βλέμμα τους με ενθουσιασμό. Ας δούμε μερικά από αυτά:
Μάθετε στο παιδί σας να πετά πέτρες στη θάλασσα: Όχι απλά να ρίχνει μια πέτρα, αλλά να διαλέγει τα σωστά στρογγυλά και λεία βοτσαλάκια και να τα πετά με τέτοιο τρόπο ώστε να κάνει βατραχάκια (αναπηδήσεις) στο νερό.
Να φτιάχνει πλεξούδες: Σίγουρα η μικρή σας μόλις μάθει δε θα αφήσει καμία από τις κούκλες της χωρίς να τους αλλάξει χτένισμα.
Να κάνει Hula-Hoop: Φανταστείτε τη χαρά του όταν καταφέρει να γυρίσει το στεφάνι γύρω από τη μέση του χωρίς να του πέσει αμέσως κάτω.
Να παίζει μουσική με ποτήρια: Γεμίστε ποτήρια με νερό και με πολύ προσοχή δείξτε του πώς να βάζει τα δάχτυλά του στο στόμιο μέχρι τα ποτήρια να «τραγουδήσουν».
Να κάνει τσιχλόφουσκες: Από μια ηλικία και μετά (ώστε να είστε σίγουροι ότι το παιδί δεν κινδυνεύει να καταπιεί την τσίχλα) αυτό θα είναι ιδιαίτερα διασκεδαστικό.
Να περπατά ισορροπώντας ένα (ελαφρύ) βιβλίο ή μαξιλάρι στο κεφάλι του: Για ένα μικρό παιδί δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται!
ΠΗΓΗ: mother.gr


Read more

Συνελήφθη ένας ακόμη αλλοδαπός σε περιοχή της Καστοριάς για παράβαση της δασικής νομοθεσίας

Συνελήφθη χθες (26-10-2016) το απόγευμα σε περιοχή της Καστοριάς, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας Καστοριάς, 22χρονος υπήκοος Αλβανίας, για παράβαση της δασικής νομοθεσίας και παράνομη είσοδο στη χώρα.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων αστυνομικών δράσεων για την πάταξη του διασυνοριακού εγκλήματος και της λαθροϋλοτομίας, αστυνομικοί εντόπισαν σε δασική περιοχή της Ιεροπηγής Καστοριάς τον ανωτέρω να υλοτομεί σε δημόσια δασική έκταση χωρίς άδεια της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας.
Ο προαναφερόμενος που όπως προέκυψε είχε εισέλθει στο Ελληνικό έδαφος από μη ελεγχόμενη μεθοριακή διάβαση, είχε προβεί στην κοπή ξυλείας περίπου δύο -2- κυβικών μέτρων, την οποία στην συνέχεια είχε σκοπό να μεταφέρει στην Αλβανία, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα (1) τσεκούρι, ένα (1) αλυσοπρίονο και δυο (2) ημίονοι.
Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας Καστοριάς, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.


Read more

Πώς θα δείξετε εμπιστοσύνη στο παιδί σας

Για να μεγαλώσει σωστά το παιδί σας και να γίνει ανεξάρτητο, βασική προϋπόθεση είναι να του δείξετε εμπιστοσύνη από μικρή ηλικία όταν και όπου πρέπει. Μάθετε λεπτομέρειες…
Να δίνετε συμβουλές στο παιδί σας όποτε χρειάζεται, όμως προσέξτε να μην το μεταχειρίζεστε σα… μαριονέτα. Μπορεί να μην έχει διαμορφωμένη προσωπικότητα, όμως είναι λάθος να λειτουργείτε υπερπροστατευτικά.
Επιτρέψτε του να παίρνει αποφάσεις ανεπηρέαστο σε κάποια απλά θέματα για να ανακαλύψει μόνο του το σωστό και το λάθος. Άλλωστε, όπως έχουμε τονίσει κατ’επανάληψη, μέσα από τα λάθη μαθαίνει ο άνθρωπος.
Όσες φορές τύχει να πάρει μια λάθος απόφαση και διαπιστώσετε ότι έχει επηρεαστεί αρνητικά, στηρίξτε το και εκφράστε του την πεποίθησή σας ότι την επόμενη φορά όλα θα πάνε καλά.
Δείξτε στο παιδί ότι εμπιστεύεστε την κρίση του και πιστεύετε στις δυνατότητές του. Είναι πολύ σημαντικό για εκείνο να έχει θετική ανατροφοδότηση από τους γονείς του.
Μη διστάζετε να του αναθέσετε κάποιες αρμοδιότητες που μπορεί να ανταπεξέλθει με βάση την ηλικία του και μην μπείτε στον πειρασμό να τις φέρετε εις πέρας εσείς.
ΠΗΓΗ: mother.gr


Read more

Συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θετικά τα νέα από τη συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Π. Σκουρλέτη-Το αμέσως επόμενο διάστημα ο Υπουργός θα επισκεφθεί τη Δυτική Μακεδονία μετά από πρόσκληση του Περιφερειάρχη.
Σε πολύ καλό κλίμα και με πλήρη ταύτιση απόψεων ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, η σημαντική συνάντηση στην Αθήνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνο Σκουρλέτη για τα φλέγοντα θέματα της ενέργειας και της ΔΕΗ.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία συμμετείχαν οι βουλευτές Μ. Δημητριάδης, Γ. Θεοφύλακτος και Γ. Ντζιμάνης, η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ και τα σωματεία εργαζομένων «Σπάρτακος», Ένωση, ΕΤΕ-ΔΕΗ και Διπλωματούχοι Μηχανικοί ΔΕΗ, ο Περιφερειάρχης Θ. Καρυπίδης, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κοζάνης Π. Πλακεντά, έθεσε κατηγορηματικά τα ζητήματα που είναι αδιαπραγμάτευτα και αποτελούν «κόκκινη γραμμή» για την περιοχή, όπως έχουν κατ’ επανάληψη διατυπωθεί τόσο από τον ίδιο, όσο και από τις συλλογικές αποφάσεις.
Αποτέλεσμα της συζήτησης ήταν η συμφωνία στα ακόλουθα ζητήματα του κοινού διεκδικητικού πλαισίου:
άμεση επαναφορά του 17% των μετοχών της ΔΕΗ από το ΤΑΙΠΕΔ στο Υπερταμείο
παράταση λειτουργίας των τεσσάρων μονάδων του ΑΗΣ Καρδιάς και των δύο του ΑΗΣ Αμυνταίου για 32.000 ώρες και όχι για 17.500 ώρες, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα για  περαιτέρω επενδύσεις και λειτουργία τους
κατάργηση του τέλους (2ευρώ ανά τόνο) που επιβαρύνει το λιγνίτη σε αντιστοιχία με την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο.
Ο Υπουργός, μάλιστα, απάντησε θετικά στην πρόσκληση του Περιφερειάρχη να επισκεφθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα τη Δυτική Μακεδονία.


Read more

Μήνυμα για την 28η Οκτωβρίου

Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου μας θυμίζει την αυτονόητη υποχρέωση να υπερασπιζόμαστε πάντα την πατρίδα και να αποτίουμε φόρο τιμής σε όσους έπεσαν πολεμώντας το φασισμό, υπερασπιζόμενοι αυτήν ακριβώς την πατρίδα.
Είναι δύσκολο να φανούμε αντάξιοι τέτοιων ηρώων σε μια εποχή κάθε άλλο παρά ηρωική. Αυτό που μπορούμε και πρέπει να κάνουμε, είναι να αγωνιζόμαστε με συνέπεια, κάθε μέρα, σε κάθε τομέα της ζωής, ώστε η κοινωνία μας να γίνεται δικαιότερη, ο τόπος μας να προκόβει ανταμείβοντας τους εργαζόμενους, κανείς πολίτης αυτής της χώρας να μην είναι αποκλεισμένος.
Να κοιτάξουμε μόνο μπροστά και να αφήσουμε μια για πάντα πίσω πολιτικές, νοοτροπίες και πρόσωπα που έφεραν τη χώρα μας να χρειάζεται να διεκδικεί εκ νέου την ανεξαρτησία της. Αν έχουμε ένα στόχο, ας είναι να γίνει η πατρίδα μας ξανά ανεξάρτητη και να γυρίσουν πίσω τα παιδιά μας που αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν.
Σέλτσας Κωνσταντίνος

Βουλευτής Φλώρινας
Read more

Σύλληψη 38χρονου στην Πτολεμαΐδα για κλοπή

Χθες (26-10-2016) το πρωί στην Πτολεμαΐδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Πτολεμαΐδας συνελήφθη 38χρονος ημεδαπός για κλοπή. 
Συγκεκριμένα, ο ανωτέρω αφαίρεσε από χώρο στάθμευσης, ιδιοκτησίας 60χρονου ημεδαπού, συνολικά -3- υδρόμετρα παροχής νερού εκ των οποίων το -1- το αφαίρεσε πρωινές ώρες προχθές (25-10-2016), ενώ τα άλλα -2- σε προγενέστερους χρόνους.
Ακολούθως σε νόμοτυπη έρευνα στην οικία του 38χρονου βρέθηκε -1- εκ των -3- αφαιρεθέντων υδρομέτρων, το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο ιδιοκτήτη του.
Για την υπόθεση κατασχέθηκαν -3- κατσαβίδια και -1- γαλλικό κλειδί (κάβουρας), ως μέσα τέλεσης της παράνομης πράξης του, ενώ από το Τμήμα Ασφάλειας Πτολεμαΐδας ερευνάται η συμμετοχή του 38χρονου και σε άλλες παρόμοιες πράξεις.
Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.


Read more

Όταν το παιδί μεγαλώνει με τον ένα γονιό

Είναι μια ιδιαίτερη και υπέρ του δέοντος απαιτητική κατάσταση, που απαιτεί λεπτούς και προσεκτικούς χειρισμούς. Πάμε να δούμε όσα πρέπει να προσέξετε…
Αυτή η κατάσταση δεν είμαι μόνο δύσκολη για το παιδί, αλλά πρώτα απ’όλα για εσάς που έχετε επιφορτιστεί μόνη σας την ανατροφή του παιδιού. Εκ των πραγμάτων δεν έχετε βοήθεια από το σύντροφό σας, οπότε είναι δύσκολη ακόμα και η συναισθηματική διαχείριση.
Από εκεί και πέρα, μη διστάζετε να ζητάτε βοήθεια από τους γονείς σας όταν το κρίνετε απαραίτητο. Δεν είναι δυνατόν να τα προλαβαίνετε όλα, ιδιαίτερα αν είσαστε και εργαζόμενη μανούλα!
Η ευθύνη να γίνουν όλα σωστά βαρύνει αποκλειστικά εσάς και δεν υπάρχει το παραμικρό περιθώριο λάθους, αφού ουσιαστικά η προσωπικότητα του παιδιού σας θα δομηθεί με βάση τη δική σας στάση στην όλη εξελικτική διαδικασία.
Όσο και να σας πληγώνει η απουσία του συντρόφου σας, μην αποφεύγετε να αναφέρεστε σε εκείνον, αφού σε κάθε περίπτωση παραμένει ο πατέρας του παιδιού σας. Είναι σημαντικό για την ψυχοσύνθεση του μικρού σας να εισπράττει εκτίμηση στο πρόσωπο του μπαμπά του-και τούμπαλιν βεβαίως!
Προσέξτε να μην παραμελείτε το παιδί σας είτε συναισθηματικά, είτε από άποψη χρόνου που του αφιερώνετε. Όλα τα παιδιά έχουν ανάγκη να μεγαλώνουν με τους γονείς τους παρόντες, πόσο μάλλον όταν ο ένας από τους δύο δεν έχει σταθερή παρουσία στη ζωή του.
Αν διαπιστώσετε ότι υπάρχουν καταστάσεις ή περίοδοι που δεν μπορείτε να διαχειριστείτε με επιτυχία το ψυχολογικό βάρος ή νιώθετε ενοχικό σύνδρομο επειδή το παιδί σας δε μεγαλώνει και με τους δυο γονείς του, ίσως θα πρέπει να μιλήσετε με ειδικό.
ΠΗΓΗ: mother.gr


Read more