ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΕ.Κ.Π.Ο.Ε (κέντρο ερευνών)

                                                                                
ΚΕ.Κ.Π.Ο.Ε
Κέντρο Κοινωνικών Πολιτικών Οικονομικών Ερευνών.
Mail: tovimatisgynaikas@yahoo.gr    tel: 6944-432534
Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι δημοσκοπήσεις αποτελούν αναγκαίο παράγοντα της λειτουργίας   στα κοινωνικοοικονομικά και πολιτικά δρώμενα μιας χώρας.
Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τον ρόλο - τους σκοπούς - τους στόχους -  και την δημιουργική δύναμη της έρευνας, όταν διασφαλίζεται η θετική λειτουργία της.
Έχοντας υπόψη  πως η έρευνα  εξυπηρετεί το κοινωνικό σύνολο αλλά και το ατομικό, το Κέντρο Κοινωνικών Πολιτικών Οικονομικών Ερευνών  αντιλαμβάνεται πως η επιτυχία μιας δημοσκόπησης είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, που παίζουν ένα κοινό ρόλο με ευρύτερες επιδιώξεις.
Σε κάθε περίοδο διαφοροποιούνται τα αίτια και οι σκοποί που αποτελούν την βάση και τα θεμέλια, για την ανάπτυξη της κοινωνικοοικονομικής και πολιτικής γραμμής μιας εταιρίας  - υπηρεσίας ή πολιτικού προσώπου.
Βασικός σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει επιστημονικά και να αναλύσει αντικειμενικά το θέμα, τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για την ενημέρωση – επιτυχία.                                                                  
Η εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα   είναι γνωστό ότι μπορεί να δώσει απαντήσεις, σε ερωτήματα που συσχετίζονται  με την ορθή πορεία στα κοινωνικοοικονομικά και πολιτικά δρώμενα μιας χώρας.
Λαμβάνοντας σοβαρά τις γραπτές απαντήσεις που δίνουν οι ερωτηθέντες , γίνεται μια ανάλυση σε βάθος όλου του όγκου των δεδομένων. 
Το κοινωνικό περιβάλλον μεταβάλλεται  ραγδαία, παγκοσμιοποίηση , κοινωνία της πληροφορίας, νέες αξίες και προτεραιότητες των κοινωνικών φαινόμενων και συνθηκών, κάνουν της μετρήσεις των τάσεων περισσότερο αναγκαίες  από κάθε άλλη εποχή. Το ΚΕ.Κ.Π.Ο.Ε είναι σε θέση και μπορεί να δώσει τα εξής:
Πολιτικές δημοσκοπήσεις, όπως δημοτικότητα και υπεροχή πολιτικού προσώπου ή θεσμού.
Κοινωνικές δημοσκοπήσεις, όπως  ποιοτική εμβάθυνση  σκέψεων – απόψεων εκφράσεων και αντιδράσεων του κοινού.
Οικονομικές δημοσκοπήσεις, όπως δομή και χαρακτηριστικά εταιρικής εικόνας. Ικανοποίηση πελατών  παρακολούθηση ελέγχου  σε επίπεδο τιμών – υπηρεσιών και συμπεριφοράς προσωπικού.
Δημοσκοπήσεις Δημόσιων Υπηρεσιών ένστολων και μη, όπως η γνώμη και άποψη του πολίτη για το λειτουργικό θεσμικό ρόλο τους.

   Σπύρος Α. Ηλιάδης
   ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ
         ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
τ. Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
         TV ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Α. Στοιχεία
Επωνυμία: Κέντρο κοινωνικών Πολιτικών Οικονομικών Ερευνών.
Διακριτικός τίτλος: ΚΕ.Κ.Π.Ο.Ε
Έτος ίδρυσης: 1991
Οδός: Νέος Καύκασος
Πόλη: Φλώρινα
Τ.Κ. 53 100
Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: tovimatisgynaikas@yahoo.gr
Δ/νση σελίδας: http://tovimatisgynaikas.blogspot.gr/p/marketing.html
Β. Στοιχεία Διαχειριστή
Ονομ/πώνυμο: Σπύρος  Ηλιάδης
Πατρώνυμο: Αριστοτέλης.
Τηλέφωνο: 6944 432534
Mέλος της ESOMAR  ΟΧΙ