Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Δυτική Μακεδονία. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Δυτική Μακεδονία. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10
β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)
ΚΑΛΕΙ
Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Αντωνιάδη Γεώργιο
Κούσκουρα Αμαλία
Καναβό Κωνσταντίνο
Στεργιούλη Παναγιώτη
Γιάτσιο Ιωάννη
Σαββόπουλο Δημήτριο
Σε συνεδρίαση την Tρίτη 24/10/2017 και ώρα  11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:
Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 6.917,13 €, ως επιχορήγηση της Π.Δ.Μ. για την κάλυψη των εν γένει αναγκών των κλιμακίων ελέγχων που διενήργησαν ελέγχους Μέτρων και Σταθμών κατά τα έτη 2015 και 2016.
Έγκριση όρων Διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου Κλεισούρα - Βλάστη»Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου Κλεισούρα - Βλάστη»Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση δαπάνης ποσού 75.000 € για την υλοποίηση ταυ έργου: «Συντήρηση του δρόμου από Βυσσινιά προς Άγιο Αντώνιο» Π.Ε.Καστοριάς.
Έγκριση 1ου πρακτικού για το διαγωνισμό του έργου : «Τσιμεντόστρωση δρόμου στην Τ.Κ. Ασπρογείων»Π.Ε.Φλώρινας.
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2016"Π.Ε.Γρεβενών.
Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου «Επιστρώσεις δαπέδων με τάπητες PVC στο Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού»Π.Ε.Καστοριάς.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης     για την παροχή της Υπηρεσίας με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΑΠΟ ΔΗΝΑΚ ΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ».
Έγκριση παραίτησης από ένδικα μέσα κατόπιν αποδοχής πρότασης συμβιβασμού Π.Ε.Καστοριάς.
Έγκριση δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.M. με το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας, για την ημερίδα στις 05/11/2017.
Έγκριση δαπάνης διάθεσης πίστωσης ποσού 10.118,40 ευρώ που αφορά το έργο «Παροχή υπηρεσιών μηχανικής αποκομιδής κάδων απορριμμάτων και καθαρισμού των 6 (έξι) σημείων στο οδικό τμήμα Κοζάνης-Πτολ/δας»(Προγραμματική σύμβαση) για 2 (δύο) έτη.
Έγκριση μεταφοράς νηπίου με γονική μέριμνα στο δρομολόγιο Κομνηνάδες - Νηπιαγωγείο Διποταμίας στην ΠΕ Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018.
Έγκριση της δαπάνης τιμολογίου αναδόχου μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017.
Έγκριση της τροποποίησης δρομολογίου του προσωρινού μειοδότη σύμφωνα με τις αριθ. 1862/2017 7 1947/2017 Αποφάσεις της Ο.Ε. Πέτρο Βασίλ, για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18.
Έγκριση της τροποποίησης δρομολογίων αναδόχων και διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18.
Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Κοζάνης.
Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς.
Έγκριση δαπάνης και προδέσμευσης πίστωσης για τη διεξαγωγή διαγωνισμού ποσού 74.000,00 ευρώ για την προμήθεια και μεταφορά αλατιού για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2018.
Έγκριση δαπάνης και προδέσμευσης πίστωσης για τη διεξαγωγή διαγωνισμού ποσού 52.000,00 ευρώ για την προμήθεια γραφικής, μηχανογραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς νια το έτος 2018.
Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας τυμπάνων εκτυπωτή για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Δ.Μ.
Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευής φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Τμήματος Αθλητισμού και Πολιτισμού της Π.Δ.Μ.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός εκτυπωτή Η/Υ για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών καθαρισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τη συντήρηση κλιματιστικών υπηρεσιών της Π.Ε.Καστοριάς.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για service του υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε.Καστοριάς με αρ. κυκλοφ. ΚΗΥ 6770.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τριών τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια και αντικατάσταση ανταλλακτικών του με αρ. κυκλ. ΚΗΙ 4404 υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση δαπάνης που αφορά «Συντήρηση των αποχιονιστικών μηχανημάτων ενόψει του Χειμώνα»Π.Ε.Καστοριάς.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ορθής επανάληψης της αριθ.361/2017 απόφασης Π.Ε.Καστοριάς.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της ηχητικής κάλυψης κατάθεσης στεφάνων και παρέλασης 28ης  Οκτωβρίου 2017.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας δύο (2) στεφάνων κατάθεσης Π.Ε.Γρεβενών.
Έγκριση για ορισμό υπολόγου  διαχειριστή, έκδοση χρηματικού  εντάλματος και έγκριση δαπανής Π.Ε.Φλώρινας.
Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών  «Μεταφοράς Μαθητών σχολικού έτους 2016-2017 Π.Ε. Φλώρινας.
Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών.
Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.
Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.
Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή  Ενότητα Φλώρινας.
Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή  Ενότητα Φλώρινας.
Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017.
Έγκριση πρακτικού ανοίγματος δικαιολογητικών κατακύρωσης του Συνοπτικού διαγωνισμού για την Υπηρεσία «Μεταφορά και θανάτωση ζώων για τρομώδη νόσο των προβάτων και οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών» και με κριτήριο αξιολόγησης την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής,Προϋπολογισμού 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α.
Έγκριση ή μη του 3ου πρωτοκόλλου παρακολούθησης και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών για την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των κεντρικών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τον συντονισμό και προώθηση της αποτελεσματικής υλοποίησης των δράσεων του ΤΕΒΑ στην Π.Δ.Μ έτους 2016 και προετοιμασία δράσεων 2017 .
Έγκριση ή μη του Πρακτικού I διαπραγμάτευσης (με δημοσίευση διακήρυξης) για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας των αδιάθετου τμήματος: 4 Κορομηλιά, προϋπολογισμού 115.280,00 € (πλέον ΦΠΑ).
Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.060,00 € για την Συντήρηση και Επισκευή μηχανημάτων (ανταλλακτικά και Εργασία) για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κοζάνης.
Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών καθώς και εργασίας επισκευής φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης.
Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας κιτ μέτρησης χλωρίου Merck για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κοζάνης.
Έγκριση ή μη του Πρακτικού II του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του αποχιονισμού περιόδου 2017-2018 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
Έγκριση δαπάνης  για τις εργασίες στησίματος μιας εξέδρας για την εκδήλωση της 28ης Οκτωβρίου 2017 στην πόλη της Κοζάνης και β)την ανάθεση της συγκεκριμένης δαπάνης από την Οικονομική Επιτροπή στην Λουκάς Ζήσης.
Έγκριση της απευθείας ανάθεσης επισκευής κλιματιστικής μονάδας για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης.
Έγκριση της  απευθείας ανάθεσης προμήθειας υδραυλικών υλικών (Διοικητήριο Πτολεμαίδας) για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης.
Έγκριση της απευθείας ανάθεση προμήθειας υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Κοζάνης.
Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης του Πολιτιστικού Συλλόγου ΟΚΤΑΒΑ προς τιμή του Τάσου Παππά μεγάλου Φλωρινιώτη μουσικού, στις 17 Δεκεμβρίου 2017 στην Φλώρινα με την παρουσία της χορωδίας του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και της χορωδίας των αποφοίτων του Ανατολία.
Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης του Πολιτιστικού Συλλόγου ΟΚΤΑΒΑ, την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017 στην Φλώρινα.
Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας .
Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμός: 10.014,62 € (με Φ.Π.Α.).
Έγκριση δαπανών  Περιφερειακής  Ενότητας Κοζάνης.
Έγκριση Δαπάνης στο 2η Fur Shopping Festival, που διοργανώνει οΣύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας», στις 3 έως 5 Νοεμβρίου 2017.
Έγκριση ακύρωσης των υπ. αριθμ. 1625/17 (ΑΔΑ: 6ΒΑΕ7ΛΨ-ΖΞΟ) και 1956/17 (ΑΔΑ: 6ΦΡΙ7ΛΨ-Τ9Χ) Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ-Έγκριση δαπάνης- Απευθείας ή μη ανάθεση προμήθειας.
Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Ανακαίνιση χρωματισμών του χώρου της Δ/νσης Υγείας του κτιρίου της Π. Ε. Κοζάνης».
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για προμήθεια καθισμάτων.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για προμήθεια έντυπου υλικού.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για προμήθεια ένα Switch 5 θέσεων Gigabits, τρίμετρο pach cord, πεντάμετρα κατηγορίας 5e.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για προμήθεια ενός Laptop.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για προμήθεια τριών κλιματιστικών.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για προμήθεια πέντε τηλεφωνικών συσκευών.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για προμήθεια πολυμηχανήματος.
Έγκριση δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Πτολεμαϊδας, της γιορτής της 17ης  Νοέμβρη, για το Πολυτεχνείο.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας δύο (2) ηλεκτρονικών υπολογιστών Π.Ε.Γρεβενών.
Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.
Κάτανας Ηλίας
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

43η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10
β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)
ΚΑΛΕΙ
Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Αντωνιάδη Γεώργιο
Κούσκουρα Αμαλία
Καναβό Κωνσταντίνο
Στεργιούλη Παναγιώτη
Γιάτσιο Ιωάννη
Σαββόπουλο Δημήτριο
Σε συνεδρίαση την Tρίτη 24/10/2017 και ώρα  11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:
Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 6.917,13 €, ως επιχορήγηση της Π.Δ.Μ. για την κάλυψη των εν γένει αναγκών των κλιμακίων ελέγχων που διενήργησαν ελέγχους Μέτρων και Σταθμών κατά τα έτη 2015 και 2016.
Έγκριση όρων Διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου Κλεισούρα - Βλάστη»Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου Κλεισούρα - Βλάστη»Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση δαπάνης ποσού 75.000 € για την υλοποίηση ταυ έργου: «Συντήρηση του δρόμου από Βυσσινιά προς Άγιο Αντώνιο» Π.Ε.Καστοριάς.
Έγκριση 1ου πρακτικού για το διαγωνισμό του έργου : «Τσιμεντόστρωση δρόμου στην Τ.Κ. Ασπρογείων»Π.Ε.Φλώρινας.
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2016"Π.Ε.Γρεβενών.
Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου «Επιστρώσεις δαπέδων με τάπητες PVC στο Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού»Π.Ε.Καστοριάς.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης     για την παροχή της Υπηρεσίας με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΑΠΟ ΔΗΝΑΚ ΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ».
Έγκριση παραίτησης από ένδικα μέσα κατόπιν αποδοχής πρότασης συμβιβασμού Π.Ε.Καστοριάς.
Έγκριση δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.M. με το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας, για την ημερίδα στις 05/11/2017.
Έγκριση δαπάνης διάθεσης πίστωσης ποσού 10.118,40 ευρώ που αφορά το έργο «Παροχή υπηρεσιών μηχανικής αποκομιδής κάδων απορριμμάτων και καθαρισμού των 6 (έξι) σημείων στο οδικό τμήμα Κοζάνης-Πτολ/δας»(Προγραμματική σύμβαση) για 2 (δύο) έτη.
Έγκριση μεταφοράς νηπίου με γονική μέριμνα στο δρομολόγιο Κομνηνάδες - Νηπιαγωγείο Διποταμίας στην ΠΕ Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018.
Έγκριση της δαπάνης τιμολογίου αναδόχου μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017.
Έγκριση της τροποποίησης δρομολογίου του προσωρινού μειοδότη σύμφωνα με τις αριθ. 1862/2017 7 1947/2017 Αποφάσεις της Ο.Ε. Πέτρο Βασίλ, για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18.
Έγκριση της τροποποίησης δρομολογίων αναδόχων και διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18.
Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Κοζάνης.
Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς.
Έγκριση δαπάνης και προδέσμευσης πίστωσης για τη διεξαγωγή διαγωνισμού ποσού 74.000,00 ευρώ για την προμήθεια και μεταφορά αλατιού για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2018.
Έγκριση δαπάνης και προδέσμευσης πίστωσης για τη διεξαγωγή διαγωνισμού ποσού 52.000,00 ευρώ για την προμήθεια γραφικής, μηχανογραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς νια το έτος 2018.
Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας τυμπάνων εκτυπωτή για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Δ.Μ.
Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευής φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Τμήματος Αθλητισμού και Πολιτισμού της Π.Δ.Μ.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός εκτυπωτή Η/Υ για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών καθαρισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τη συντήρηση κλιματιστικών υπηρεσιών της Π.Ε.Καστοριάς.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για service του υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε.Καστοριάς με αρ. κυκλοφ. ΚΗΥ 6770.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τριών τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια και αντικατάσταση ανταλλακτικών του με αρ. κυκλ. ΚΗΙ 4404 υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση δαπάνης που αφορά «Συντήρηση των αποχιονιστικών μηχανημάτων ενόψει του Χειμώνα»Π.Ε.Καστοριάς.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ορθής επανάληψης της αριθ.361/2017 απόφασης Π.Ε.Καστοριάς.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της ηχητικής κάλυψης κατάθεσης στεφάνων και παρέλασης 28ης  Οκτωβρίου 2017.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας δύο (2) στεφάνων κατάθεσης Π.Ε.Γρεβενών.
Έγκριση για ορισμό υπολόγου  διαχειριστή, έκδοση χρηματικού  εντάλματος και έγκριση δαπανής Π.Ε.Φλώρινας.
Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών  «Μεταφοράς Μαθητών σχολικού έτους 2016-2017 Π.Ε. Φλώρινας.
Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών.
Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.
Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.
Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή  Ενότητα Φλώρινας.
Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή  Ενότητα Φλώρινας.
Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017.
Έγκριση πρακτικού ανοίγματος δικαιολογητικών κατακύρωσης του Συνοπτικού διαγωνισμού για την Υπηρεσία «Μεταφορά και θανάτωση ζώων για τρομώδη νόσο των προβάτων και οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών» και με κριτήριο αξιολόγησης την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής,Προϋπολογισμού 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α.
Έγκριση ή μη του 3ου πρωτοκόλλου παρακολούθησης και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών για την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των κεντρικών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τον συντονισμό και προώθηση της αποτελεσματικής υλοποίησης των δράσεων του ΤΕΒΑ στην Π.Δ.Μ έτους 2016 και προετοιμασία δράσεων 2017 .
Έγκριση ή μη του Πρακτικού I διαπραγμάτευσης (με δημοσίευση διακήρυξης) για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας των αδιάθετου τμήματος: 4 Κορομηλιά, προϋπολογισμού 115.280,00 € (πλέον ΦΠΑ).
Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.060,00 € για την Συντήρηση και Επισκευή μηχανημάτων (ανταλλακτικά και Εργασία) για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κοζάνης.
Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών καθώς και εργασίας επισκευής φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης.
Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας κιτ μέτρησης χλωρίου Merck για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κοζάνης.
Έγκριση ή μη του Πρακτικού II του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του αποχιονισμού περιόδου 2017-2018 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
Έγκριση δαπάνης  για τις εργασίες στησίματος μιας εξέδρας για την εκδήλωση της 28ης Οκτωβρίου 2017 στην πόλη της Κοζάνης και β)την ανάθεση της συγκεκριμένης δαπάνης από την Οικονομική Επιτροπή στην Λουκάς Ζήσης.
Έγκριση της απευθείας ανάθεσης επισκευής κλιματιστικής μονάδας για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης.
Έγκριση της  απευθείας ανάθεσης προμήθειας υδραυλικών υλικών (Διοικητήριο Πτολεμαίδας) για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης.
Έγκριση της απευθείας ανάθεση προμήθειας υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Κοζάνης.
Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης του Πολιτιστικού Συλλόγου ΟΚΤΑΒΑ προς τιμή του Τάσου Παππά μεγάλου Φλωρινιώτη μουσικού, στις 17 Δεκεμβρίου 2017 στην Φλώρινα με την παρουσία της χορωδίας του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και της χορωδίας των αποφοίτων του Ανατολία.
Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης του Πολιτιστικού Συλλόγου ΟΚΤΑΒΑ, την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017 στην Φλώρινα.
Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας .
Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμός: 10.014,62 € (με Φ.Π.Α.).
Έγκριση δαπανών  Περιφερειακής  Ενότητας Κοζάνης.
Έγκριση Δαπάνης στο 2η Fur Shopping Festival, που διοργανώνει οΣύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας», στις 3 έως 5 Νοεμβρίου 2017.
Έγκριση ακύρωσης των υπ. αριθμ. 1625/17 (ΑΔΑ: 6ΒΑΕ7ΛΨ-ΖΞΟ) και 1956/17 (ΑΔΑ: 6ΦΡΙ7ΛΨ-Τ9Χ) Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ-Έγκριση δαπάνης- Απευθείας ή μη ανάθεση προμήθειας.
Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Ανακαίνιση χρωματισμών του χώρου της Δ/νσης Υγείας του κτιρίου της Π. Ε. Κοζάνης».
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για προμήθεια καθισμάτων.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για προμήθεια έντυπου υλικού.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για προμήθεια ένα Switch 5 θέσεων Gigabits, τρίμετρο pach cord, πεντάμετρα κατηγορίας 5e.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για προμήθεια ενός Laptop.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για προμήθεια τριών κλιματιστικών.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για προμήθεια πέντε τηλεφωνικών συσκευών.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για προμήθεια πολυμηχανήματος.
Έγκριση δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Πτολεμαϊδας, της γιορτής της 17ης  Νοέμβρη, για το Πολυτεχνείο.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας δύο (2) ηλεκτρονικών υπολογιστών Π.Ε.Γρεβενών.
Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.
Κάτανας Ηλίας
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

 Πραγματοποιήθηκαν εορταστικές εκδηλώσεις στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας
Σήμερα Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017, γιορτάστηκε με λαμπρότητα, η «Ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας» και του Προστάτη του Σώματος, Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου.
Στην Κοζάνη, έδρα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας, τελέσθηκε Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου και Δοξολογία χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Σερβίων & Κοζάνης κ. ΠΑΥΛΟΥ, ενώ στη συνέχεια αναγνώστηκε η Ημερήσια Διαταγή του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Στην εκδήλωση παρέστησαν, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρος Καρυπίδης, ο βουλευτής ΠΕ Κοζάνης κ. Δημήτριος Δημητριάδης, ο Δήμαρχος Σερβίων-Βελβεντού κ. Αθανάσιος Κοσματόπουλος, o Διοικητής Γ.Σ.Σ./ΔΕΠΣ  Ταξίαρχος κ. Ιωάννης Προκόπης, ο Διοικητής της 9ης Ταξιαρχίας Πεζικού Ταξίαρχος κ. Νικόλαος Κατσίκας, ο Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας κ. Αριστείδης Μαυρόπουλος, ο Αντιπερειφερειάρχης Οικονομικών ΠΕ κ. Ηλίας Κάτανας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού συμβουλίου κ. Φώτης Κεχαγιάς, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Στέργιος Γκανάτσιος, πρόεδροι και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών ενώσεων της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, Αξιωματικοί των Σωμάτων Ασφαλείας, απόστρατοι αστυνομικοί, εκπρόσωποι του επιστημονικού, επιχειρηματικού και δημοσιογραφικού χώρου, της κοινωνικοπολιτικής ζωής της τοπικής κοινωνίας, καθώς και πολίτες της περιοχής. 
Ανάλογες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας, στις οποίες παρέστησαν εκπρόσωποι πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, καθώς και εκπρόσωποι φορέων της περιοχής.
Στο πλαίσιο του Εορτασμού του Προστάτη του Σώματος και της «Ημέρας της Ελληνικής Αστυνομίας» προσφέρθηκαν χθες (19-10-2017), ως ένδειξη αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς, από το προσωπικό των υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στον οργανισμό «Το χαμόγελο του παιδιού» στη Θεσσαλονίκη.

Εορτασμός της «Ημέρας της Αστυνομίας» και του Προστάτη του Σώματος, Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου

 Πραγματοποιήθηκαν εορταστικές εκδηλώσεις στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας
Σήμερα Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017, γιορτάστηκε με λαμπρότητα, η «Ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας» και του Προστάτη του Σώματος, Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου.
Στην Κοζάνη, έδρα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας, τελέσθηκε Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου και Δοξολογία χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Σερβίων & Κοζάνης κ. ΠΑΥΛΟΥ, ενώ στη συνέχεια αναγνώστηκε η Ημερήσια Διαταγή του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Στην εκδήλωση παρέστησαν, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρος Καρυπίδης, ο βουλευτής ΠΕ Κοζάνης κ. Δημήτριος Δημητριάδης, ο Δήμαρχος Σερβίων-Βελβεντού κ. Αθανάσιος Κοσματόπουλος, o Διοικητής Γ.Σ.Σ./ΔΕΠΣ  Ταξίαρχος κ. Ιωάννης Προκόπης, ο Διοικητής της 9ης Ταξιαρχίας Πεζικού Ταξίαρχος κ. Νικόλαος Κατσίκας, ο Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας κ. Αριστείδης Μαυρόπουλος, ο Αντιπερειφερειάρχης Οικονομικών ΠΕ κ. Ηλίας Κάτανας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού συμβουλίου κ. Φώτης Κεχαγιάς, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Στέργιος Γκανάτσιος, πρόεδροι και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών ενώσεων της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, Αξιωματικοί των Σωμάτων Ασφαλείας, απόστρατοι αστυνομικοί, εκπρόσωποι του επιστημονικού, επιχειρηματικού και δημοσιογραφικού χώρου, της κοινωνικοπολιτικής ζωής της τοπικής κοινωνίας, καθώς και πολίτες της περιοχής. 
Ανάλογες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας, στις οποίες παρέστησαν εκπρόσωποι πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, καθώς και εκπρόσωποι φορέων της περιοχής.
Στο πλαίσιο του Εορτασμού του Προστάτη του Σώματος και της «Ημέρας της Ελληνικής Αστυνομίας» προσφέρθηκαν χθες (19-10-2017), ως ένδειξη αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς, από το προσωπικό των υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στον οργανισμό «Το χαμόγελο του παιδιού» στη Θεσσαλονίκη.

Σχηματίστηκε σχετική ποινική δικογραφία σε βάρος 20χρονου ημεδαπού.
Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Γρεβενών, κλοπή που διαπράχθηκαν την 28-09-2017 σε περιοχή των Γρεβενών και σχηματίστηκε σχετική ποινική δικογραφία σε βάρος 20χρονου ημεδαπού.
Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, προέκυψε ότι ο ανωτέρω αφαίρεσε τον προηγούμενο μήνα από οικία 71χρονου ημεδαπού, κοσμήματα αξίας -500- ευρώ και χρηματικό ποσό -250- ευρώ.
Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Γρεβενών.


Εξιχνιάστηκε κλοπή σε περιοχή των Γρεβενών

Σχηματίστηκε σχετική ποινική δικογραφία σε βάρος 20χρονου ημεδαπού.
Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Γρεβενών, κλοπή που διαπράχθηκαν την 28-09-2017 σε περιοχή των Γρεβενών και σχηματίστηκε σχετική ποινική δικογραφία σε βάρος 20χρονου ημεδαπού.
Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, προέκυψε ότι ο ανωτέρω αφαίρεσε τον προηγούμενο μήνα από οικία 71χρονου ημεδαπού, κοσμήματα αξίας -500- ευρώ και χρηματικό ποσό -250- ευρώ.
Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Γρεβενών.


Στη Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα στις ΠΕ Κοζάνης και Φλώρινας, θα βρίσκεται το διήμερο Σάββατο και Κυριακή 21 και 22 Οκτωβρίου, η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας του Περιβάλλοντος της Βουλής, μετά από πρόσκληση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρου Καρυπίδη.
Το αναλυτικό πρόγραμμα της επίσκεψης έχει ως εξής:
Σάββατο 21.10.2017
09:00 – 14:00 Επίσκεψη στον ενεργειακό άξονα
Ανάργυροι- ακολουθεί η τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας στο κέντρο της πόλης και επίσκεψη στο λεβητοστάσιο τηλεθέρμανσης- ΑΗΣ Πτολεμαΐδας- Πτολεμαΐδα V- Νότιο Πεδίο- ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
17:00 Συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στην Κοζάνη
Κυριακή 22.10.2017
08:30-11:30 Αναχώρηση από Φλώρινα για Πρέσπες και  ξενάγηση  στις λίμνες των Πρεσπών (αναχώρηση από Ψαράδες και επιστροφή σε Άγιο Αχίλλειο)
12:00-14:00 Συνάντηση με τους φορείς της περιοχής


Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας του Περιβάλλοντος της Βουλής στη Δυτική Μακεδονία - Το αναλυτικό Πρόγραμμα της επίσκεψης

Στη Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα στις ΠΕ Κοζάνης και Φλώρινας, θα βρίσκεται το διήμερο Σάββατο και Κυριακή 21 και 22 Οκτωβρίου, η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας του Περιβάλλοντος της Βουλής, μετά από πρόσκληση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρου Καρυπίδη.
Το αναλυτικό πρόγραμμα της επίσκεψης έχει ως εξής:
Σάββατο 21.10.2017
09:00 – 14:00 Επίσκεψη στον ενεργειακό άξονα
Ανάργυροι- ακολουθεί η τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας στο κέντρο της πόλης και επίσκεψη στο λεβητοστάσιο τηλεθέρμανσης- ΑΗΣ Πτολεμαΐδας- Πτολεμαΐδα V- Νότιο Πεδίο- ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
17:00 Συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στην Κοζάνη
Κυριακή 22.10.2017
08:30-11:30 Αναχώρηση από Φλώρινα για Πρέσπες και  ξενάγηση  στις λίμνες των Πρεσπών (αναχώρηση από Ψαράδες και επιστροφή σε Άγιο Αχίλλειο)
12:00-14:00 Συνάντηση με τους φορείς της περιοχής


Η Διεύθυνση Δημόσια Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι, οι εξετάσεις Φαρμακοποιών για την Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Δεκεμβρίου, θα γίνουν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
Δευτέρα 11/12/2017, ώρα 9.00 π.μ.: Πρακτικές Ασκήσεις
Αίθουσα Δ2 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου        
Τρίτη 12/12/2017, ώρα 9.00 π.μ. Φαρμακοποϊια- Φαρμακοτεχνία
Αίθουσα Δ2 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου        
Τετάρτη 13/12/2017, ώρα 9.00 π.μ. Νομοθεσία-Ιστορία-Εμπορευματολογία
Αίθουσα Δ8 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
Πέμπτη14/12/2017, ώρα 14.00π.μ: Φαρμακολογία          
Αίθουσα ΦΜ2 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου     
Παρασκευή 15/12/2017, ώρα 10.00 μ.μ: Τοξικολογία
Στο Αμφιθέατρο ΧΩΡΕΜΕΙΟ
(ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ.ΣΟΦΙΑ)    
Σημείωση:
1). Οι υποψήφιοι θα δηλώσουν συμμετοχή την Δευτέρα 11/12/2017 και ώρα 9.00π.μ. στην Αίθουσα Δ2 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.       
2). Οι υποψήφιοι καταθέτουν τα δικαιολογητικά στις Περιφερειακές Ενότητες-Δ/νσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων), οι οποίες θα πρέπει να τα αποστείλουν μέχρι την Δευτέρα  04/12/2017 ως τελευταία προθεσμία κατάθεσης, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας (Αριστοτέλους 17).
3). Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται στις Περιφερειακές Ενότητες-Δ/νσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων).
4).Παράβολο εξετάσεων μόνο από την κεντρική υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Ακαδημίας 40 Αθήνα).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟY ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Η Διεύθυνση Δημόσια Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι, οι εξετάσεις Φαρμακοποιών για την Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Δεκεμβρίου, θα γίνουν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
Δευτέρα 11/12/2017, ώρα 9.00 π.μ.: Πρακτικές Ασκήσεις
Αίθουσα Δ2 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου        
Τρίτη 12/12/2017, ώρα 9.00 π.μ. Φαρμακοποϊια- Φαρμακοτεχνία
Αίθουσα Δ2 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου        
Τετάρτη 13/12/2017, ώρα 9.00 π.μ. Νομοθεσία-Ιστορία-Εμπορευματολογία
Αίθουσα Δ8 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
Πέμπτη14/12/2017, ώρα 14.00π.μ: Φαρμακολογία          
Αίθουσα ΦΜ2 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου     
Παρασκευή 15/12/2017, ώρα 10.00 μ.μ: Τοξικολογία
Στο Αμφιθέατρο ΧΩΡΕΜΕΙΟ
(ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ.ΣΟΦΙΑ)    
Σημείωση:
1). Οι υποψήφιοι θα δηλώσουν συμμετοχή την Δευτέρα 11/12/2017 και ώρα 9.00π.μ. στην Αίθουσα Δ2 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.       
2). Οι υποψήφιοι καταθέτουν τα δικαιολογητικά στις Περιφερειακές Ενότητες-Δ/νσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων), οι οποίες θα πρέπει να τα αποστείλουν μέχρι την Δευτέρα  04/12/2017 ως τελευταία προθεσμία κατάθεσης, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας (Αριστοτέλους 17).
3). Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται στις Περιφερειακές Ενότητες-Δ/νσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων).
4).Παράβολο εξετάσεων μόνο από την κεντρική υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Ακαδημίας 40 Αθήνα).
 Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδης:
Δίκαιη ανάπτυξη, βιώσιμη και με περιβαλλοντική προσέγγιση
Ένα έγκλημα στο περιβάλλον θα λάβει τέλος.
Η αντιμετώπιση του χρόνιου περιβαλλοντικού προβλήματος της ευρύτερης περιοχής Πτολεμαΐδας και Αμυνταίου που προέρχεται από τα λύματα που εισρέουν στον  ποταμό Σουλού, αποτέλεσε το αντικείμενο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου, στο γραφείο του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρου Καρυπίδη.
Συμμετείχαν, οι Δήμαρχοι Εορδαίας και Αμυνταίου Σάββας Ζαμανίδης και Κώστας Θεοδωρίδης αντίστοιχα, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για την παρακολούθηση του ΕΣΠΑ Σταύρος Γιαννακίδης και ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής Χαράλαμπος Κιουρτσίδης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε στους δύο Δημάρχους ότι σύντομα θα βγει μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, η πρόσκληση που θα περιλαμβάνει και τη διαχείριση λυμάτων που θα καταλήγουν σε ευαίσθητους αποδέκτες (λίμνες, ποτάμια κτλ.).
«Ένα έγκλημα στο περιβάλλον θα λάβει τέλος. Ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων θα ικανοποιηθεί αλλά και ο αγώνας των Δημάρχων θα δικαιωθεί. Στο επόμενο διάστημα θα υπάρξει σχετική πρόσκληση, ώστε να δώσουμε λύση και σε αυτό το πρόβλημα, προστατεύοντας τους οικισμούς μας, τη λίμνη Βεγορίτιδα και το περιβάλλον. Για να έχουμε δίκαιη ανάπτυξη, βιώσιμη και με περιβαλλοντική προσέγγιση», τόνισε μετά τη σύσκεψη ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης.
Video 


Θ. Καρυπίδης: Δίκαιη ανάπτυξη, βιώσιμη και με περιβαλλοντική προσέγγιση

 Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδης:
Δίκαιη ανάπτυξη, βιώσιμη και με περιβαλλοντική προσέγγιση
Ένα έγκλημα στο περιβάλλον θα λάβει τέλος.
Η αντιμετώπιση του χρόνιου περιβαλλοντικού προβλήματος της ευρύτερης περιοχής Πτολεμαΐδας και Αμυνταίου που προέρχεται από τα λύματα που εισρέουν στον  ποταμό Σουλού, αποτέλεσε το αντικείμενο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου, στο γραφείο του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρου Καρυπίδη.
Συμμετείχαν, οι Δήμαρχοι Εορδαίας και Αμυνταίου Σάββας Ζαμανίδης και Κώστας Θεοδωρίδης αντίστοιχα, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για την παρακολούθηση του ΕΣΠΑ Σταύρος Γιαννακίδης και ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής Χαράλαμπος Κιουρτσίδης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε στους δύο Δημάρχους ότι σύντομα θα βγει μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, η πρόσκληση που θα περιλαμβάνει και τη διαχείριση λυμάτων που θα καταλήγουν σε ευαίσθητους αποδέκτες (λίμνες, ποτάμια κτλ.).
«Ένα έγκλημα στο περιβάλλον θα λάβει τέλος. Ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων θα ικανοποιηθεί αλλά και ο αγώνας των Δημάρχων θα δικαιωθεί. Στο επόμενο διάστημα θα υπάρξει σχετική πρόσκληση, ώστε να δώσουμε λύση και σε αυτό το πρόβλημα, προστατεύοντας τους οικισμούς μας, τη λίμνη Βεγορίτιδα και το περιβάλλον. Για να έχουμε δίκαιη ανάπτυξη, βιώσιμη και με περιβαλλοντική προσέγγιση», τόνισε μετά τη σύσκεψη ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης.
Video 


H Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις του 18ου Πανελλήνιου Συμπόσιου Ιστορίας, Λαογραφίας, Βλάχικης Παραδοσιακής Μουσικής και Χορών με θέμα: «Συμβολή για τα βλαχοχώρια του μέλλοντος» που θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο της Νίκειου Σχολής στο Νυμφαίο Φλώρινας στις 21 και 22 Οκτωβρίου 2017.
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
12:00-17:00 Αφίξεις συνέδρων – Εγγραφές
17:30-17:45 Έναρξη Συμποσίου – Χαιρετισμοί
17:45 Εναρκτήριος ομιλία: Μέρτζος Νικόλαος, δικηγόρος, δημοσιογράφος, συγγραφέας. «Οι αετοί του Γένους κι οι αετοφωλιές τους»
Εισηγήσεις:
Ζάγκας Δ. Θεοχάρης, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Δασολογίας Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. «Αειφόρος Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών»
Καραγιάννης Ευάγγελος, Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. «Τα δίκτυα δασικών δρόμων και μονοπατιών ως έργα υποδομής για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών»
Σκαλτσογιάννης Απόστολος, Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. «Δασική Γενετική – Καινοτομία – Ανάπτυξη Ορεινής Οικονομίας»
Στέργιος Λαΐτσος, ιστορικός, υπ. Δρ. Ινστιτούτου Ιστορίας Πανεπιστημίου Βιέννης. «Το τοπωνυμικό των Βλαχοχωρίων ως πολιτιστικό απόθεμα άυλης κληρονομιάς κι εργαλείο τοπικής ανάπτυξης»
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
09:00 Εκκλησιασμός
10:30-12:00 Εργαστήριο Χορού για τους χοροδιδασκάλους
12:00 Χορευτικές επιδείξεις των χοροδιδασκάλων των Συλλόγων Μελών της Ομοσπονδίας
Παράλληλες δραστηριότητες:
Επίσκεψη στην έδρα του Περιβαλλοντικού Κέντρου «Αρκτούρος»
Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου θα είναι ανοικτό το τοπικό Λαογραφικό Μουσείο Νυμφαίου
Για το ΔΣ της Π.Ο.Π.Σ Βλάχων
Ο Πρόεδρος
Μιχάλης Μαγειρίας
Οργανωτική Επιτροπή Συμποσίου
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Φλωρίνης κ. Μπίρος Στέφανος
Ο Δήμαρχος Αμυνταίου κ. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
Ο Πρόεδρος Τμήματος Δασολογίας Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ, καθηγητής κ. Ζάγκας Δ. Θεοχάρης
Ο Πρόεδρος ΠΟΠΣ ΒΛΑΧΩΝ κ. Μιχάλης Μαγειριάς
Τιμητική Επιτροπή Συμποσίου
Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Περικλής Μήτκας
Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας
Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Μπουτάρης

Στο Νυμφαίο το 18ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ιστορίας, Λαογραφίας, Βλάχικης Παραδοσιακής Μουσικής και Χορών

H Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις του 18ου Πανελλήνιου Συμπόσιου Ιστορίας, Λαογραφίας, Βλάχικης Παραδοσιακής Μουσικής και Χορών με θέμα: «Συμβολή για τα βλαχοχώρια του μέλλοντος» που θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο της Νίκειου Σχολής στο Νυμφαίο Φλώρινας στις 21 και 22 Οκτωβρίου 2017.
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
12:00-17:00 Αφίξεις συνέδρων – Εγγραφές
17:30-17:45 Έναρξη Συμποσίου – Χαιρετισμοί
17:45 Εναρκτήριος ομιλία: Μέρτζος Νικόλαος, δικηγόρος, δημοσιογράφος, συγγραφέας. «Οι αετοί του Γένους κι οι αετοφωλιές τους»
Εισηγήσεις:
Ζάγκας Δ. Θεοχάρης, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Δασολογίας Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. «Αειφόρος Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών»
Καραγιάννης Ευάγγελος, Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. «Τα δίκτυα δασικών δρόμων και μονοπατιών ως έργα υποδομής για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών»
Σκαλτσογιάννης Απόστολος, Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. «Δασική Γενετική – Καινοτομία – Ανάπτυξη Ορεινής Οικονομίας»
Στέργιος Λαΐτσος, ιστορικός, υπ. Δρ. Ινστιτούτου Ιστορίας Πανεπιστημίου Βιέννης. «Το τοπωνυμικό των Βλαχοχωρίων ως πολιτιστικό απόθεμα άυλης κληρονομιάς κι εργαλείο τοπικής ανάπτυξης»
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
09:00 Εκκλησιασμός
10:30-12:00 Εργαστήριο Χορού για τους χοροδιδασκάλους
12:00 Χορευτικές επιδείξεις των χοροδιδασκάλων των Συλλόγων Μελών της Ομοσπονδίας
Παράλληλες δραστηριότητες:
Επίσκεψη στην έδρα του Περιβαλλοντικού Κέντρου «Αρκτούρος»
Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου θα είναι ανοικτό το τοπικό Λαογραφικό Μουσείο Νυμφαίου
Για το ΔΣ της Π.Ο.Π.Σ Βλάχων
Ο Πρόεδρος
Μιχάλης Μαγειρίας
Οργανωτική Επιτροπή Συμποσίου
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Φλωρίνης κ. Μπίρος Στέφανος
Ο Δήμαρχος Αμυνταίου κ. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
Ο Πρόεδρος Τμήματος Δασολογίας Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ, καθηγητής κ. Ζάγκας Δ. Θεοχάρης
Ο Πρόεδρος ΠΟΠΣ ΒΛΑΧΩΝ κ. Μιχάλης Μαγειριάς
Τιμητική Επιτροπή Συμποσίου
Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Περικλής Μήτκας
Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας
Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Μπουτάρης
Το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.) Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει τους καταναλωτές ότι από την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 το νέο ωράριο λειτουργίας θα είναι :
Δευτέρα : 09:30 – 12:30
Τρίτη : 09:30 – 12:30
Τετάρτη : Κλειστό
Πέμπτη : 18:00 – 20:00
Παρασκευή : 09:30 – 12:30
Δ/νση : Σ. Μπλιούρα 2 Κοζάνη 501 31
Τηλ/φαξ: 2461042282, 6937324085,
e-mail: kepka@in.gr
Σας ευχαριστούμε για την στήριξή σας και είμαστε στην διάθεσή σας.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                           Η Γεν. Γραμματέας
Βασίλειος Στ. Ιωαννίδης        Παρασκευή Αν. Κτενίδου

Νέο ωράριο λειτουργίας του ΚΕ.Π.ΚΑ. Δυτικής Μακεδονίας

Το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.) Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει τους καταναλωτές ότι από την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 το νέο ωράριο λειτουργίας θα είναι :
Δευτέρα : 09:30 – 12:30
Τρίτη : 09:30 – 12:30
Τετάρτη : Κλειστό
Πέμπτη : 18:00 – 20:00
Παρασκευή : 09:30 – 12:30
Δ/νση : Σ. Μπλιούρα 2 Κοζάνη 501 31
Τηλ/φαξ: 2461042282, 6937324085,
e-mail: kepka@in.gr
Σας ευχαριστούμε για την στήριξή σας και είμαστε στην διάθεσή σας.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                           Η Γεν. Γραμματέας
Βασίλειος Στ. Ιωαννίδης        Παρασκευή Αν. Κτενίδου

Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

 Την προβολή των τοπικών προϊόντων, της παράδοσης και του πολιτισμού της Π.Ε. Φλώρινας είχε ως στόχο η εκδήλωση "Γευστικό Οδοιπορικό στη Φλώρινα" που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 13 Οκτωβρίου, στη Λέσχη Αξιωματικών Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία της Π.Ε. Φλώρινας με το Γ' Σώμα Στρατού.
Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε εκ μέρους τους Γ' Σ.Σ. ο Αντιστράτηγος κ. Δημήτριος Μπίκος ενώ την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Περιφερειάρχης Δ. Μακεδονίας κ. Θόδωρος Καρυπίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανος Μπίρος, ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος & Μεταφορών Δ. Μακεδονίας κ. Κων/νος Γέρου, πολιτικοί, στρατιωτικοί και λοιποί φορείς της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας και πλήθος κόσμου, καθώς η εκδήλωση ήταν ανοιχτή στο κοινό.
Όσοι παραβρέθηκαν είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τοπικά παραδοσιακά φαγητά της ευρύτερης περιοχής της Φλώρινας, τα οποία ετοίμασαν για τον σκοπό αυτό οι μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής της Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ Φλώρινας, αφήνοντας σε όλους τις καλύτερες γευστικές εντυπώσεις. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους εκτέθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης χαρακτηριστικά προϊόντα της περιοχής μας, προσφορά τοπικών επιχειρήσεων, λαογραφικές συλλογές, έργα των φοιτητών του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, ενώ την εκδήλωση πλαισίωσαν επίσης καθηγητές του Ωδείου Φλώρινας, που διασκέδασαν το κοινό με σύγχρονες συνθέσεις κατάλληλες για την περίσταση, καθώς και το Σωματείο Παραδοσιακών Χορών "Λυγκηστές" Φλώρινας, που χόρεψε τοπικούς παραδοσιακούς χορούς της περιοχής μας.
Η Π.Ε. Φλώρινας ευχαριστεί θερμά για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση τους μαθητές και τους καθηγητές του τμήματος μαγειρικής της Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ Φλώρινας, τους καθηγητές του Ωδείου Φλώρινας, τους φοιτητές και τους καθηγητές του Τμήματος Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, τους χοροδιδάσκαλους και τους χορευτές του Σωματείου Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών "Λυγκηστές" καθώς και όλους όσους παραβρέθηκαν στην εκδήλωση.
Ειδικότερα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις παρακάτω επιχειρήσεις της Π.Ε. Φλώρινας για την ευγενική χορηγία των προϊόντων που εκτέθηκαν:
ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ
ΚΤΗΜΑ ΒΕΓΟΡΙΤΗΣ
ΚΤΗΜΑ ΠΑΝΤΟΥ
ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ
ΚΤΗΜΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΕΝ ΟΙΝΟ
ΑΦΟΙ ΝΑΟΥΜΙΔΗ
ΑΦΟΙ ΜΠΕΛΛΗ
TERRA GRECA
ΤΥΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΟΥΜΚΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΕ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΣΟΛΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ "Ο ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ"
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΝΑΚΗ
ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ΒΈΙΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ΒΈΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ & ΠΑΥΛΟΣ
Βίντεο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
Φωτογραφίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:"Γευστικό Οδοιπορικό στη Φλώρινα" - Εκδήλωση της Π.Ε. Φλώρινας και του Γ' Σώματος Στρατού

 Την προβολή των τοπικών προϊόντων, της παράδοσης και του πολιτισμού της Π.Ε. Φλώρινας είχε ως στόχο η εκδήλωση "Γευστικό Οδοιπορικό στη Φλώρινα" που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 13 Οκτωβρίου, στη Λέσχη Αξιωματικών Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία της Π.Ε. Φλώρινας με το Γ' Σώμα Στρατού.
Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε εκ μέρους τους Γ' Σ.Σ. ο Αντιστράτηγος κ. Δημήτριος Μπίκος ενώ την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Περιφερειάρχης Δ. Μακεδονίας κ. Θόδωρος Καρυπίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανος Μπίρος, ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος & Μεταφορών Δ. Μακεδονίας κ. Κων/νος Γέρου, πολιτικοί, στρατιωτικοί και λοιποί φορείς της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας και πλήθος κόσμου, καθώς η εκδήλωση ήταν ανοιχτή στο κοινό.
Όσοι παραβρέθηκαν είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τοπικά παραδοσιακά φαγητά της ευρύτερης περιοχής της Φλώρινας, τα οποία ετοίμασαν για τον σκοπό αυτό οι μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής της Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ Φλώρινας, αφήνοντας σε όλους τις καλύτερες γευστικές εντυπώσεις. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους εκτέθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης χαρακτηριστικά προϊόντα της περιοχής μας, προσφορά τοπικών επιχειρήσεων, λαογραφικές συλλογές, έργα των φοιτητών του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, ενώ την εκδήλωση πλαισίωσαν επίσης καθηγητές του Ωδείου Φλώρινας, που διασκέδασαν το κοινό με σύγχρονες συνθέσεις κατάλληλες για την περίσταση, καθώς και το Σωματείο Παραδοσιακών Χορών "Λυγκηστές" Φλώρινας, που χόρεψε τοπικούς παραδοσιακούς χορούς της περιοχής μας.
Η Π.Ε. Φλώρινας ευχαριστεί θερμά για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση τους μαθητές και τους καθηγητές του τμήματος μαγειρικής της Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ Φλώρινας, τους καθηγητές του Ωδείου Φλώρινας, τους φοιτητές και τους καθηγητές του Τμήματος Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, τους χοροδιδάσκαλους και τους χορευτές του Σωματείου Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών "Λυγκηστές" καθώς και όλους όσους παραβρέθηκαν στην εκδήλωση.
Ειδικότερα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις παρακάτω επιχειρήσεις της Π.Ε. Φλώρινας για την ευγενική χορηγία των προϊόντων που εκτέθηκαν:
ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ
ΚΤΗΜΑ ΒΕΓΟΡΙΤΗΣ
ΚΤΗΜΑ ΠΑΝΤΟΥ
ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ
ΚΤΗΜΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΕΝ ΟΙΝΟ
ΑΦΟΙ ΝΑΟΥΜΙΔΗ
ΑΦΟΙ ΜΠΕΛΛΗ
TERRA GRECA
ΤΥΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΟΥΜΚΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΕ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΣΟΛΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ "Ο ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ"
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΝΑΚΗ
ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ΒΈΙΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ΒΈΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ & ΠΑΥΛΟΣ
Βίντεο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
Φωτογραφίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:Θέμης Μουμουλίδης: «Με τον προσδιορισμό σαφούς χρονοδιαγράμματος για την μετεγκατάσταση της Ακρινής , αίτημα που υποστηρίξαμε ομόθυμα και οι τέσσερις βουλευτές Π. Ε. Κοζάνης,κλείνει ιστορικά ο κύκλος των μετεγκαταστάσεων».
Ομιλία του Θέμη Μουμουλίδη στην Ολομέλεια της Βουλής , για το άρθρο 147, του νομοσχεδίου: «Έλεγχος και προστασία του δομημένου  περιβάλλοντος».
« Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
θα ήθελα να επισημάνω και να χαιρετίσω το θετικό κλίμα, το κλίμα συναίνεσης , μέσα στο οποίο διεξάγεται η συζήτηση για ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο. Η Κυβέρνηση συνεχίζει να νομοθετεί, καλύπτοντας κενά που επί δεκαετίες δεν μπόρεσαν να καλυφθούν ή να εκσυγχρονιστούν στην ελληνική νομοθεσία.
Συζητούμε σήμερα και σε λίγες ώρες θα είναι νόμος του κράτους, το νομοσχέδιο για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος. Mε το νομοσχέδιο αυτό ρυθμίζονται σειρά αυθαιρεσιών και παραβλέψεων του παρελθόντος. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που δημιουργεί πεδίο για ένα βελτιωμένο τοπίο στον πολύ ευαίσθητο χώρο του δομημένου περιβάλλοντος.
Πριν προχωρήσω και αναφερθώ κυρίως σε ένα άρθρο, οφείλω να επισημάνω , ενδεικτικά, δύο τομές του νομοσχεδίου, γιατί οφείλουμε να δημιουργήσουμε μια εικόνα πραγματικότητας στην κοινωνία.
Υπάρχουν, λοιπόν, δύο σημεία στα οποία ενδεικτικά αναφέρομαι. Το πρώτο είναι ο διαχωρισμός της αρχής που εκδίδει άδειες [Πολεοδομία] , από την αρχή που ασκεί τον έλεγχο. Θεωρώ  ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα.
Το δεύτερο είναι η νομοθέτηση απλοποίησης της διαδικασίας έκδοσης αδειών. Όσοι έχουν μπει στη βάσανο έκδοσης άδειας, γνωρίζουν ότι η έκδοση άδειας ήταν πολύ χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία. Με το παρόν νομοσχέδιο, σε ένα μήνα από την κατάθεση εγγράφων στην Πολεοδομία , μπορεί να αρχίσει η ανοικοδόμηση, με τους κατάλληλους βέβαια και ασφαλείς ελέγχους που πρέπει να γίνονται και να ακολουθούνται.
Έρχομαι τώρα στο άρθρο 147 που ενδιαφέρει την Π.Ε.Κοζάνης, περιοχή που εκπροσωπώ. Όμως, δεν στέκομαι σ’ αυτό μόνο γιατί αφορά στην περιοχή που εκπροσωπώ, αλλά γιατί νομίζω ότι με το άρθρο αυτό κλείνει και μία ιστορική περίοδος μακράς ταλαιπωρίας τοπικών κοινωνιών την οποία οφείλω να επισημάνω
Το άρθρο, λοιπόν, αναφέρεται στη ρύθμιση των μετεγκαταστάσεων των οικισμών Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου και της Ακρινής του Δήμου Κοζάνης, μετεγκαταστάσεις που έρχονται με καθυστέρηση πολλών ετών, ως πολιτική επιλογή που δικαιώνει τις κοινωνίες δύο ταλαιπωρημένων τοπικών κοινοτήτων.
Στις περιπτώσεις των μετεγκαταστάσεων, θα έπρεπε να εφαρμόζαμε το αυτονόητο, δηλαδή ότι, για να δραστηριοποιηθεί κάποιος
εξορυκτικά σε μία περιοχή, θα έπρεπε απαραίτητα να έχει προηγηθεί και ολοκληρωθεί η διαδικασία μετεγκατάστασης και όχι να επιτρέπεται η εξορυκτική δραστηριότητα κυριολεκτικά λίγα μέτρα από τη ζωή των κατοίκων.
Βέβαια, στην περίπτωση των Αναργύρων - ήρθε η φύση, να δημιουργήσει τη δική της εκδοχή για το μέλλον- αφού ο ανθρώπινος παράγων φάνηκε αδύναμος να προβλέψει αυτό που η φύση πάντοτε επιφυλάσσει.
Καλό είναι λοιπόν, όταν νομοθετούμε, να νομοθετούμε αυστηρά υπέρ του οφέλους του συνόλου της κοινωνίας.
Αυτή είναι, λοιπόν, η πραγματικότητα της περιοχής. Η Κυβέρνηση και κατ’ επέκταση η ΔΕΗ καλούνται να ολοκληρώσουν τον κύκλο των μετεγκαταστάσεων στην περιοχή. Αυτό κάνει το άρθρο 147 του παρόντος νομοσχεδίου. Με τη μετεγκατάσταση της Ακρινής και των Αναργύρων κλείνει ένας ιστορικός κύκλος αυθαίρετης πολλές φορές λειτουργίας των προηγούμενων κυβερνήσεων, αλλά και Διοικήσεων της ΔΕΗ και αυτό θα πρέπει να πιστωθεί στις σημαντικές πολιτικές επιλογές αυτής της Κυβέρνησης.
Με τον προσδιορισμό σαφούς χρονοδιαγράμματος για την μετεγκατάσταση της Ακρινής , αίτημα που υποστήριξαν ομόθυμα και οι τέσσερις βουλευτές Π.Ε.Κοζάνης , κλείνει ιστορικά ο κύκλος των μετεγκαταστάσεων. Θα ευχόμουν στο μέλλον όποια διαδικασία μετεγκατάστασης υπάρξει να ακολουθεί τη διαδικασία του αυτονόητου, δηλαδή πρώτα να ολοκληρώνεται η μετεγκατάσταση και να ακολουθεί κάθε εξορυκτική δραστηριότητα.
Κλείνοντας την τοποθέτησή μου, θα απευθυνθώ δι’ ολίγον στον Υπουργό.
Αγαπητέ Υπουργέ,
αφού αυτό το νομοσχέδιο μιλά για αυθαίρετα και αυθαιρεσίες, γνωρίζετε πολύ καλά μία εγκληματική αυθαιρεσία που συμβαίνει λίγα μίλια από το λιμάνι του Λαυρίου.
Μιλώ για την περίπτωση των αυθαιρεσιών στην ιστορική νήσο της Μακρονήσου. Σήμερα το νησί της μαρτυρικής Μακρονήσου, βρίσκεται στην κυριολεξία στο έλεος των ανέμων, αλλά και στο έλεος των ασυνείδητων.
Αυτό που συμβαίνει, αγαπητέ Υπουργέ, στην Μακρόνησο είναι πρωτοφανές και έχουμε ευθύνη όλοι. Επειδή είχαμε και τη δυνατότητα να γνωρίζουμε πώς ήταν το νησί αυτό πριν από τέσσερα, πέντε, επτά χρόνια, εκείνο που πρέπει να καταγγείλουμε στον ελληνικό λαό και στο Εθνικό Κοινοβούλιο είναι ότι η αυθαιρεσία στη Μακρόνησο «έχει χτυπήσει κόκκινο».
Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας, περιμένω σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση της ιστορικής μνήμης και την υπεράσπιση των τόπων εξορίας, με επιλογές που δεν κοστίζουν οικονομικά, αλλά δικαιώνουν ηθικά αγώνες για την δημοκρατία . Πρόκειται για πολιτικές επιλογές τις οποίες έχουμε ανάγκη ως κοινωνία και ως Εθνική Αντιπροσωπεία.
Σας ευχαριστώ».
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμη Μουμουλίδη
Σκηνοθέτη, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Π.Ε.Κοζάνης
Μέλους Διαρκών επιτροπών Μορφωτικών
και Ευρωπαικών Υποθέσεων

Μετεγκατάσταση της Ακρινής

Θέμης Μουμουλίδης: «Με τον προσδιορισμό σαφούς χρονοδιαγράμματος για την μετεγκατάσταση της Ακρινής , αίτημα που υποστηρίξαμε ομόθυμα και οι τέσσερις βουλευτές Π. Ε. Κοζάνης,κλείνει ιστορικά ο κύκλος των μετεγκαταστάσεων».
Ομιλία του Θέμη Μουμουλίδη στην Ολομέλεια της Βουλής , για το άρθρο 147, του νομοσχεδίου: «Έλεγχος και προστασία του δομημένου  περιβάλλοντος».
« Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
θα ήθελα να επισημάνω και να χαιρετίσω το θετικό κλίμα, το κλίμα συναίνεσης , μέσα στο οποίο διεξάγεται η συζήτηση για ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο. Η Κυβέρνηση συνεχίζει να νομοθετεί, καλύπτοντας κενά που επί δεκαετίες δεν μπόρεσαν να καλυφθούν ή να εκσυγχρονιστούν στην ελληνική νομοθεσία.
Συζητούμε σήμερα και σε λίγες ώρες θα είναι νόμος του κράτους, το νομοσχέδιο για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος. Mε το νομοσχέδιο αυτό ρυθμίζονται σειρά αυθαιρεσιών και παραβλέψεων του παρελθόντος. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που δημιουργεί πεδίο για ένα βελτιωμένο τοπίο στον πολύ ευαίσθητο χώρο του δομημένου περιβάλλοντος.
Πριν προχωρήσω και αναφερθώ κυρίως σε ένα άρθρο, οφείλω να επισημάνω , ενδεικτικά, δύο τομές του νομοσχεδίου, γιατί οφείλουμε να δημιουργήσουμε μια εικόνα πραγματικότητας στην κοινωνία.
Υπάρχουν, λοιπόν, δύο σημεία στα οποία ενδεικτικά αναφέρομαι. Το πρώτο είναι ο διαχωρισμός της αρχής που εκδίδει άδειες [Πολεοδομία] , από την αρχή που ασκεί τον έλεγχο. Θεωρώ  ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα.
Το δεύτερο είναι η νομοθέτηση απλοποίησης της διαδικασίας έκδοσης αδειών. Όσοι έχουν μπει στη βάσανο έκδοσης άδειας, γνωρίζουν ότι η έκδοση άδειας ήταν πολύ χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία. Με το παρόν νομοσχέδιο, σε ένα μήνα από την κατάθεση εγγράφων στην Πολεοδομία , μπορεί να αρχίσει η ανοικοδόμηση, με τους κατάλληλους βέβαια και ασφαλείς ελέγχους που πρέπει να γίνονται και να ακολουθούνται.
Έρχομαι τώρα στο άρθρο 147 που ενδιαφέρει την Π.Ε.Κοζάνης, περιοχή που εκπροσωπώ. Όμως, δεν στέκομαι σ’ αυτό μόνο γιατί αφορά στην περιοχή που εκπροσωπώ, αλλά γιατί νομίζω ότι με το άρθρο αυτό κλείνει και μία ιστορική περίοδος μακράς ταλαιπωρίας τοπικών κοινωνιών την οποία οφείλω να επισημάνω
Το άρθρο, λοιπόν, αναφέρεται στη ρύθμιση των μετεγκαταστάσεων των οικισμών Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου και της Ακρινής του Δήμου Κοζάνης, μετεγκαταστάσεις που έρχονται με καθυστέρηση πολλών ετών, ως πολιτική επιλογή που δικαιώνει τις κοινωνίες δύο ταλαιπωρημένων τοπικών κοινοτήτων.
Στις περιπτώσεις των μετεγκαταστάσεων, θα έπρεπε να εφαρμόζαμε το αυτονόητο, δηλαδή ότι, για να δραστηριοποιηθεί κάποιος
εξορυκτικά σε μία περιοχή, θα έπρεπε απαραίτητα να έχει προηγηθεί και ολοκληρωθεί η διαδικασία μετεγκατάστασης και όχι να επιτρέπεται η εξορυκτική δραστηριότητα κυριολεκτικά λίγα μέτρα από τη ζωή των κατοίκων.
Βέβαια, στην περίπτωση των Αναργύρων - ήρθε η φύση, να δημιουργήσει τη δική της εκδοχή για το μέλλον- αφού ο ανθρώπινος παράγων φάνηκε αδύναμος να προβλέψει αυτό που η φύση πάντοτε επιφυλάσσει.
Καλό είναι λοιπόν, όταν νομοθετούμε, να νομοθετούμε αυστηρά υπέρ του οφέλους του συνόλου της κοινωνίας.
Αυτή είναι, λοιπόν, η πραγματικότητα της περιοχής. Η Κυβέρνηση και κατ’ επέκταση η ΔΕΗ καλούνται να ολοκληρώσουν τον κύκλο των μετεγκαταστάσεων στην περιοχή. Αυτό κάνει το άρθρο 147 του παρόντος νομοσχεδίου. Με τη μετεγκατάσταση της Ακρινής και των Αναργύρων κλείνει ένας ιστορικός κύκλος αυθαίρετης πολλές φορές λειτουργίας των προηγούμενων κυβερνήσεων, αλλά και Διοικήσεων της ΔΕΗ και αυτό θα πρέπει να πιστωθεί στις σημαντικές πολιτικές επιλογές αυτής της Κυβέρνησης.
Με τον προσδιορισμό σαφούς χρονοδιαγράμματος για την μετεγκατάσταση της Ακρινής , αίτημα που υποστήριξαν ομόθυμα και οι τέσσερις βουλευτές Π.Ε.Κοζάνης , κλείνει ιστορικά ο κύκλος των μετεγκαταστάσεων. Θα ευχόμουν στο μέλλον όποια διαδικασία μετεγκατάστασης υπάρξει να ακολουθεί τη διαδικασία του αυτονόητου, δηλαδή πρώτα να ολοκληρώνεται η μετεγκατάσταση και να ακολουθεί κάθε εξορυκτική δραστηριότητα.
Κλείνοντας την τοποθέτησή μου, θα απευθυνθώ δι’ ολίγον στον Υπουργό.
Αγαπητέ Υπουργέ,
αφού αυτό το νομοσχέδιο μιλά για αυθαίρετα και αυθαιρεσίες, γνωρίζετε πολύ καλά μία εγκληματική αυθαιρεσία που συμβαίνει λίγα μίλια από το λιμάνι του Λαυρίου.
Μιλώ για την περίπτωση των αυθαιρεσιών στην ιστορική νήσο της Μακρονήσου. Σήμερα το νησί της μαρτυρικής Μακρονήσου, βρίσκεται στην κυριολεξία στο έλεος των ανέμων, αλλά και στο έλεος των ασυνείδητων.
Αυτό που συμβαίνει, αγαπητέ Υπουργέ, στην Μακρόνησο είναι πρωτοφανές και έχουμε ευθύνη όλοι. Επειδή είχαμε και τη δυνατότητα να γνωρίζουμε πώς ήταν το νησί αυτό πριν από τέσσερα, πέντε, επτά χρόνια, εκείνο που πρέπει να καταγγείλουμε στον ελληνικό λαό και στο Εθνικό Κοινοβούλιο είναι ότι η αυθαιρεσία στη Μακρόνησο «έχει χτυπήσει κόκκινο».
Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας, περιμένω σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση της ιστορικής μνήμης και την υπεράσπιση των τόπων εξορίας, με επιλογές που δεν κοστίζουν οικονομικά, αλλά δικαιώνουν ηθικά αγώνες για την δημοκρατία . Πρόκειται για πολιτικές επιλογές τις οποίες έχουμε ανάγκη ως κοινωνία και ως Εθνική Αντιπροσωπεία.
Σας ευχαριστώ».
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμη Μουμουλίδη
Σκηνοθέτη, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Π.Ε.Κοζάνης
Μέλους Διαρκών επιτροπών Μορφωτικών
και Ευρωπαικών Υποθέσεων

Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017

Την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017 στις 11.30 πμ στην Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων  του Δήμου Φλώρινας, θα
πραγματοποιηθεί η βράβευση των διακριθέντων μαθητών και μαθητριών Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων του Ν. Φλώριναςπου συμμετείχαν στους μαθηματικούς διαγωνισμούς «Παιχνίδι και Μαθηματικά», «Ο ΘΑΛΗΣ», «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και «ΥΠΑΤΙΑ» και «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» του Παραρτήματος Ημαθίας για το σχολικό έτος 2016 - 2017.
Η Διοικούσα επιτροπή του Παραρτήματος θα ήθελε να συγχαρεί όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στον διαγωνισμό και να τους ευχηθεί να είναι επιτυχημένα και δημιουργικά τα μαθητικά τους χρόνια. Επίσης θα ήθελε να ευχαριστήσει τους διευθυντές και το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, που συνέδραμαν ουσιαστικά στην πραγματοποίηση του διαγωνισμού.
Για τη Διοικούσα Επιτροπή
Η Πρόεδρος                        Η Γενική Γραμματέας
Μπούτσκου Λεμονιά          Λαζαρίδου Μαρία 


Βράβευση μαθητών Ν. Φλώρινας 2017

Την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017 στις 11.30 πμ στην Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων  του Δήμου Φλώρινας, θα
πραγματοποιηθεί η βράβευση των διακριθέντων μαθητών και μαθητριών Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων του Ν. Φλώριναςπου συμμετείχαν στους μαθηματικούς διαγωνισμούς «Παιχνίδι και Μαθηματικά», «Ο ΘΑΛΗΣ», «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και «ΥΠΑΤΙΑ» και «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» του Παραρτήματος Ημαθίας για το σχολικό έτος 2016 - 2017.
Η Διοικούσα επιτροπή του Παραρτήματος θα ήθελε να συγχαρεί όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στον διαγωνισμό και να τους ευχηθεί να είναι επιτυχημένα και δημιουργικά τα μαθητικά τους χρόνια. Επίσης θα ήθελε να ευχαριστήσει τους διευθυντές και το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, που συνέδραμαν ουσιαστικά στην πραγματοποίηση του διαγωνισμού.
Για τη Διοικούσα Επιτροπή
Η Πρόεδρος                        Η Γενική Γραμματέας
Μπούτσκου Λεμονιά          Λαζαρίδου Μαρία 


Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας του Περιβάλλοντος του Ελληνικού Κοινοβουλίου στη Δυτική Μακεδονία, μετά από πρόσκληση του Περιφερειάρχη.
Ειδική συνάντηση για θέματα περιβάλλοντος και ανάπτυξης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Οκτωβρίου και ώρα 17.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (Δημοκρατίας 27, Κοζάνη), παρουσία της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος της Βουλής.
Η Επιτροπή θα έρθει στη Δυτική Μακεδονία, προσκεκλημένη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδη. Συγκεκριμένα θα βρίσκεται το διήμερο Σάββατο και Κυριακή 21 και 22 Οκτωβρίου στις ΠΕ Κοζάνης και Φλώρινας, προκειμένου να επισκεφθεί σημεία του ενεργειακού άξονα, αλλά και την περιοχή των Πρεσπών, ενώ θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και φορείς. 

Συνάντηση για θέματα περιβάλλοντος και ανάπτυξης

Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας του Περιβάλλοντος του Ελληνικού Κοινοβουλίου στη Δυτική Μακεδονία, μετά από πρόσκληση του Περιφερειάρχη.
Ειδική συνάντηση για θέματα περιβάλλοντος και ανάπτυξης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Οκτωβρίου και ώρα 17.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (Δημοκρατίας 27, Κοζάνη), παρουσία της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος της Βουλής.
Η Επιτροπή θα έρθει στη Δυτική Μακεδονία, προσκεκλημένη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδη. Συγκεκριμένα θα βρίσκεται το διήμερο Σάββατο και Κυριακή 21 και 22 Οκτωβρίου στις ΠΕ Κοζάνης και Φλώρινας, προκειμένου να επισκεφθεί σημεία του ενεργειακού άξονα, αλλά και την περιοχή των Πρεσπών, ενώ θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και φορείς. 

Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017

 Η Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  έλαβε μέρος  στην δεύτερη έκθεση Εναλλακτικού Τουρισμού «Nostos Expo-Forum 2017» που πραγματοποιήθηκε στην Ναύπακτο από τις 13 έως τις 16 Οκτωβρίου 2017.
Η έκθεση που διοργανώθηκε για δεύτερη  χρόνια από τον Δήμο Ναυπακτίας και τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, Aγροτικής Ανάπτυξης  του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ήταν σημαντικά ενισχυμένη αφού συμμετείχαν σε αυτή περισσότεροι από 150 έκθετες ενώ Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν  και η συμμετοχή hosted buyers που εξειδικεύονται στο χώρο του εναλλακτικού τουρισμού και εκπροσωπούν μεγάλες αγορές της Ευρώπης και της Ασίας.
Συγκεκριμένα, 38 hosted buyers από 40 Πρακτορεία και συνολικά 15 χώρες (Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ελλάδα, Κύπρο, Σερβία, Ρωσία, Ισραήλ), βρισκόταν στους χώρους της έκθεσης. Επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας που δραστηριοποιούνται στο τομέα του τουρισμού και ειδικότερα του εναλλακτικού τουρισμού είχαν  την δυνατότητα, σε  προγραμματισμένες b2b συναντήσεις, να  παρουσιάσουν τις προτάσεις τους Σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι επιχειρηματίες είναι   έντονο το ενδιαφέρον των Ελλήνων και ξένων πρακτόρων για την περιοχή μας και ευελπιστούν ότι σύντομα οι συναντήσεις θα έχουν αποτέλεσμα.
Οι συμμετέχοντες στην έκθεση είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το Forum με θέμα  τις τελευταίες εξελίξεις  και την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών σε ότι αφορά την ανάπτυξη  του εναλλακτικού  τουρισμού
Το περίπτερο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μεταξύ άλλων  επισκεφτήκαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Ευάγγελος Αποστόλου  ο  Γ.Γ. Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γιώργος Τζιάλλας και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας  κ. Απόστολος  Κατσιφάρας.
«Nostos Expo-Forum 2017»

 Η Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  έλαβε μέρος  στην δεύτερη έκθεση Εναλλακτικού Τουρισμού «Nostos Expo-Forum 2017» που πραγματοποιήθηκε στην Ναύπακτο από τις 13 έως τις 16 Οκτωβρίου 2017.
Η έκθεση που διοργανώθηκε για δεύτερη  χρόνια από τον Δήμο Ναυπακτίας και τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, Aγροτικής Ανάπτυξης  του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ήταν σημαντικά ενισχυμένη αφού συμμετείχαν σε αυτή περισσότεροι από 150 έκθετες ενώ Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν  και η συμμετοχή hosted buyers που εξειδικεύονται στο χώρο του εναλλακτικού τουρισμού και εκπροσωπούν μεγάλες αγορές της Ευρώπης και της Ασίας.
Συγκεκριμένα, 38 hosted buyers από 40 Πρακτορεία και συνολικά 15 χώρες (Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ελλάδα, Κύπρο, Σερβία, Ρωσία, Ισραήλ), βρισκόταν στους χώρους της έκθεσης. Επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας που δραστηριοποιούνται στο τομέα του τουρισμού και ειδικότερα του εναλλακτικού τουρισμού είχαν  την δυνατότητα, σε  προγραμματισμένες b2b συναντήσεις, να  παρουσιάσουν τις προτάσεις τους Σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι επιχειρηματίες είναι   έντονο το ενδιαφέρον των Ελλήνων και ξένων πρακτόρων για την περιοχή μας και ευελπιστούν ότι σύντομα οι συναντήσεις θα έχουν αποτέλεσμα.
Οι συμμετέχοντες στην έκθεση είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το Forum με θέμα  τις τελευταίες εξελίξεις  και την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών σε ότι αφορά την ανάπτυξη  του εναλλακτικού  τουρισμού
Το περίπτερο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μεταξύ άλλων  επισκεφτήκαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Ευάγγελος Αποστόλου  ο  Γ.Γ. Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γιώργος Τζιάλλας και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας  κ. Απόστολος  Κατσιφάρας.
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 5η Συνάντηση Εργασίας  Αντιπεριφερειαρχών - Εντεταλμένων Συμβούλων Τουρισμού, η οποία πραγματοποιήθηκε από 29 Σεπτεμβρίου έως 1η Οκτωβρίου στην Κεφαλονιά και  η οποία φιλοξενήθηκε από τον Α/χη Τουρισμού και Νησιωτικής Πολιτικής Περ. Ιονίων Νήσων κ. Σπύρο Γαλιατσάτο.
Η συνάντηση έχει πλέον καθιερωθεί, ενισχύοντας    και εμβαθύνοντας  τη συνεργασία και τη συνέργεια στον τομέα του τουρισμού όλων των Περιφερειών, με το Υπουργείο Τουρισμού, τον Ε.Ο.Τ και άλλους φορείς.
Στη συνάντηση συμμετείχε και η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου εκπροσωπώντας την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, κάτι το οποίο λειτουργεί ενισχυτικά, προωθώντας στο κύριο θεσμικό όργανο των Περιφερειών τους προβληματισμούς, επισημάνσεις αλλά και αποφάσεις της  συνάντησης.
Η συνάντηση συνέπεσε με την ολοκλήρωση της θερινής τουριστικής περιόδου και για το λόγο αυτό καταγράφηκαν και  συζητήθηκαν λύσεις για   προβλήματα (είτε κοινά είτε ιδιαίτερα),   που προέκυψαν για κάθε  Περιφέρεια.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ένα από τα θέματα που απασχόλησαν τη συνάντηση ήταν ο κοινός προβληματισμός για το πλαίσιο τουριστικής προβολής, που θέτει ο νέος νόμος 4412/2016, όπου απαιτείται άμεση τροποποίηση του σε ότι αφορά τις διαδικασίες για τις δράσεις τουρισμού. Ομάδα εργασίας θα αναλάβει την σύνταξη εγγράφου σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ, το οποίο θα σταλεί στην Υπουργό Τουρισμού ώστε να ρυθμιστεί το ζήτημα νομοθετικά.
Η θεματική Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου κα. Κωνσταντίνα Νικολάκου, όπως είχε εξουσιοδοτηθεί στην προηγούμενη συνάντηση, κατέθεσε  εμπεριστατωμένη πρόταση για την ίδρυση Δικτύου Περιφερειών, για θέματα τουρισμού καθώς και σε συγκεκριμένα βήματα για την επίτευξη του στόχου. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στο  συντονιστικό ρόλο της νέα δομής, η οποία θα συμβάλει στη δικτύωση και την επίτευξη συνεργατικών στρατηγικών μεταξύ των Περιφερειών.
Οι Αντιπεριφερειάρχες και οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι  Τουρισμού των Περιφερειών συζήτησαν δράσεις που σκέφτονται να υλοποιήσουν στις περιοχές τους και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν μέχρι την πραγματοποίηση τους.
Ειδικά η εντεταλμένη σύμβουλος  Τουρισμού Βορείου Αιγαίου κα. Αγγελική Σαραντινού παρουσίασε ένα καινοτόμο μοντέλο Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης για την διαχείριση του θερμαλισμού. Εξίσου σημαντικές ήταν και οι παρεμβάσεις του θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Αλέξανδρου Θάνου, ο οποίος αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες ενέργειες όπως η επικείμενη παρουσίαση των δρόμων του Αποστόλου Παύλου με τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης και Αττικής στο  Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, παράλληλα με την έκθεση Philoxenia τον ερχόμενο Νοέμβριο. Επίσης αξιοσημείωτες ήταν οι παρεμβάσεις των υπόλοιπων συμμετεχόντων όπως του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης – Επιχειρηματικότητας– Εμπορίου – Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας κ. Παναγιώτη Κώττα, ο οποίος αναφέρθηκε σε θέματα καλών πρακτικών επάνω σε όλα τα θέματα της συζήτησης, καθώς  και της εκπροσώπου της Θεσσαλίας κ. Κατσαρού Ελένης.
Ο Αντιπεριφερειάρχης  αρμόδιος για τον τουρισμό Ιονίων Νήσων κ. Σπύρος Γαλιατσάτος  αναφέρθηκε στις σύγχρονες διεθνείς τάσεις διαχείρισης του τουρισμού και για  τις επερχόμενες ανακατατάξεις στο τουριστικό γίγνεσθαι, μετά σχετικής έρευνας του SETE intelligence.
Ο εκπρόσωπος της Υπουργού Τουρισμού κ. Δημήτρης Μπλούκος μετέφερε τους χαιρετισμούς της Υπουργού, η οποία λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δε μπόρεσε να παραβρεθεί, ενώ αναφέρθηκε στην εφαρμοζόμενη τουριστική πολιτική και στη σχέση μεταξύ φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Υπουργείου Τουρισμού. Η Γενική Διευθύντρια του Ε.Ο.Τ κα. Πηνελόπη Νομπιλάκη αφού μετέφερε τους χαιρετισμούς του Πρόεδρου του Ε.Ο.Τ, αναφέρθηκε στις μεγάλες δυνατότητες που θέτει η δημιουργία εμπειρικών διαδρομών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για την αξιοποίηση της νέας πλατφόρμας συνεργατικής προβολής μεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ΕΟΤ (Joint Promotion Platform Necstour).
Συγκινητική στιγμή αποτέλεσε η ειδική αναφορά που έγινε από όλους τους παρευρισκόμενους, στην πρόσφατα εκλιπόντα θεματική Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Θεσσαλίας κα. Γεωργία Κόκκαλη-Κουβέλη, η οποία αποτέλεσε μια από τους πρώτους που στήριξαν τη σημαντική πρωτοβουλία.
Τέλος οι Αντιπεριφερειάρχες ανέλυσαν την νέα ευρωπαϊκή στρατηγική όπως την έθεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Antonio Tajani στην πρόσφατη ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου επίκεντρο θέτει την άνθρωπο, τις ανησυχίες των απλών πολιτών και την καταπολέμηση της ανεργίας, δείχνοντας τη συνεισφορά του τουρισμού για το κοινωνικό σύνολο και την ευμάρεια του.
Αποφασίστηκε σε κάθε επόμενη συνάντηση Αντιπεριφερειαρχών να παρευρίσκεται  εκπρόσωπος της ΕΝ.ΠΕ, ενώ η επόμενη θα πραγματοποιηθεί το επόμενο εξάμηνο στην Λήμνο, την οποία θα διοργανώσει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
Μετά το πέρας των εργασιών παραχωρήθηκε συνέντευξη τύπου στα τοπικά ΜΜΕ, όπου από όλους τους συμμετέχοντες εκφράστηκε η κοινή άποψη για την αναγκαιότητα κοινών δράσεων για την ανάπτυξη του τουρισμού, που αποτελεί κυρίαρχο παράγοντα για την εθνική μας οικονομία.

Πρακτικό 5ης Συνάντησης Εργασίας Αντιπεριφερειαρχών - Εντεταλμένων Συμβούλων Τουρισμού στην Κεφαλονιά

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 5η Συνάντηση Εργασίας  Αντιπεριφερειαρχών - Εντεταλμένων Συμβούλων Τουρισμού, η οποία πραγματοποιήθηκε από 29 Σεπτεμβρίου έως 1η Οκτωβρίου στην Κεφαλονιά και  η οποία φιλοξενήθηκε από τον Α/χη Τουρισμού και Νησιωτικής Πολιτικής Περ. Ιονίων Νήσων κ. Σπύρο Γαλιατσάτο.
Η συνάντηση έχει πλέον καθιερωθεί, ενισχύοντας    και εμβαθύνοντας  τη συνεργασία και τη συνέργεια στον τομέα του τουρισμού όλων των Περιφερειών, με το Υπουργείο Τουρισμού, τον Ε.Ο.Τ και άλλους φορείς.
Στη συνάντηση συμμετείχε και η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου εκπροσωπώντας την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, κάτι το οποίο λειτουργεί ενισχυτικά, προωθώντας στο κύριο θεσμικό όργανο των Περιφερειών τους προβληματισμούς, επισημάνσεις αλλά και αποφάσεις της  συνάντησης.
Η συνάντηση συνέπεσε με την ολοκλήρωση της θερινής τουριστικής περιόδου και για το λόγο αυτό καταγράφηκαν και  συζητήθηκαν λύσεις για   προβλήματα (είτε κοινά είτε ιδιαίτερα),   που προέκυψαν για κάθε  Περιφέρεια.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ένα από τα θέματα που απασχόλησαν τη συνάντηση ήταν ο κοινός προβληματισμός για το πλαίσιο τουριστικής προβολής, που θέτει ο νέος νόμος 4412/2016, όπου απαιτείται άμεση τροποποίηση του σε ότι αφορά τις διαδικασίες για τις δράσεις τουρισμού. Ομάδα εργασίας θα αναλάβει την σύνταξη εγγράφου σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ, το οποίο θα σταλεί στην Υπουργό Τουρισμού ώστε να ρυθμιστεί το ζήτημα νομοθετικά.
Η θεματική Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου κα. Κωνσταντίνα Νικολάκου, όπως είχε εξουσιοδοτηθεί στην προηγούμενη συνάντηση, κατέθεσε  εμπεριστατωμένη πρόταση για την ίδρυση Δικτύου Περιφερειών, για θέματα τουρισμού καθώς και σε συγκεκριμένα βήματα για την επίτευξη του στόχου. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στο  συντονιστικό ρόλο της νέα δομής, η οποία θα συμβάλει στη δικτύωση και την επίτευξη συνεργατικών στρατηγικών μεταξύ των Περιφερειών.
Οι Αντιπεριφερειάρχες και οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι  Τουρισμού των Περιφερειών συζήτησαν δράσεις που σκέφτονται να υλοποιήσουν στις περιοχές τους και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν μέχρι την πραγματοποίηση τους.
Ειδικά η εντεταλμένη σύμβουλος  Τουρισμού Βορείου Αιγαίου κα. Αγγελική Σαραντινού παρουσίασε ένα καινοτόμο μοντέλο Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης για την διαχείριση του θερμαλισμού. Εξίσου σημαντικές ήταν και οι παρεμβάσεις του θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Αλέξανδρου Θάνου, ο οποίος αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες ενέργειες όπως η επικείμενη παρουσίαση των δρόμων του Αποστόλου Παύλου με τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης και Αττικής στο  Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, παράλληλα με την έκθεση Philoxenia τον ερχόμενο Νοέμβριο. Επίσης αξιοσημείωτες ήταν οι παρεμβάσεις των υπόλοιπων συμμετεχόντων όπως του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης – Επιχειρηματικότητας– Εμπορίου – Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας κ. Παναγιώτη Κώττα, ο οποίος αναφέρθηκε σε θέματα καλών πρακτικών επάνω σε όλα τα θέματα της συζήτησης, καθώς  και της εκπροσώπου της Θεσσαλίας κ. Κατσαρού Ελένης.
Ο Αντιπεριφερειάρχης  αρμόδιος για τον τουρισμό Ιονίων Νήσων κ. Σπύρος Γαλιατσάτος  αναφέρθηκε στις σύγχρονες διεθνείς τάσεις διαχείρισης του τουρισμού και για  τις επερχόμενες ανακατατάξεις στο τουριστικό γίγνεσθαι, μετά σχετικής έρευνας του SETE intelligence.
Ο εκπρόσωπος της Υπουργού Τουρισμού κ. Δημήτρης Μπλούκος μετέφερε τους χαιρετισμούς της Υπουργού, η οποία λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δε μπόρεσε να παραβρεθεί, ενώ αναφέρθηκε στην εφαρμοζόμενη τουριστική πολιτική και στη σχέση μεταξύ φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Υπουργείου Τουρισμού. Η Γενική Διευθύντρια του Ε.Ο.Τ κα. Πηνελόπη Νομπιλάκη αφού μετέφερε τους χαιρετισμούς του Πρόεδρου του Ε.Ο.Τ, αναφέρθηκε στις μεγάλες δυνατότητες που θέτει η δημιουργία εμπειρικών διαδρομών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για την αξιοποίηση της νέας πλατφόρμας συνεργατικής προβολής μεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ΕΟΤ (Joint Promotion Platform Necstour).
Συγκινητική στιγμή αποτέλεσε η ειδική αναφορά που έγινε από όλους τους παρευρισκόμενους, στην πρόσφατα εκλιπόντα θεματική Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Θεσσαλίας κα. Γεωργία Κόκκαλη-Κουβέλη, η οποία αποτέλεσε μια από τους πρώτους που στήριξαν τη σημαντική πρωτοβουλία.
Τέλος οι Αντιπεριφερειάρχες ανέλυσαν την νέα ευρωπαϊκή στρατηγική όπως την έθεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Antonio Tajani στην πρόσφατη ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου επίκεντρο θέτει την άνθρωπο, τις ανησυχίες των απλών πολιτών και την καταπολέμηση της ανεργίας, δείχνοντας τη συνεισφορά του τουρισμού για το κοινωνικό σύνολο και την ευμάρεια του.
Αποφασίστηκε σε κάθε επόμενη συνάντηση Αντιπεριφερειαρχών να παρευρίσκεται  εκπρόσωπος της ΕΝ.ΠΕ, ενώ η επόμενη θα πραγματοποιηθεί το επόμενο εξάμηνο στην Λήμνο, την οποία θα διοργανώσει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
Μετά το πέρας των εργασιών παραχωρήθηκε συνέντευξη τύπου στα τοπικά ΜΜΕ, όπου από όλους τους συμμετέχοντες εκφράστηκε η κοινή άποψη για την αναγκαιότητα κοινών δράσεων για την ανάπτυξη του τουρισμού, που αποτελεί κυρίαρχο παράγοντα για την εθνική μας οικονομία.
Ο δήμαρχος Αθηναίων και υποψήφιος για το νέο φορέα της Κεντροαριστεράς, Γιώργος Καμίνης, θα περιοδεύσει στη Δυτική Μακεδονία. Το πλήρες πρόγραμμα της επίσκεψης έχει ως εξής: 
Τετάρτη 18 Οκτωβρίου
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
10:00: Συνάντηση με Δήμαρχο Καστοριάς Ανέστη Αγγελή (Δημαρχείο Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο, 52100)
10:20: Δηλώσεις ΜΜΕ
11:00: Συνάντηση με φίλους και εθελοντές στο Plaza Café (Λεωφόρος Κύκνων 2)
ΦΛΩΡΙΝΑ
13:00: Συνάντηση με Δήμαρχο Φλώρινας Γιάννη Βοσκόπουλο (Δημαρχείο, Μεγάλου Αλεξάνδρου 107)
13:15: Δηλώσεις στα ΜΜΕ
13:30: Συνάντηση με φίλους και εθελοντές (Lingos Hotel, Ναούμ 1)
ΓΡΕΒΕΝΑ
16:50: Συνάντηση με Αναπληρωτή Δήμαρχο Γρεβενών (Δημαρχείο, Πλατεία Ελευθερίας 1)
17:05: Δηλώσεις ΜΜΕ
17:15: Συνάντηση με φίλους και εθελοντές στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο)
ΚΟΖΑΝΗ
19:00: Ομιλία στην Κοζάνη (Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου, Δημοκρατίας 27)


Ο Γιώργος Καμίνης στη Δυτική Μακεδονία

Ο δήμαρχος Αθηναίων και υποψήφιος για το νέο φορέα της Κεντροαριστεράς, Γιώργος Καμίνης, θα περιοδεύσει στη Δυτική Μακεδονία. Το πλήρες πρόγραμμα της επίσκεψης έχει ως εξής: 
Τετάρτη 18 Οκτωβρίου
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
10:00: Συνάντηση με Δήμαρχο Καστοριάς Ανέστη Αγγελή (Δημαρχείο Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο, 52100)
10:20: Δηλώσεις ΜΜΕ
11:00: Συνάντηση με φίλους και εθελοντές στο Plaza Café (Λεωφόρος Κύκνων 2)
ΦΛΩΡΙΝΑ
13:00: Συνάντηση με Δήμαρχο Φλώρινας Γιάννη Βοσκόπουλο (Δημαρχείο, Μεγάλου Αλεξάνδρου 107)
13:15: Δηλώσεις στα ΜΜΕ
13:30: Συνάντηση με φίλους και εθελοντές (Lingos Hotel, Ναούμ 1)
ΓΡΕΒΕΝΑ
16:50: Συνάντηση με Αναπληρωτή Δήμαρχο Γρεβενών (Δημαρχείο, Πλατεία Ελευθερίας 1)
17:05: Δηλώσεις ΜΜΕ
17:15: Συνάντηση με φίλους και εθελοντές στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο)
ΚΟΖΑΝΗ
19:00: Ομιλία στην Κοζάνη (Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου, Δημοκρατίας 27)


Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

Στο γραφείο του στο διοικητήριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Πτολεμαϊδα, θα βρίσκεται την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017 απο τις 11 π.μ. ο Περιφερειάρχης Θ. Καρυπίδης.
Ο Περιφερειάρχης θα συναντηθεί με το Δήμαρχο Εορδαίας Σάββα Ζαμανίδη για θέματα του δήμου. Στη συνέχεια θα έχει επαφές μεταξύ άλλων με το σωματείο εργαζομένων της ΔΕΤΗΠ και αγροτικούς φορείς από το Μεσόβουνο και πολίτες.

Στο γραφείο του στην Πτολεμαίδα θα δεχθεί φορείς και πολίτες ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Στο γραφείο του στο διοικητήριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Πτολεμαϊδα, θα βρίσκεται την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017 απο τις 11 π.μ. ο Περιφερειάρχης Θ. Καρυπίδης.
Ο Περιφερειάρχης θα συναντηθεί με το Δήμαρχο Εορδαίας Σάββα Ζαμανίδη για θέματα του δήμου. Στη συνέχεια θα έχει επαφές μεταξύ άλλων με το σωματείο εργαζομένων της ΔΕΤΗΠ και αγροτικούς φορείς από το Μεσόβουνο και πολίτες.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10
β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)
ΚΑΛΕΙ
Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Αντωνιάδη Γεώργιο
Κούσκουρα Αμαλία
Καναβό Κωνσταντίνο
Στεργιούλη Παναγιώτη
Γιάτσιο Ιωάννη
Σαββόπουλο Δημήτριο
Σε συνεδρίαση την Tρίτη 17/10/2017 και ώρα  11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:
Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
Έγκριση προϋπ/μού οικ.έτους 2018.
Έγκριση πρακτικού άσκησης δικαιώματος προαίρεσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων.
Έγκριση ή μη δαπάνης ποσού 12.896,00 € για την προμήθεια υλικών αποκατάστασης του δρόμου σύνδεσης του αγωγού Μεσοβούνου με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο και έγκριση της  απευθείας ανάθεσης σε οικονομικό φορέα.
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια μαύρης λαμαρίνας τύπου «κριθαράκι», διαστάσεων 1600mmX1250mm και πάχους 4 mm, για την κάλυψη των οπών που δημιουργήθηκαν, λόγω φυσικής διάβρωσης, στις προκατασκευασμένες πλάκες, εκ σκυροδέματος, των πεζοδρομίων της Υψηλής Γέφυρας των Σερβίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Έγκριση ή μη του από 10 -10-2017 πρακτικού διενέργειας επαναληπτική ηλεκτρονική διαπραγμάτευση ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2017 συνολικού προϋπολογισμού 146.031,33 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 4.860.08 € για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής συνδρομής της εφαρμογής των συσκευών γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης οχημάτων (GPS) και εργασιών εγκατάστασης/απεγκατάστασης των συσκευών GPS επί των μισθωμένων αποχιονιστικών μηχανημάτων στην έναρξη και λήξη αντίστοιχα της χειμερινής περιόδου.
Έγκριση αποδοχής συν. ποσού 2.000,00€, με θέμα 2η Κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 041 μηνός ΣΕΠΤ. 2017,Π.Ε.Καστοριάς.
Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης με Α.Π. 82432/5270/12-05-2017 για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης λογισμικού της εταιρείας Υπηρεσίες Ανοικτής Τεχνολογίας Α.Ε. (O.T.S.  Α. Ε.) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Έγκριση της Επιτροπής καταγραφής ωρών εργασίας των μηχανημάτων αποχιονισμού χειμερινής περιόδου 2017-2018.
Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου-μισθωτή για τη μίσθωση τεσσάρων πολυεργατών, με λεπίδα και αλατιέρα ισχύος από 250ΗΡ και άνω, 4 κ.μ, για τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση παγετού του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας με την έναρξη της χειμερινής περιόδου 2017 - 2018 έως 30-4-2018.
Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της ΠΔΜ στη διεθνή έκθεση τουρισμού Philoxenia 2017 - Θεσσαλονίκη 10- 12/11/2017".
Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
Έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 2.500,00 ευρώ που αφορά τη συμμετοχή 10 υπαλλήλων της ΠΔΜ και των ΠΕ της Περιφέρειας στο 9° forum της εταιρείας O.T.S που θα πραγματοποιηθεί στην Κατερίνη από 16-11 έως 18-11-2017.
Έγκριση της τροποποίησης δρομολογίων αναδόχων Βοζινίδη Δημήτριου, Όροβα Αριστοτέλη, Δημητριάδη Φραγκίσκου και Νάστου Ιωάννη για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε, Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18.
Έγκριση ή μη του Πρακτικού No 19 Διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18.
Έγκριση ή μη του Πρακτικού No 18 Διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18.
Έγκριση ανάθεσης ή μη για την προμήθεια αφισών και λοιπού διαφημιστικού υλικού.
Έγκριση ανάθεσης ή μη για την προμήθεια στεφανιών κατάθεσης.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης για την εθνική επέτειο «Ημέρα Μακεδονίου Αγώνα»Π.Ε.Γρεβενών.
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου Π.Ε.Γρεβενών κ.Γρηγόρη Γιαννόπουλου.
Έγκριση δαπάνης εθνικού χαρακτήρα Π.Ε.Γρεβενών.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ενός (1) στεφανιού για την εθνική επέτειο «Ημέρα Μακεδονικού Αγώνα»Π.Ε.Γρεβενών.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας εκτυπώσεων για τις ανάγκες του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Γρεβενών.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης για μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Π.Ε.Γρεβενών.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας καρέκλας για το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ΠΕ Γρεβενών .
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ.Κιοσέ Ιωάννη.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής της Π.Ε.Καστοριάς στη Νομική Βάση Πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ».
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικού φωτοτυπικού μηχ/τος της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ακύρωσης της αρ. 2138/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς.
Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών.
Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.
Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας.
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών δείπνου στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης τουρνουά αγώνων καλαθοσφαίρισης του Αθλητικού Συλλόγου Αργούς Ορεστικού με την Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης τουρνουά αγώνων καλαθοσφαίρισης του Αθλητικού Συλλόγου Αργούς Ορεστικού με την Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση όρων Διακήρυξης του έργου: «Καθαρισμός Ρεμάτων από Χειμαρολάβα στην Π.Ε. Καστοριάς».
Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός Ρεμάτων από χειμαρολάβα στην Π.Ε. Καστοριάς».
Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης συντήρησης λογισμικού.
Έγκριση παραλαβής τον αντικειμένου της σύμβασης συντήρησης λογισμικού.
Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης.
Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της κοινής αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης.
Έγκριση παραλαβής τον αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης.
Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο:    «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΤΣΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».Προϋπολογισμός: 42.500,00 € (με Φ.Π.Α.).
Έγκριση απευθείας ανάθεσης ανανέωσης των αδειών χρήσης eset antivirus για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Π.Δ.Μ.
Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας memory modules για τις ανάγκες του Τμήματος Σχεδιασμού και Υποστήριξης συστημάτων φορέα της Π.Δ.Μ.»
Έγκριση ή  μη απευθείας ανάθεσης για τις τριήμερες εκδηλώσεις του συλλόγου Αγίου Δημητρίου - Ρυακίου.
Έγκριση ή  μη απευθείας ανάθεσης για το 18ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ιστορίας, Λαογραφίας Βλάχικης Παραδοσιακής Μουσικής και Χορών.
Έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών ετήσιας διαρκούς υποστήριξης & συντήρησης του εξοπλισμού των δύο αυτόματων γραμμών ελέγχου & του εγκατεστημένου λογισμικού του Τμήματος ΚΤΕΟ της ΠΕ Κοζάνης.
Έγκριση απευθείας ανάθεση προμήθειας σφραγίδων μηχανικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημοσίας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κοζάνης.
Έγκριση απευθείας ανάθεση προμήθειας ακίδων αιμοληψίας για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κοζάνης.
Έγκριση ανάθεσης ή μη ετήσιας ασφάλισης είκοσι ενός (21) οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Έγκριση ανάθεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής των οχήματων με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5216, ΚΗΙ 8535, ΚΗΙ 5103, ΚΗΙ 5222 και ΚΗΙ 7866 αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».
Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου:«Ταμιευτήρας Παρορίου Ν.Φλώρινας & Έργο Υδροληψίας από Χείμαρρο Μάλα».
Έγκριση διενέργειας και όρων συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την προμήθεια υλικών διαγράμμισης για τις ανάγκες διαγράμμισης οδών του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2017, προϋπολογισθείσας δαπάνης 55.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας,Περιβάλλοντος και Μεταφορών Δυτικής Μακεδονίας κ.Γέρου Κωνσταντίνου.
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ.Καρυπίδη Θεόδωρου.
Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.
Κάτανας Ηλίας
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

42η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10
β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)
ΚΑΛΕΙ
Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Αντωνιάδη Γεώργιο
Κούσκουρα Αμαλία
Καναβό Κωνσταντίνο
Στεργιούλη Παναγιώτη
Γιάτσιο Ιωάννη
Σαββόπουλο Δημήτριο
Σε συνεδρίαση την Tρίτη 17/10/2017 και ώρα  11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:
Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
Έγκριση προϋπ/μού οικ.έτους 2018.
Έγκριση πρακτικού άσκησης δικαιώματος προαίρεσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων.
Έγκριση ή μη δαπάνης ποσού 12.896,00 € για την προμήθεια υλικών αποκατάστασης του δρόμου σύνδεσης του αγωγού Μεσοβούνου με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο και έγκριση της  απευθείας ανάθεσης σε οικονομικό φορέα.
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια μαύρης λαμαρίνας τύπου «κριθαράκι», διαστάσεων 1600mmX1250mm και πάχους 4 mm, για την κάλυψη των οπών που δημιουργήθηκαν, λόγω φυσικής διάβρωσης, στις προκατασκευασμένες πλάκες, εκ σκυροδέματος, των πεζοδρομίων της Υψηλής Γέφυρας των Σερβίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Έγκριση ή μη του από 10 -10-2017 πρακτικού διενέργειας επαναληπτική ηλεκτρονική διαπραγμάτευση ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2017 συνολικού προϋπολογισμού 146.031,33 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 4.860.08 € για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής συνδρομής της εφαρμογής των συσκευών γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης οχημάτων (GPS) και εργασιών εγκατάστασης/απεγκατάστασης των συσκευών GPS επί των μισθωμένων αποχιονιστικών μηχανημάτων στην έναρξη και λήξη αντίστοιχα της χειμερινής περιόδου.
Έγκριση αποδοχής συν. ποσού 2.000,00€, με θέμα 2η Κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 041 μηνός ΣΕΠΤ. 2017,Π.Ε.Καστοριάς.
Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης με Α.Π. 82432/5270/12-05-2017 για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης λογισμικού της εταιρείας Υπηρεσίες Ανοικτής Τεχνολογίας Α.Ε. (O.T.S.  Α. Ε.) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Έγκριση της Επιτροπής καταγραφής ωρών εργασίας των μηχανημάτων αποχιονισμού χειμερινής περιόδου 2017-2018.
Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου-μισθωτή για τη μίσθωση τεσσάρων πολυεργατών, με λεπίδα και αλατιέρα ισχύος από 250ΗΡ και άνω, 4 κ.μ, για τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση παγετού του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας με την έναρξη της χειμερινής περιόδου 2017 - 2018 έως 30-4-2018.
Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της ΠΔΜ στη διεθνή έκθεση τουρισμού Philoxenia 2017 - Θεσσαλονίκη 10- 12/11/2017".
Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
Έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 2.500,00 ευρώ που αφορά τη συμμετοχή 10 υπαλλήλων της ΠΔΜ και των ΠΕ της Περιφέρειας στο 9° forum της εταιρείας O.T.S που θα πραγματοποιηθεί στην Κατερίνη από 16-11 έως 18-11-2017.
Έγκριση της τροποποίησης δρομολογίων αναδόχων Βοζινίδη Δημήτριου, Όροβα Αριστοτέλη, Δημητριάδη Φραγκίσκου και Νάστου Ιωάννη για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε, Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18.
Έγκριση ή μη του Πρακτικού No 19 Διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18.
Έγκριση ή μη του Πρακτικού No 18 Διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18.
Έγκριση ανάθεσης ή μη για την προμήθεια αφισών και λοιπού διαφημιστικού υλικού.
Έγκριση ανάθεσης ή μη για την προμήθεια στεφανιών κατάθεσης.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης για την εθνική επέτειο «Ημέρα Μακεδονίου Αγώνα»Π.Ε.Γρεβενών.
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου Π.Ε.Γρεβενών κ.Γρηγόρη Γιαννόπουλου.
Έγκριση δαπάνης εθνικού χαρακτήρα Π.Ε.Γρεβενών.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ενός (1) στεφανιού για την εθνική επέτειο «Ημέρα Μακεδονικού Αγώνα»Π.Ε.Γρεβενών.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας εκτυπώσεων για τις ανάγκες του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Γρεβενών.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης για μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Π.Ε.Γρεβενών.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας καρέκλας για το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ΠΕ Γρεβενών .
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ.Κιοσέ Ιωάννη.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής της Π.Ε.Καστοριάς στη Νομική Βάση Πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ».
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικού φωτοτυπικού μηχ/τος της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ακύρωσης της αρ. 2138/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς.
Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών.
Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.
Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας.
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών δείπνου στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης τουρνουά αγώνων καλαθοσφαίρισης του Αθλητικού Συλλόγου Αργούς Ορεστικού με την Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης τουρνουά αγώνων καλαθοσφαίρισης του Αθλητικού Συλλόγου Αργούς Ορεστικού με την Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση όρων Διακήρυξης του έργου: «Καθαρισμός Ρεμάτων από Χειμαρολάβα στην Π.Ε. Καστοριάς».
Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός Ρεμάτων από χειμαρολάβα στην Π.Ε. Καστοριάς».
Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης συντήρησης λογισμικού.
Έγκριση παραλαβής τον αντικειμένου της σύμβασης συντήρησης λογισμικού.
Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης.
Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της κοινής αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης.
Έγκριση παραλαβής τον αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης.
Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο:    «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΤΣΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».Προϋπολογισμός: 42.500,00 € (με Φ.Π.Α.).
Έγκριση απευθείας ανάθεσης ανανέωσης των αδειών χρήσης eset antivirus για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Π.Δ.Μ.
Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας memory modules για τις ανάγκες του Τμήματος Σχεδιασμού και Υποστήριξης συστημάτων φορέα της Π.Δ.Μ.»
Έγκριση ή  μη απευθείας ανάθεσης για τις τριήμερες εκδηλώσεις του συλλόγου Αγίου Δημητρίου - Ρυακίου.
Έγκριση ή  μη απευθείας ανάθεσης για το 18ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ιστορίας, Λαογραφίας Βλάχικης Παραδοσιακής Μουσικής και Χορών.
Έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών ετήσιας διαρκούς υποστήριξης & συντήρησης του εξοπλισμού των δύο αυτόματων γραμμών ελέγχου & του εγκατεστημένου λογισμικού του Τμήματος ΚΤΕΟ της ΠΕ Κοζάνης.
Έγκριση απευθείας ανάθεση προμήθειας σφραγίδων μηχανικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημοσίας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κοζάνης.
Έγκριση απευθείας ανάθεση προμήθειας ακίδων αιμοληψίας για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κοζάνης.
Έγκριση ανάθεσης ή μη ετήσιας ασφάλισης είκοσι ενός (21) οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Έγκριση ανάθεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής των οχήματων με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5216, ΚΗΙ 8535, ΚΗΙ 5103, ΚΗΙ 5222 και ΚΗΙ 7866 αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».
Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου:«Ταμιευτήρας Παρορίου Ν.Φλώρινας & Έργο Υδροληψίας από Χείμαρρο Μάλα».
Έγκριση διενέργειας και όρων συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την προμήθεια υλικών διαγράμμισης για τις ανάγκες διαγράμμισης οδών του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2017, προϋπολογισθείσας δαπάνης 55.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας,Περιβάλλοντος και Μεταφορών Δυτικής Μακεδονίας κ.Γέρου Κωνσταντίνου.
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ.Καρυπίδη Θεόδωρου.
Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.
Κάτανας Ηλίας
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί βαθμίδα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, έχει συστήθηκε το 2011 σύμφωνα με την νομοθεσία της νέας διοικητικής διαίρεση της χώρας.
Εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα τα Ιωάννινα, απαρτίζεται δε από 8 Περιφερειακές Ενότητες & 30 Δήμους. (Π.Δ. 141 - ΦΕΚ Α΄ 234 /27.12.10).
Η διοικητική διαίρεση προβλέπεται από το πρόγραμμα "Καλλικράτης" (N. 3852/10), όπου η χώρα διαιρείται σε 7 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, 13 Περιφέρειες και 325 Δήμους.
Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας είναι ο Βασίλειος Πολ. Μιχελάκης. (ΦΕΚ 250 τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017). 26513 60300.
Στην δομή περιλαμβάνονται οι εξής αρμοδιότητες υπηρεσιών:
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Διεύθυνση Διοίκησης
Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών
Διεύθυνση Οικονομικού
Διεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης
Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικών Υποθέσεων
Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου
Διεύθυνση Υδάτων Ηπείρου
Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας
Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων
Διεύθυνση Δασών
Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Ηπείρου
Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Δυτικής Μακεδονίας
Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
Δασαρχεία - Δασονομεία – Δασοφυλακεία.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση:
Βορείου Ηπείρου 20 Ιωάννινα τ.κ 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ: 26513 60300, -301
fax: 26513 60304.
E-mail: gg@apdhp-dm.gov.gr 

Σπύρος Α. Ηλιάδης
Δημοσιογράφος
Εκδότης ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
τ. Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
TV ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Αφιέρωμα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί βαθμίδα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, έχει συστήθηκε το 2011 σύμφωνα με την νομοθεσία της νέας διοικητικής διαίρεση της χώρας.
Εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα τα Ιωάννινα, απαρτίζεται δε από 8 Περιφερειακές Ενότητες & 30 Δήμους. (Π.Δ. 141 - ΦΕΚ Α΄ 234 /27.12.10).
Η διοικητική διαίρεση προβλέπεται από το πρόγραμμα "Καλλικράτης" (N. 3852/10), όπου η χώρα διαιρείται σε 7 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, 13 Περιφέρειες και 325 Δήμους.
Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας είναι ο Βασίλειος Πολ. Μιχελάκης. (ΦΕΚ 250 τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017). 26513 60300.
Στην δομή περιλαμβάνονται οι εξής αρμοδιότητες υπηρεσιών:
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Διεύθυνση Διοίκησης
Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών
Διεύθυνση Οικονομικού
Διεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης
Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικών Υποθέσεων
Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου
Διεύθυνση Υδάτων Ηπείρου
Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας
Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων
Διεύθυνση Δασών
Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Ηπείρου
Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Δυτικής Μακεδονίας
Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
Δασαρχεία - Δασονομεία – Δασοφυλακεία.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση:
Βορείου Ηπείρου 20 Ιωάννινα τ.κ 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ: 26513 60300, -301
fax: 26513 60304.
E-mail: gg@apdhp-dm.gov.gr 

Σπύρος Α. Ηλιάδης
Δημοσιογράφος
Εκδότης ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
τ. Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
TV ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017

Στο ρόλο του Επιμελητηρίου στη σύγχρονη εποχή αναφέρθηκε ο Νίκος Σαρρής επικεφαλής του συνδυασμού «Σύγχρονο Επιμελητήριο» σε συνέντευξή του στην ΕΡΑ Δυτικής Μακεδονίας και στο δημοσιογράφο Κώστα Δαβάνη. Ο κ. Σαρρής υπογράμμισε τη συμβολή του Επιμελητηρίου στο νομό Κοζάνης και σε μία διαδρομή 100 ετών, καταγράφοντας παράλληλα τον προσανατολισμό και τις κατευθύνσεις που θα πρέπει να ακολουθηθούν στη σύγχρονη εποχή της τεχνολογίας και της πληροφόρησης.
Απόσπασμα της συνέντευξης στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Συνέντευξη του Νίκου Σαρρή στην ΕΡΑ Δυτικής Μακεδονίας

Στο ρόλο του Επιμελητηρίου στη σύγχρονη εποχή αναφέρθηκε ο Νίκος Σαρρής επικεφαλής του συνδυασμού «Σύγχρονο Επιμελητήριο» σε συνέντευξή του στην ΕΡΑ Δυτικής Μακεδονίας και στο δημοσιογράφο Κώστα Δαβάνη. Ο κ. Σαρρής υπογράμμισε τη συμβολή του Επιμελητηρίου στο νομό Κοζάνης και σε μία διαδρομή 100 ετών, καταγράφοντας παράλληλα τον προσανατολισμό και τις κατευθύνσεις που θα πρέπει να ακολουθηθούν στη σύγχρονη εποχή της τεχνολογίας και της πληροφόρησης.
Απόσπασμα της συνέντευξης στην ηλεκτρονική διεύθυνση