Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Οικογενεικά. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Οικογενεικά. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

Η μεγαλύτερη ζημιά στην ψυχική υγεία ενός παιδιού, γίνεται στα χρόνια που προηγούνται του χωρισμού των γονιών του λόγω διαζυγίου.
Το να παραμένουν οι γονείς μαζί μόνο χάριν των παιδιών τους, δεν είναι πάντοτε η ορθή επιλογή.
Είναι σημαντικό να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο τι συμβαίνει στα παιδιά πριν από το διαζύγιο παρά μόνο να συγκεντρώνονται όλες οι προσπάθειες στο να βοηθούνται τα παιδιά μετά το χωρισμό των γονιών τους.
Δεδομένου ότι στα περισσότερα διαζύγια εμπλέκονται και παιδιά, είναι πολύ σημαντικό να εξετάζονται οι επιπτώσεις του χωρισμού των γονιών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το διαζύγιο. Η ποιότητα της οικογενειακής ζωής πριν από το χωρισμό και οι επιπτώσεις της στην ψυχική υγεία και εξέλιξη των παιδιών δεν έχουν μέχρι σήμερα μελετηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό.
Καναδοί ερευνητές, με βάση τη θέση ότι το διαζύγιο δεν είναι απλά ένα γεγονός αλλά μια διαδικασία που διαχρονικά επηρεάζει τον ψυχικό κόσμο των παιδιών, σύγκριναν παιδιά των οποίων οι γονείς χώρισαν μεταξύ 1994 και 1998 και παιδιά των οποίων οι γονείς δεν πήραν διαζύγιο.
Το σύνολο των παιδιών που συμπεριλήφθηκαν στη μακροχρόνια αυτή έρευνα ήταν 17.000. Κάθε 2 χρόνια γίνεται νέα αξιολόγηση των παιδιών. Οι ηλικίες των παιδιών κυμαίνονται μεταξύ 0 και 11 ετών.
Η μεθοδολογία αυτή επιτρέπει να διαχωριστούν οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών που οφείλονται στο διαζύγιο και όχι σε άλλα οικογενειακά χαρακτηριστικά.

Με βάση τα ευρήματα, έγιναν οι ακόλουθες διαπιστώσεις:
Οι διαφορές στην ψυχική υγεία των παιδιών των οποίων οι γονείς χώρισαν σε σύγκριση με τα παιδιά των οποίων οι γονείς δεν χώρισαν, υπήρχαν πολύ πριν από το διαζύγιο
 
Πριν από το διαζύγιο τα παιδιά είχαν ψηλότερα επίπεδα άγχους, κατάθλιψης και αντικοινωνικής συμπεριφοράς σε σύγκριση με παιδιά των οποίων οι γονείς δεν πήραν διαζύγιο
 
Επιπρόσθετα επιβεβαιώθηκε ότι οι γονείς που χωρίζουν, είναι συνήθως νεότεροι στην ηλικία, αναφέρουν ψηλότερα επίπεδα οικογενειακής δυσλειτουργίας, κατάθλιψης και χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από τον έγγαμο βίο τους.

Τα εν λόγω χαρακτηριστικά που αυξάνουν τον κίνδυνο για διαζύγιο, συσχετίζονται και με την ποιότητα της ψυχικής υγείας των παιδιών. Αυτό σημαίνει ότι όταν υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις, η ψυχική υγεία των παιδιών, επηρεάζεται αρνητικά ακόμη και όταν οι γονείς δεν χωρίζουν.

Αυτό θέτει υπό αμφισβήτηση την αντίληψη ότι είναι το γεγονός του διαζυγίου που βλάπτει την ψυχική υγεία του παιδιού. Με λίγα λόγια σε ανάλογες περιπτώσεις, η αποφυγή του διαζυγίου με τη δικαιολογία ότι πιθανόν είναι καλύτερα για τα παιδιά, δεν είναι η ορθή προσέγγιση
 
Εκτός από τις διαφορές που υπάρχουν πριν από το διαζύγιο, βρέθηκε ότι υπάρχουν και αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών και μετά το διαζύγιο.

Κατά μέσο όρο, τα παιδιά των οποίων οι γονείς χώρισαν, παρουσίαζαν αύξηση των επιπέδων άγχους και κατάθλιψης που είχαν ήδη πριν από το διαζύγιο. Όμως σε ορισμένες οικογένειες με ψηλό επίπεδο δυσλειτουργίας, ο βαθμός αντικοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών μειωνόταν μετά από το διαζύγιο

Η εργασία αυτή, προσθέτει νέα στοιχεία στις γνώσεις μας σχετικά με τις επιδράσεις του γονικού διαζυγίου στον ευάλωτο και ιδιαίτερα ευαίσθητο ψυχικό κόσμο των παιδιών.
Το γεγονός ότι η ψυχική υγεία των παιδιών βλάπτεται πριν από το διαζύγιο λόγω χαρακτηριστικών που καθιστούν την οικογένεια δυσλειτουργική, χρήζει περαιτέρω διερεύνησης με στόχο μια καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών για προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών.

Το διαζύγιο των γονέων πως επηρεάζει την ψυχική υγεία των παιδιών;

Η μεγαλύτερη ζημιά στην ψυχική υγεία ενός παιδιού, γίνεται στα χρόνια που προηγούνται του χωρισμού των γονιών του λόγω διαζυγίου.
Το να παραμένουν οι γονείς μαζί μόνο χάριν των παιδιών τους, δεν είναι πάντοτε η ορθή επιλογή.
Είναι σημαντικό να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο τι συμβαίνει στα παιδιά πριν από το διαζύγιο παρά μόνο να συγκεντρώνονται όλες οι προσπάθειες στο να βοηθούνται τα παιδιά μετά το χωρισμό των γονιών τους.
Δεδομένου ότι στα περισσότερα διαζύγια εμπλέκονται και παιδιά, είναι πολύ σημαντικό να εξετάζονται οι επιπτώσεις του χωρισμού των γονιών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το διαζύγιο. Η ποιότητα της οικογενειακής ζωής πριν από το χωρισμό και οι επιπτώσεις της στην ψυχική υγεία και εξέλιξη των παιδιών δεν έχουν μέχρι σήμερα μελετηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό.
Καναδοί ερευνητές, με βάση τη θέση ότι το διαζύγιο δεν είναι απλά ένα γεγονός αλλά μια διαδικασία που διαχρονικά επηρεάζει τον ψυχικό κόσμο των παιδιών, σύγκριναν παιδιά των οποίων οι γονείς χώρισαν μεταξύ 1994 και 1998 και παιδιά των οποίων οι γονείς δεν πήραν διαζύγιο.
Το σύνολο των παιδιών που συμπεριλήφθηκαν στη μακροχρόνια αυτή έρευνα ήταν 17.000. Κάθε 2 χρόνια γίνεται νέα αξιολόγηση των παιδιών. Οι ηλικίες των παιδιών κυμαίνονται μεταξύ 0 και 11 ετών.
Η μεθοδολογία αυτή επιτρέπει να διαχωριστούν οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών που οφείλονται στο διαζύγιο και όχι σε άλλα οικογενειακά χαρακτηριστικά.

Με βάση τα ευρήματα, έγιναν οι ακόλουθες διαπιστώσεις:
Οι διαφορές στην ψυχική υγεία των παιδιών των οποίων οι γονείς χώρισαν σε σύγκριση με τα παιδιά των οποίων οι γονείς δεν χώρισαν, υπήρχαν πολύ πριν από το διαζύγιο
 
Πριν από το διαζύγιο τα παιδιά είχαν ψηλότερα επίπεδα άγχους, κατάθλιψης και αντικοινωνικής συμπεριφοράς σε σύγκριση με παιδιά των οποίων οι γονείς δεν πήραν διαζύγιο
 
Επιπρόσθετα επιβεβαιώθηκε ότι οι γονείς που χωρίζουν, είναι συνήθως νεότεροι στην ηλικία, αναφέρουν ψηλότερα επίπεδα οικογενειακής δυσλειτουργίας, κατάθλιψης και χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από τον έγγαμο βίο τους.

Τα εν λόγω χαρακτηριστικά που αυξάνουν τον κίνδυνο για διαζύγιο, συσχετίζονται και με την ποιότητα της ψυχικής υγείας των παιδιών. Αυτό σημαίνει ότι όταν υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις, η ψυχική υγεία των παιδιών, επηρεάζεται αρνητικά ακόμη και όταν οι γονείς δεν χωρίζουν.

Αυτό θέτει υπό αμφισβήτηση την αντίληψη ότι είναι το γεγονός του διαζυγίου που βλάπτει την ψυχική υγεία του παιδιού. Με λίγα λόγια σε ανάλογες περιπτώσεις, η αποφυγή του διαζυγίου με τη δικαιολογία ότι πιθανόν είναι καλύτερα για τα παιδιά, δεν είναι η ορθή προσέγγιση
 
Εκτός από τις διαφορές που υπάρχουν πριν από το διαζύγιο, βρέθηκε ότι υπάρχουν και αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών και μετά το διαζύγιο.

Κατά μέσο όρο, τα παιδιά των οποίων οι γονείς χώρισαν, παρουσίαζαν αύξηση των επιπέδων άγχους και κατάθλιψης που είχαν ήδη πριν από το διαζύγιο. Όμως σε ορισμένες οικογένειες με ψηλό επίπεδο δυσλειτουργίας, ο βαθμός αντικοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών μειωνόταν μετά από το διαζύγιο

Η εργασία αυτή, προσθέτει νέα στοιχεία στις γνώσεις μας σχετικά με τις επιδράσεις του γονικού διαζυγίου στον ευάλωτο και ιδιαίτερα ευαίσθητο ψυχικό κόσμο των παιδιών.
Το γεγονός ότι η ψυχική υγεία των παιδιών βλάπτεται πριν από το διαζύγιο λόγω χαρακτηριστικών που καθιστούν την οικογένεια δυσλειτουργική, χρήζει περαιτέρω διερεύνησης με στόχο μια καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών για προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών.

Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

Η ποιότητα των σχέσεων μεταξύ του άντρα και της γυναίκας μέσα σε ένα ζευγάρι επηρεάζεται από την ποιότητα της σχέσης που υπάρχει μεταξύ του άνδρα και της μητέρας του.
Οι άνδρες που είναι καλοί σύζυγοι φαίνεται ότι οφείλουν το προτέρημα αυτό στη μητέρα τους.
Οι άνδρες που συναισθηματικά βρίσκονται κοντά στη μητέρα τους, δείχνουν παράλληλα περισσότερη στοργικότητα και τρυφερότητα προς τη γυναίκα τους ή προς τη σύντροφό τους.
Ο αντίκτυπος της καλής σχέσης μεταξύ του γιου και της μητέρας του, επηρεάζει θετικά όχι μόνο τις σχέσεις του γιου με το άλλο φύλο αλλά και άλλες κοινωνικές πτυχές της ζωής της ζωής του.
Τα σημαντικά αυτά συμπεράσματα προέκυψαν από έρευνα που διεξήγαγαν ψυχολόγοι από τη Βιργινία. Οι ερευνητές έθεσαν στους άνδρες και στις γυναίκες από 33 ζευγάρια αναλυτικά ερωτηματολόγια που εξέταζαν τις διάφορες πτυχές της σχέσης τους. Οι συμμετέχοντες απάντησαν τα ερωτηματολόγια ξεχωριστά και χωρίς να ξέρει ο ένας τις απαντήσεις του άλλου.
Στις γυναίκες το ερωτηματολόγιο εξερευνούσε κυρίως την ικανοποίηση που ένιωθαν οι ίδιες για τη σχέση τους. Στους άντρες το ερωτηματολόγιο εξέταζε κυρίως τη σχέση τους με τις μητέρες τους.
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία:
1) Οι άνδρες που δήλωσαν  ότι είχαν μητέρες  οι οποίες έδειχναν κατανόηση προς αυτούς οι οποίες καταλάβαιναν τις ανάγκες τους, είχαν γυναίκες οι οποίες τους χαρακτήριζαν στοργικούς και τρυφερούς.
2) Οι άνδρες που είχαν πολύ δυνατή σχέση με την μητέρα τους, είχαν γυναίκες που τους χαρακτήριζαν  όχι μόνο σαν εραστές τους αλλά ταυτόχρονα ως τον καλύτερο φίλο.
3) Οι άνδρες που δήλωνα ότι ένοιωθαν έντονα την ανάγκη να κάνουν τις μητέρες τους να νοιώθουν υπερήφανες για αυτούς, είχαν γυναίκες που δήλωναν ότι ο άνδρας τους είχε ικανότητα να επικοινωνεί πολύ καλά με αυτές.
Το ερώτημα που φυσιολογικά προκύπτει αφορά τον μηχανισμό με τον οποίο μια πολύ καλή σχέση του γιου με τη μητέρα του, επηρεάζει τις μελλοντικές του σχέσεις με τις γυναίκες.
Στις παραδοσιακές οικογένειες η πρώτη επαφή των αγοριών με το γυναικείο κόσμο είναι η μητέρα τους. Την παρακολουθούν, επηρεάζονται από αυτήν και γενικά η ανατροφή που τους δίνει αποτελούν τα θεμέλια της μελλοντικής τους προσωπικότητας.
Είναι η μητέρα που θα δείξει στο παιδί της το πως θα σέβεται τους άλλους, είναι εκείνη που θα του δώσει τα πρώτα μαθήματα ευγένειας και κοινωνικής μόρφωσης είτε ενεργά είτε δίνοντας παράδειγμα με τη δική της συμπεριφορά προς το παιδί της το οποίο συνεχώς την παρακολουθεί.
Μια μητέρα που δείχνει αγάπη και στοργή προς το παιδί της, μια μητέρα που με το παράδειγμα της διδάσκει το παιδί της την κατανόηση και το σεβασμό προς τους άλλους επηρεάζει και τις μελλοντικές του σχέσεις στην κοινωνία.
Παράλληλα όμως οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι υπάρχουν κάποια όρια. Εάν οι άνδρες έχουν τόσο δυνατή σχέση που να δηλώνουν ότι ο καλύτερός τους φίλος είναι η μητέρα τους και ότι απολαμβάνουν ιδιαίτερα να ξοδεύουν χρόνο μαζί της, τότε οι γυναίκες τους δηλώνουν μειωμένη εκτίμηση για αυτούς.
Βλέπουμε λοιπόν ότι η πεθερά μπορεί να μην είναι όπως το σύνηθες πρότυπο τη θέλει. Η επιρροή της μπορεί να είναι σημαντική δια μέσου της ανατροφής και της αγάπης που έδωσε στο γιο της από τα πρώτα βήματα της ζωής του που θα επιδρούν ευνοϊκά στη μελλοντική συζυγική του σχέση.


Σχέσεις οικογενειακές

Η ποιότητα των σχέσεων μεταξύ του άντρα και της γυναίκας μέσα σε ένα ζευγάρι επηρεάζεται από την ποιότητα της σχέσης που υπάρχει μεταξύ του άνδρα και της μητέρας του.
Οι άνδρες που είναι καλοί σύζυγοι φαίνεται ότι οφείλουν το προτέρημα αυτό στη μητέρα τους.
Οι άνδρες που συναισθηματικά βρίσκονται κοντά στη μητέρα τους, δείχνουν παράλληλα περισσότερη στοργικότητα και τρυφερότητα προς τη γυναίκα τους ή προς τη σύντροφό τους.
Ο αντίκτυπος της καλής σχέσης μεταξύ του γιου και της μητέρας του, επηρεάζει θετικά όχι μόνο τις σχέσεις του γιου με το άλλο φύλο αλλά και άλλες κοινωνικές πτυχές της ζωής της ζωής του.
Τα σημαντικά αυτά συμπεράσματα προέκυψαν από έρευνα που διεξήγαγαν ψυχολόγοι από τη Βιργινία. Οι ερευνητές έθεσαν στους άνδρες και στις γυναίκες από 33 ζευγάρια αναλυτικά ερωτηματολόγια που εξέταζαν τις διάφορες πτυχές της σχέσης τους. Οι συμμετέχοντες απάντησαν τα ερωτηματολόγια ξεχωριστά και χωρίς να ξέρει ο ένας τις απαντήσεις του άλλου.
Στις γυναίκες το ερωτηματολόγιο εξερευνούσε κυρίως την ικανοποίηση που ένιωθαν οι ίδιες για τη σχέση τους. Στους άντρες το ερωτηματολόγιο εξέταζε κυρίως τη σχέση τους με τις μητέρες τους.
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία:
1) Οι άνδρες που δήλωσαν  ότι είχαν μητέρες  οι οποίες έδειχναν κατανόηση προς αυτούς οι οποίες καταλάβαιναν τις ανάγκες τους, είχαν γυναίκες οι οποίες τους χαρακτήριζαν στοργικούς και τρυφερούς.
2) Οι άνδρες που είχαν πολύ δυνατή σχέση με την μητέρα τους, είχαν γυναίκες που τους χαρακτήριζαν  όχι μόνο σαν εραστές τους αλλά ταυτόχρονα ως τον καλύτερο φίλο.
3) Οι άνδρες που δήλωνα ότι ένοιωθαν έντονα την ανάγκη να κάνουν τις μητέρες τους να νοιώθουν υπερήφανες για αυτούς, είχαν γυναίκες που δήλωναν ότι ο άνδρας τους είχε ικανότητα να επικοινωνεί πολύ καλά με αυτές.
Το ερώτημα που φυσιολογικά προκύπτει αφορά τον μηχανισμό με τον οποίο μια πολύ καλή σχέση του γιου με τη μητέρα του, επηρεάζει τις μελλοντικές του σχέσεις με τις γυναίκες.
Στις παραδοσιακές οικογένειες η πρώτη επαφή των αγοριών με το γυναικείο κόσμο είναι η μητέρα τους. Την παρακολουθούν, επηρεάζονται από αυτήν και γενικά η ανατροφή που τους δίνει αποτελούν τα θεμέλια της μελλοντικής τους προσωπικότητας.
Είναι η μητέρα που θα δείξει στο παιδί της το πως θα σέβεται τους άλλους, είναι εκείνη που θα του δώσει τα πρώτα μαθήματα ευγένειας και κοινωνικής μόρφωσης είτε ενεργά είτε δίνοντας παράδειγμα με τη δική της συμπεριφορά προς το παιδί της το οποίο συνεχώς την παρακολουθεί.
Μια μητέρα που δείχνει αγάπη και στοργή προς το παιδί της, μια μητέρα που με το παράδειγμα της διδάσκει το παιδί της την κατανόηση και το σεβασμό προς τους άλλους επηρεάζει και τις μελλοντικές του σχέσεις στην κοινωνία.
Παράλληλα όμως οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι υπάρχουν κάποια όρια. Εάν οι άνδρες έχουν τόσο δυνατή σχέση που να δηλώνουν ότι ο καλύτερός τους φίλος είναι η μητέρα τους και ότι απολαμβάνουν ιδιαίτερα να ξοδεύουν χρόνο μαζί της, τότε οι γυναίκες τους δηλώνουν μειωμένη εκτίμηση για αυτούς.
Βλέπουμε λοιπόν ότι η πεθερά μπορεί να μην είναι όπως το σύνηθες πρότυπο τη θέλει. Η επιρροή της μπορεί να είναι σημαντική δια μέσου της ανατροφής και της αγάπης που έδωσε στο γιο της από τα πρώτα βήματα της ζωής του που θα επιδρούν ευνοϊκά στη μελλοντική συζυγική του σχέση.


Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

Τα ερωτήματα που δημιουργούνται στα ζευγάρια σχετικά με τη σεξουαλική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι πολλά και κατανοητά.
Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι επιθυμούν να συνεχίσουν να έχουν μια σεξουαλική δραστηριότητα, εντούτοις φοβούνται ότι πιθανόν να βλάψουν την εξέλιξη της εγκυμοσύνης και το παιδί.
Δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι το σεξ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι επικίνδυνο.
Υπάρχουν μόνο μερικές εξαιρετικές περιπτώσεις όπου συστήνεται η αποχή. Αυτές είναι όταν υπάρχει πρόβλημα πρόωρου τοκετού ή πλακούντα που είναι τοποθετημένος και καλύπτει τον τράχηλο της μήτρας.
Όταν ο γιατρός διαπιστώσει την ύπαρξη ενός τέτοιου προβλήματος, τότε θα συστήσει προσοχή και αποχή ή προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται. Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι καταστάσεις αυτές είναι σπάνιες.
Η διάθεση για σεξ δεν επηρεάζεται στα περισσότερα ζευγάρια λόγω εγκυμοσύνης. Υπάρχουν και περιπτώσεις που η διάθεση αυξάνεται. Οι σωματικές αλλαγές στη γυναίκα που δημιουργούνται λόγω της εγκυμοσύνης, μπορούν να επιβάλουν την υιοθέτηση άλλων στάσεων για τη σεξουαλική επαφή.
Το σημαντικότερο όσον αφορά τη σεξουαλική επιθυμία και δραστηριότητα κατά την εγκυμοσύνη είναι να υπάρχει μια καλή επικοινωνία για το θέμα μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας. Ορισμένα ζευγάρια αναπτύσσουν και άλλες μορφές σεξουαλικής δραστηριότητας.
Ο στοματικός έρωτας, εφ' όσον και οι δύο το επιθυμούν δεν προκαλεί προβλήματα εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχουν στο στόμα μολύνσεις με πληγές. Ο επιχείλιος ή στοματικός έρπης προκαλεί πληγές και άφθες στη στοματική κοιλότητα και σε τέτοιες περιπτώσεις ο στοματικός έρωτας είναι καλύτερα να αποφεύγεται λόγω κίνδυνου μετάδοσης της μόλυνσης από το μικροβιακό παράγοντα.
Ο κίνδυνος μετάδοσης των μολύνσεων που μεταδίδονται διαμέσου του σεξ υπάρχει εάν ο ένας από τους δύο έχει προσβληθεί από μια τέτοια μόλυνση. Η κατάσταση αυτή χρειάζεται οπωσδήποτε αντιμετώπιση όταν δεν υπάρχει εγκυμοσύνη αλλά επιβάλλεται ακόμη περισσότερο κατά την εγκυμοσύνη.
Ασθένειες όπως η γονόρροια, ο έρπης, τα χλαμύδια, χρειάζονται θεραπεία για να αποφευχθεί η μετάδοσή τους. Η αντιμετώπιση των ασθενειών αυτών μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση της εγκυμοσύνης.
Εάν υπάρχει μόλυνση στο ζευγάρι με έρπη τύπου 2, τότε χρειάζονται ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται πριν και κατά τον τοκετό όπως επίσης και μετά τη γέννηση του παιδιού.
Σχετικά με τον ιό του AIDS, συστήνεται όπως όλες οι έγκυες γυναίκες να ελέγχονται κατά πόσο έχουν προσβληθεί. Εάν υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα θα πρέπει να ληφθούν θεραπευτικά μέτρα για μείωση του κινδύνου μόλυνσης του παιδιού από τον ίδιο ιό.
Πολλά ζευγάρια φοβούνται μήπως το παιδί τραυματιστεί κατά την διάρκεια της σεξουαλικής πράξης. Δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος διότι το παιδί είναι καλά προστατευμένο από την μήτρα και το αμνιοτικό υγρό.
Η γυναίκα μπορεί να πάρει όποια στάση θέλει κατά τη σεξουαλική επαφή. Δεν υπάρχει κίνδυνος για το παιδί ακόμη και σε περιπτώσεις που η συνουσία είναι έντονη.
Να προσθέσουμε επίσης ότι ο οργασμός της γυναίκας δεν επηρεάζει καθόλου το παιδί.
Κάποτε μετά από τη συνουσία, η γυναίκα μπορεί να νιώσει ελαφρούς πόνους ή κράμπες. Η κατάσταση αυτή είναι παροδική και συνήθως οι ενοχλήσεις φεύγουν μετά από μερικές ώρες ξεκούρασης. Οφείλονται στον ερεθισμό του τράχηλου και στο γεγονός ότι το σπέρμα περιέχει χημικές ουσίες που ερεθίζουν τον τράχηλο της μήτρας. 
Επίσης μερικές φορές, μπορεί να παρατηρηθούν μία ή δύο σταγόνες αίματος. Αυτό οφείλεται στο ότι ο τράχηλος έχει αυξημένη κυκλοφορία αίματος κατά την εγκυμοσύνη. Εάν  τα παροδικά αυτά προβλήματα δεν υποχωρήσουν, γεγονός που είναι σπάνιο, τότε θα πρέπει να ζητηθεί η συμβουλή του γυναικολόγου.

Το σεξ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Τα ερωτήματα που δημιουργούνται στα ζευγάρια σχετικά με τη σεξουαλική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι πολλά και κατανοητά.
Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι επιθυμούν να συνεχίσουν να έχουν μια σεξουαλική δραστηριότητα, εντούτοις φοβούνται ότι πιθανόν να βλάψουν την εξέλιξη της εγκυμοσύνης και το παιδί.
Δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι το σεξ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι επικίνδυνο.
Υπάρχουν μόνο μερικές εξαιρετικές περιπτώσεις όπου συστήνεται η αποχή. Αυτές είναι όταν υπάρχει πρόβλημα πρόωρου τοκετού ή πλακούντα που είναι τοποθετημένος και καλύπτει τον τράχηλο της μήτρας.
Όταν ο γιατρός διαπιστώσει την ύπαρξη ενός τέτοιου προβλήματος, τότε θα συστήσει προσοχή και αποχή ή προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται. Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι καταστάσεις αυτές είναι σπάνιες.
Η διάθεση για σεξ δεν επηρεάζεται στα περισσότερα ζευγάρια λόγω εγκυμοσύνης. Υπάρχουν και περιπτώσεις που η διάθεση αυξάνεται. Οι σωματικές αλλαγές στη γυναίκα που δημιουργούνται λόγω της εγκυμοσύνης, μπορούν να επιβάλουν την υιοθέτηση άλλων στάσεων για τη σεξουαλική επαφή.
Το σημαντικότερο όσον αφορά τη σεξουαλική επιθυμία και δραστηριότητα κατά την εγκυμοσύνη είναι να υπάρχει μια καλή επικοινωνία για το θέμα μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας. Ορισμένα ζευγάρια αναπτύσσουν και άλλες μορφές σεξουαλικής δραστηριότητας.
Ο στοματικός έρωτας, εφ' όσον και οι δύο το επιθυμούν δεν προκαλεί προβλήματα εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχουν στο στόμα μολύνσεις με πληγές. Ο επιχείλιος ή στοματικός έρπης προκαλεί πληγές και άφθες στη στοματική κοιλότητα και σε τέτοιες περιπτώσεις ο στοματικός έρωτας είναι καλύτερα να αποφεύγεται λόγω κίνδυνου μετάδοσης της μόλυνσης από το μικροβιακό παράγοντα.
Ο κίνδυνος μετάδοσης των μολύνσεων που μεταδίδονται διαμέσου του σεξ υπάρχει εάν ο ένας από τους δύο έχει προσβληθεί από μια τέτοια μόλυνση. Η κατάσταση αυτή χρειάζεται οπωσδήποτε αντιμετώπιση όταν δεν υπάρχει εγκυμοσύνη αλλά επιβάλλεται ακόμη περισσότερο κατά την εγκυμοσύνη.
Ασθένειες όπως η γονόρροια, ο έρπης, τα χλαμύδια, χρειάζονται θεραπεία για να αποφευχθεί η μετάδοσή τους. Η αντιμετώπιση των ασθενειών αυτών μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση της εγκυμοσύνης.
Εάν υπάρχει μόλυνση στο ζευγάρι με έρπη τύπου 2, τότε χρειάζονται ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται πριν και κατά τον τοκετό όπως επίσης και μετά τη γέννηση του παιδιού.
Σχετικά με τον ιό του AIDS, συστήνεται όπως όλες οι έγκυες γυναίκες να ελέγχονται κατά πόσο έχουν προσβληθεί. Εάν υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα θα πρέπει να ληφθούν θεραπευτικά μέτρα για μείωση του κινδύνου μόλυνσης του παιδιού από τον ίδιο ιό.
Πολλά ζευγάρια φοβούνται μήπως το παιδί τραυματιστεί κατά την διάρκεια της σεξουαλικής πράξης. Δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος διότι το παιδί είναι καλά προστατευμένο από την μήτρα και το αμνιοτικό υγρό.
Η γυναίκα μπορεί να πάρει όποια στάση θέλει κατά τη σεξουαλική επαφή. Δεν υπάρχει κίνδυνος για το παιδί ακόμη και σε περιπτώσεις που η συνουσία είναι έντονη.
Να προσθέσουμε επίσης ότι ο οργασμός της γυναίκας δεν επηρεάζει καθόλου το παιδί.
Κάποτε μετά από τη συνουσία, η γυναίκα μπορεί να νιώσει ελαφρούς πόνους ή κράμπες. Η κατάσταση αυτή είναι παροδική και συνήθως οι ενοχλήσεις φεύγουν μετά από μερικές ώρες ξεκούρασης. Οφείλονται στον ερεθισμό του τράχηλου και στο γεγονός ότι το σπέρμα περιέχει χημικές ουσίες που ερεθίζουν τον τράχηλο της μήτρας. 
Επίσης μερικές φορές, μπορεί να παρατηρηθούν μία ή δύο σταγόνες αίματος. Αυτό οφείλεται στο ότι ο τράχηλος έχει αυξημένη κυκλοφορία αίματος κατά την εγκυμοσύνη. Εάν  τα παροδικά αυτά προβλήματα δεν υποχωρήσουν, γεγονός που είναι σπάνιο, τότε θα πρέπει να ζητηθεί η συμβουλή του γυναικολόγου.

Ένα επεισόδιο συζυγικής απιστίας μπορεί να είναι καταστροφικό για ένα γάμο. Ο θυμός και η απώλεια εμπιστοσύνης που δημιουργούνται είναι τόσο δυνατά αισθήματα που μπορούν να διαλύσουν πολλούς γάμους.
Είναι σημαντικό στις περιπτώσεις αυτές τα άτομα που επηρεάζονται να γνωρίζουν τα διάφορα ψυχολογικά στάδια από τα οποία θα περάσουν μετά από ένα επεισόδιο απιστίας. Είναι επίσης εξ' ίσου σημαντικό να γνωρίζουν τα στάδια αυτά, τόσο το άτομο που έχει κάνει την απιστία όσο και εκείνο που έχει εξαπατηθεί.
Η αναγνώριση της ψυχολογικής εξέλιξης μετά από το επεισόδιο απιστίας είναι μια βασική συνιστώσα που θα επιτρέψει στο ζεύγος να ξεπεράσει τη δύσκολη δοκιμασία και να μπορέσει να συνεχίσει πάνω σε νέες βάσεις τις σχέσεις και το γάμο του.
Αναμφίβολα η συμβολή και καθοδήγηση από ένα ειδικό σε θέματα οικογενειακής θεραπείας μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα τα δύο μέλη του ζεύγους να ξεπεράσουν την οδυνηρή κατάσταση που προκύπτει και τελικά να σώσουν το γάμο τους.
Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες περιγράφονται 3 αρχικά στάδια τα οποία ακολουθούν την αποκάλυψη μιας εξωσυζυγικής σχέσεις:
ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: Είναι μια έντονα δραματική, συναισθηματική φάση, με απρόβλεπτα σκαμπανεβάσματα, που χαρακτηρίζεται από θυμό, αυτοκατηγορίες, ενοχές, αυτοεξέταση και μια βαθιά ανασκόπηση  και αξιολόγηση της σχέσης.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ: Είναι μια φάση με λιγότερο συναισθηματική  φόρτιση, κατά  την οποία υπάρχει κατά κάποιο τρόπο μια αναστολή ενεργειών που θα επιδείνωναν περαιτέρω την κατάσταση. Γίνονται προσπάθειες για να κατανοηθούν οι λόγοι για τους οποίους έγινε η  απιστία. Υπάρχει παράλληλα μια συναισθηματική και φυσική απομάκρυνση όπως επίσης  και μια τάση προσέγγισης  άλλων φύλλων.
ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ:  Είναι η φάση κατά την οποία ξανακτίζεται η εμπιστοσύνη. Είναι αναγκαία η  εκδήλωση δέσμευση εμπιστοσύνης στην σχέση και στον γάμο. Η  εκδήλωση δέσμευσης είναι απαραίτητη για να μπορέσει να επέλθει συγχώρεση και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.
Η συζυγική απιστία είναι ένα συχνό φαινόμενο. Ο κίνδυνος για πολλά ζευγάρια να βρεθούν στην οδυνηρή αυτή κατάσταση είναι μεγάλος.
Σύμφωνα με έρευνες που έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες, φάνηκε ότι 44% των ανδρών και 25% των γυναικών είχαν τουλάχιστο μία εμπειρία εξωσυζυγικής σεξουαλικής σχέσης.
Τα περισσότερα επεισόδια συζυγικής απιστίας δεν είναι τυχαία. Συνήθως συμβαίνουν διότι κάτι δεν πάει καλά στη σχέση. Ο άνδρας ή η γυναίκα δεν παίρνουν από τη σχέση τους αυτό που πραγματικά χρειάζονται. Σύμφωνα με τους ειδικούς πολύ συχνά, υπάρχουν προβλήματα στη σεξουαλική τους ζωή.
Τα προβλήματα αυτά μπορεί παράλληλα να είναι η έκφραση μιας άλλης διαταραχής της διαπροσωπικής τους σχέσης.
Για τους λόγους αυτούς πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν ισχύει το στερεότυπο του θύτη και του θύματος το οποίο έχει εξαπατηθεί. Και τα δυο μέρη έχουν συμβάλει με τον τρόπο τους στο να συμβεί η απιστία. Και τα δύο μέλη του ζεύγους πληγώνονται από το συμβάν. Με αυτό το σκεπτικό και τα δύο μέρη θα πρέπει να εξετάσουν το δικό τους ρόλο ή ευθύνη σε αυτό που συνέβηκε.
Η κατανόηση των σημείων αυτών θα παίξει σημαντικό ρόλο στην επίλυση των προβλημάτων και στη διαδικασία της συγχώρεσης. Το άτομο που είχε την ερωτική υπόθεση, που κατά κάποιο τρόπο πήγε να λύσει κάποιο πρόβλημα του έξω από το γάμο, όπως και το άτομο που έχει εξαπατηθεί, θα πρέπει να δουν τα πράγματα με αυτή την προοπτική, για να μπορέσουν να ξεπεράσουν τις διάφορες πτυχές του προβλήματος.
Πρέπει να αναζητηθούν οι αιτίες που έχουν προκαλέσει την συναισθηματική και κάποτε τη φυσική απομάκρυνση που έχουν οδηγήσει στην απιστία. Υπάρχουν ζητήματα μέσα στη σχέση των δύο που πιθανόν να έχουν παραμείνει άλυτα. Πιθανόν να υπάρχουν και διαμάχες που δεν έχουν διευθετηθεί. Είναι οι καταστάσεις αυτές που δημιουργούν μια συνεχή κατάσταση θυμού, μια κατάσταση έντασης που στο τέλος οδηγεί στην απομάκρυνση του ενός από τον άλλο.
Όλες αυτές οι πτυχές των διαπροσωπικών σχέσεων, θα πρέπει να αναγνωριστούν από τα δύο μέλη του ζεύγους, με τη βοήθεια κάποιου ειδικού θεραπευτή. Η αναγνώριση τους θα επιτρέψει την ενεργοποίηση μηχανισμών επίλυσης τους για να μπορέσει η σχέση να λειτουργήσει ξανά πάνω σε καλύτερες βάσεις. 
Έχει υπολογιστεί ότι χρειάζονται περίπου 2 χρόνια για να μπορέσουν τα δύο μέλη ενός ζεύγους να ξανακτίσουν τη σχέση και την εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Αυτό μάλιστα είναι στις καλύτερες περιπτώσεις και με τη βοήθεια ειδικών για θέματα οικογενειακής θεραπείας.
Η πραγματικότητα είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η σχέση μπορεί να σωθεί. Όμως υπάρχουν και γάμοι οι οποίοι δεν μπορούν και στην ουσία δεν πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν και είναι καλύτερο να διαλυθούν.
Η διαδικασία επούλωσης των ψυχικών τραυματισμών μετά από την απιστία χρειάζεται ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν είναι κάτι που ξεπερνιέται εύκολα και εν πάση περιπτώσει παραμένει πίσω ένα ψυχικό τραύμα.

Συζυγική απιστία

Ένα επεισόδιο συζυγικής απιστίας μπορεί να είναι καταστροφικό για ένα γάμο. Ο θυμός και η απώλεια εμπιστοσύνης που δημιουργούνται είναι τόσο δυνατά αισθήματα που μπορούν να διαλύσουν πολλούς γάμους.
Είναι σημαντικό στις περιπτώσεις αυτές τα άτομα που επηρεάζονται να γνωρίζουν τα διάφορα ψυχολογικά στάδια από τα οποία θα περάσουν μετά από ένα επεισόδιο απιστίας. Είναι επίσης εξ' ίσου σημαντικό να γνωρίζουν τα στάδια αυτά, τόσο το άτομο που έχει κάνει την απιστία όσο και εκείνο που έχει εξαπατηθεί.
Η αναγνώριση της ψυχολογικής εξέλιξης μετά από το επεισόδιο απιστίας είναι μια βασική συνιστώσα που θα επιτρέψει στο ζεύγος να ξεπεράσει τη δύσκολη δοκιμασία και να μπορέσει να συνεχίσει πάνω σε νέες βάσεις τις σχέσεις και το γάμο του.
Αναμφίβολα η συμβολή και καθοδήγηση από ένα ειδικό σε θέματα οικογενειακής θεραπείας μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα τα δύο μέλη του ζεύγους να ξεπεράσουν την οδυνηρή κατάσταση που προκύπτει και τελικά να σώσουν το γάμο τους.
Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες περιγράφονται 3 αρχικά στάδια τα οποία ακολουθούν την αποκάλυψη μιας εξωσυζυγικής σχέσεις:
ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: Είναι μια έντονα δραματική, συναισθηματική φάση, με απρόβλεπτα σκαμπανεβάσματα, που χαρακτηρίζεται από θυμό, αυτοκατηγορίες, ενοχές, αυτοεξέταση και μια βαθιά ανασκόπηση  και αξιολόγηση της σχέσης.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ: Είναι μια φάση με λιγότερο συναισθηματική  φόρτιση, κατά  την οποία υπάρχει κατά κάποιο τρόπο μια αναστολή ενεργειών που θα επιδείνωναν περαιτέρω την κατάσταση. Γίνονται προσπάθειες για να κατανοηθούν οι λόγοι για τους οποίους έγινε η  απιστία. Υπάρχει παράλληλα μια συναισθηματική και φυσική απομάκρυνση όπως επίσης  και μια τάση προσέγγισης  άλλων φύλλων.
ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ:  Είναι η φάση κατά την οποία ξανακτίζεται η εμπιστοσύνη. Είναι αναγκαία η  εκδήλωση δέσμευση εμπιστοσύνης στην σχέση και στον γάμο. Η  εκδήλωση δέσμευσης είναι απαραίτητη για να μπορέσει να επέλθει συγχώρεση και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.
Η συζυγική απιστία είναι ένα συχνό φαινόμενο. Ο κίνδυνος για πολλά ζευγάρια να βρεθούν στην οδυνηρή αυτή κατάσταση είναι μεγάλος.
Σύμφωνα με έρευνες που έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες, φάνηκε ότι 44% των ανδρών και 25% των γυναικών είχαν τουλάχιστο μία εμπειρία εξωσυζυγικής σεξουαλικής σχέσης.
Τα περισσότερα επεισόδια συζυγικής απιστίας δεν είναι τυχαία. Συνήθως συμβαίνουν διότι κάτι δεν πάει καλά στη σχέση. Ο άνδρας ή η γυναίκα δεν παίρνουν από τη σχέση τους αυτό που πραγματικά χρειάζονται. Σύμφωνα με τους ειδικούς πολύ συχνά, υπάρχουν προβλήματα στη σεξουαλική τους ζωή.
Τα προβλήματα αυτά μπορεί παράλληλα να είναι η έκφραση μιας άλλης διαταραχής της διαπροσωπικής τους σχέσης.
Για τους λόγους αυτούς πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν ισχύει το στερεότυπο του θύτη και του θύματος το οποίο έχει εξαπατηθεί. Και τα δυο μέρη έχουν συμβάλει με τον τρόπο τους στο να συμβεί η απιστία. Και τα δύο μέλη του ζεύγους πληγώνονται από το συμβάν. Με αυτό το σκεπτικό και τα δύο μέρη θα πρέπει να εξετάσουν το δικό τους ρόλο ή ευθύνη σε αυτό που συνέβηκε.
Η κατανόηση των σημείων αυτών θα παίξει σημαντικό ρόλο στην επίλυση των προβλημάτων και στη διαδικασία της συγχώρεσης. Το άτομο που είχε την ερωτική υπόθεση, που κατά κάποιο τρόπο πήγε να λύσει κάποιο πρόβλημα του έξω από το γάμο, όπως και το άτομο που έχει εξαπατηθεί, θα πρέπει να δουν τα πράγματα με αυτή την προοπτική, για να μπορέσουν να ξεπεράσουν τις διάφορες πτυχές του προβλήματος.
Πρέπει να αναζητηθούν οι αιτίες που έχουν προκαλέσει την συναισθηματική και κάποτε τη φυσική απομάκρυνση που έχουν οδηγήσει στην απιστία. Υπάρχουν ζητήματα μέσα στη σχέση των δύο που πιθανόν να έχουν παραμείνει άλυτα. Πιθανόν να υπάρχουν και διαμάχες που δεν έχουν διευθετηθεί. Είναι οι καταστάσεις αυτές που δημιουργούν μια συνεχή κατάσταση θυμού, μια κατάσταση έντασης που στο τέλος οδηγεί στην απομάκρυνση του ενός από τον άλλο.
Όλες αυτές οι πτυχές των διαπροσωπικών σχέσεων, θα πρέπει να αναγνωριστούν από τα δύο μέλη του ζεύγους, με τη βοήθεια κάποιου ειδικού θεραπευτή. Η αναγνώριση τους θα επιτρέψει την ενεργοποίηση μηχανισμών επίλυσης τους για να μπορέσει η σχέση να λειτουργήσει ξανά πάνω σε καλύτερες βάσεις. 
Έχει υπολογιστεί ότι χρειάζονται περίπου 2 χρόνια για να μπορέσουν τα δύο μέλη ενός ζεύγους να ξανακτίσουν τη σχέση και την εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Αυτό μάλιστα είναι στις καλύτερες περιπτώσεις και με τη βοήθεια ειδικών για θέματα οικογενειακής θεραπείας.
Η πραγματικότητα είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η σχέση μπορεί να σωθεί. Όμως υπάρχουν και γάμοι οι οποίοι δεν μπορούν και στην ουσία δεν πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν και είναι καλύτερο να διαλυθούν.
Η διαδικασία επούλωσης των ψυχικών τραυματισμών μετά από την απιστία χρειάζεται ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν είναι κάτι που ξεπερνιέται εύκολα και εν πάση περιπτώσει παραμένει πίσω ένα ψυχικό τραύμα.

Σάββατο, 14 Απριλίου 2018

Μήπως η συζυγική σας σχέση υποφέρει και δεν το έχετε αντιληφθεί; Εάν έχετε το αίσθημα ότι κάτι δεν πάει καλά ίσως να είναι η κατάλληλη στιγμή να πάρετε εκείνα τα μέτρα που χρειάζονται για να αναζωογονήσετε και να διατηρήσετε μια σχέση αγάπης που είναι το θεμέλιο του κάθε γάμου.
Στην εποχή που ζούμε τα διαζύγια έχουν γίνει πολύ συχνά. Είναι πολύ σημαντικό να δίνεται έγκαιρα ιδιαίτερη σημασία στη φροντίδα της συζυγικής σχέσης, για να αποφεύγονται δυσάρεστες εξελίξεις, τόσο για σας όσο και για το σύντροφο και τα παιδιά σας.
Ποια είναι όμως εκείνα τα σημεία που θα σας δείξουν ότι ο γάμος σας υποφέρει;
Α) Όταν έχετε συχνές συζητήσεις με τον σύντροφο σας, που χαρακτηρίζονται από πικρία ή σαρκασμό και όταν χάνεται πολύ χρόνο στον να κατηγοράτε ο ένας τον άλλο.
Β) Όταν νιώθετε συνεχώς άσχημα εναντίον του συζύγου σας και έχετε την επιθυμία να περνάτε ελεύθερο χρόνο με κάποιους άλλους παρά με το ταίρι σας.
Γ) Σε περίπτωση που αντιληφθήκατε ότι δεν γελάτε πλέον μαζί και δεν περνάτε ξέγνοιαστες ευχάριστες στιγμές μαζί.
Από τη στιγμή που θα νιώσετε ότι κάτι δεν πάει καλά, θα πρέπει να ενεργήσετε για να βελτιώσετε τη σχέση σας που υποφέρει.
Η αγάπη μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας κατά τη διάρκεια του γάμου χρειάζεται μια συνεχή φροντίδα. Η αγάπη αυτή δεν είναι δεδομένη, όπως για παράδειγμα η αγάπη που πηγάζει από τους γονείς προς τα παιδιά.
Η σχέση στο γάμο χρειάζεται τη συνεχή αυτή φροντίδα, ανεξάρτητα από το πόσο καλή ήταν η αρχική σχέση που οδήγησε στον γάμο. Οι συζυγικές σχέσεις κατά τη διάρκεια του γάμου, που δεν τυγχάνουν μιας συνεχούς φροντίδας και συντήρησης, καταλήγουν σε διαζύγιο.
Είναι γεγονός ότι δεν είμαστε όλοι καλά ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι για να μπορούμε να κατανοούμε ότι κάτι δεν πάει καλά στη συζυγική μας σχέση. Ακόμη είμαστε λιγότερο προετοιμασμένοι στο να ξέρουμε πως να φροντίζουμε το σύντροφό μας και να κάνουμε εκείνα που χρειάζονται για να διατηρείται ζωντανή και υγιής η σχέση μας με το ταίρι μας στο γάμο μας.
Σας παρουσιάζουμε μερικές εισηγήσεις που μπορούν να βοηθήσουν και να αναζωογονήσουν τη συζυγική σας σχέση:
Πρέπει να μάθετε να ακούτε τον άλλο. Το να είστε καλός ακροατής είναι το κλειδί για μια υγιή επικοινωνία.
Δεν πρέπει να βιάζεστε να μιλήσετε αλλά να δίνετε χρόνο στον άλλο να ολοκληρώσει, να ακούσετε προσεκτικά και να σιγουρευτείτε ότι καταλάβατε καλά τι θέλει να πει.
Όταν συζητούμε ή μιλούμε με κάποιον δεν κάνουμε αγώνα ή πρωτάθλημα ποιος θα μιλήσει πρώτος ή περισσότερο. Ο σκοπός μας είναι η σωστή επικοινωνία.
Έστω και εάν διαφωνείτε με την άποψη του άλλου, αρχίστε με το να δείχνετε ότι κατανοείτε με σεβασμό τον τρόπο σκέψης και τα επιχειρήματα του άλλου χωρίς να τονίζετε την άρνηση σας. Αυτό επιτρέπει την περαιτέρω πορεία για την επίλυση των διαφορών.
Αποφεύγετε να πέφτετε στην κακή συνήθεια, που όλοι έχουμε, να κάνουμε εύκολα κριτική στους άλλους. Εάν πρέπει να κάνετε κάποια κριτικά σχόλια, μπορείτε να το κάνετε με θετική προσέγγιση παρά αρνητική, για να πετύχετε την αλλαγή που επιθυμείτε.
Κανείς από εμάς δεν είναι τέλειος. Ο καθένας έχει τα καλά του και τα κακά του.
Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορείτε να τα αλλάξετε. Πολλοί γάμοι διαλύονται διότι οι σύζυγοι, που γνωρίζουν καλύτερα από τους άλλους τις δικές τους ατέλειες και μειονεκτήματα, πιστεύουν ότι δεν μπορούν πλέον να ζήσουν μαζί λόγω των προβλημάτων αυτών.
Πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχουν πράγματα, τα οποία δεν μπορούν να αλλάξουν, όσο και αν προσπαθήσετε να τα τροποποιήσετε. Προσέξτε και να θυμάστε ότι συχνά η κριτική μπορεί να προκαλέσει στο άλλο μέρος μηχανισμούς άρνησης.
Αντί να ασκείτε κριτική και να προσπαθείτε άσκοπα να αλλάξετε αυτά που σας φαίνονται κακά στο σύντροφό σας, είναι προτιμότερο να επικεντρώνεστε στα θετικά στοιχεία που το χαρακτηρίζουν.
Με το να τονίζετε και ακόμη να επιδοκιμάζετε τα θετικά του συντρόφου σας, δημιουργείτε ένα κλίμα δια μέσου του οποίου είναι πιο εύκολο να συμβούν οι αλλαγές που θα θέλατε. Κάποτε μάλιστα, αυτές συμβαίνουν σε μια τέτοια θετική ατμόσφαιρα, χωρίς να το καταλάβετε.
Το γεγονός ότι έχετε παντρευτεί δεν σημαίνει ότι όλα πλέον έχουν τελειώσει και είναι δεδομένα. Δεν πρέπει να νιώθετε αυτοϊκανοποίηση και να μη φροντίζετε πλέον τη φυσική σας εμφάνιση και τη πνευματική σας καλλιέργεια.
Αντίθετα θα πρέπει να προσέχετε το βάρος σας, να τρώγετε σωστά, να ασκείστε τακτικά και να φροντίζετε για την καλύτερη δυνατή φυσική σας παρουσίαση.
Δεν πρέπει να αμελείτε την πνευματική σας βελτίωση, την εκμάθηση νέων πραγμάτων. Μάλιστα είναι πολύ καλό να μοιράζεστε τις εμπειρίες αυτές με το ταίρι σας.
Κάνοντας αυτά τα πράγματα και φροντίζοντας συνολικά τον εαυτό σας, δίνετε το μήνυμα στο σύντροφό σας ότι προσπαθείτε να είστε όσο το δυνατό καλύτεροι και ότι θέλετε να επωφελείστε από όλη την καλή αυτή κατάσταση μαζί.
Πρέπει να δώσετε μια ιδιαίτερη σημασία στη σχέση σας με το σύντροφό σας. Να την θεωρείτε ως την προτεραιότητά σας και να μην την παραμελείτε.
Διαφυλάξετε χρόνο για να είστε μόνοι με το ταίρι σας. Εάν τα παιδιά χρειάζονται κάποιον να τα προσέχει, μη διστάσετε για οικονομικούς λόγους να βάλετε κάποιο κατάλληλο άτομο να τα προσέχει, για το χρόνο που χρειάζεστε.
Επίσης μη σκέφτεστε για πιθανά έξοδα που απαιτούνται για να περάσετε ευχάριστες στιγμές μαζί ή για τη ψυχαγωγία σας. Απλά σκεφτείτε ότι είναι προτιμότερο να επενδύσετε τα χρήματα αυτά για σας και το σύζυγο σας παρά να τα δώσετε αργότερα λόγω προβλημάτων σε δικηγόρους ή διάφορους συμβούλους.
Επίσης υπάρχουν πολλές δραστηριότητες που δεν κοστίζουν και σας επιτρέπουν να περνάτε ευχάριστες στιγμές μαζί.
Εκείνο που είναι σημαντικό είναι να επενδύσετε χρόνο και χρήμα εάν είναι αναγκαίο για να ξαναζήσετε μαζί στιγμές που είναι ευχάριστες και για τους δύο και που θα σας κάνουν να νιώθετε περισσότερο ενωμένοι μεταξύ σας.
Θυμηθείτε τις πρώτες στιγμές που σας έφεραν κοντά τον ένα στον άλλο και τους πρώτες έρωτές σας. Θυμηθείτε εκείνα που σας άρεσαν τόσο τότε και προσπαθήστε να δημιουργήσετε ξανά μια ανάλογη ατμόσφαιρα.
Γράψτε ένα σημείωμα αγάπης, σε οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου, προσφέρετε στον σύζυγο σας κάτι που αγαπά, κάνετε του μια έκπληξη, ανάψτε κεριά στο δωμάτιό σας, και αρχίστε εσείς δείχνοντας την αγάπη σας.
Με λίγα λόγια δημιουργείστε ξανά ένα αίσθημα αγάπης που σας συνένωσε και αυτό θα σας κρατήσει κοντά τον ένα στον άλλο τόσο σε καλές στιγμές όσο και σε δύσκολους καιρούς.
Συμπερασματικά θα τελειώσουμε τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν τέλειοι γάμοι και ιδεώδεις συζυγικές σχέσεις όπου όλα πάντα είναι ρόδινα.
Όμως εάν είστε προσεκτικοί και παρατηρητικοί, εάν αφιερώσετε χρόνο, δημιουργικότητα και ενέργεια στη θεμελιώδη αυτή σχέση της ζωής σας, θα τη διατηρήσετε ζωντανή και ωραία με ευεργετικά αποτελέσματα για όλη την οικογένεια και ιδιαίτερα για τα παιδιά σας.


Συζυγικές σχέσεις

Μήπως η συζυγική σας σχέση υποφέρει και δεν το έχετε αντιληφθεί; Εάν έχετε το αίσθημα ότι κάτι δεν πάει καλά ίσως να είναι η κατάλληλη στιγμή να πάρετε εκείνα τα μέτρα που χρειάζονται για να αναζωογονήσετε και να διατηρήσετε μια σχέση αγάπης που είναι το θεμέλιο του κάθε γάμου.
Στην εποχή που ζούμε τα διαζύγια έχουν γίνει πολύ συχνά. Είναι πολύ σημαντικό να δίνεται έγκαιρα ιδιαίτερη σημασία στη φροντίδα της συζυγικής σχέσης, για να αποφεύγονται δυσάρεστες εξελίξεις, τόσο για σας όσο και για το σύντροφο και τα παιδιά σας.
Ποια είναι όμως εκείνα τα σημεία που θα σας δείξουν ότι ο γάμος σας υποφέρει;
Α) Όταν έχετε συχνές συζητήσεις με τον σύντροφο σας, που χαρακτηρίζονται από πικρία ή σαρκασμό και όταν χάνεται πολύ χρόνο στον να κατηγοράτε ο ένας τον άλλο.
Β) Όταν νιώθετε συνεχώς άσχημα εναντίον του συζύγου σας και έχετε την επιθυμία να περνάτε ελεύθερο χρόνο με κάποιους άλλους παρά με το ταίρι σας.
Γ) Σε περίπτωση που αντιληφθήκατε ότι δεν γελάτε πλέον μαζί και δεν περνάτε ξέγνοιαστες ευχάριστες στιγμές μαζί.
Από τη στιγμή που θα νιώσετε ότι κάτι δεν πάει καλά, θα πρέπει να ενεργήσετε για να βελτιώσετε τη σχέση σας που υποφέρει.
Η αγάπη μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας κατά τη διάρκεια του γάμου χρειάζεται μια συνεχή φροντίδα. Η αγάπη αυτή δεν είναι δεδομένη, όπως για παράδειγμα η αγάπη που πηγάζει από τους γονείς προς τα παιδιά.
Η σχέση στο γάμο χρειάζεται τη συνεχή αυτή φροντίδα, ανεξάρτητα από το πόσο καλή ήταν η αρχική σχέση που οδήγησε στον γάμο. Οι συζυγικές σχέσεις κατά τη διάρκεια του γάμου, που δεν τυγχάνουν μιας συνεχούς φροντίδας και συντήρησης, καταλήγουν σε διαζύγιο.
Είναι γεγονός ότι δεν είμαστε όλοι καλά ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι για να μπορούμε να κατανοούμε ότι κάτι δεν πάει καλά στη συζυγική μας σχέση. Ακόμη είμαστε λιγότερο προετοιμασμένοι στο να ξέρουμε πως να φροντίζουμε το σύντροφό μας και να κάνουμε εκείνα που χρειάζονται για να διατηρείται ζωντανή και υγιής η σχέση μας με το ταίρι μας στο γάμο μας.
Σας παρουσιάζουμε μερικές εισηγήσεις που μπορούν να βοηθήσουν και να αναζωογονήσουν τη συζυγική σας σχέση:
Πρέπει να μάθετε να ακούτε τον άλλο. Το να είστε καλός ακροατής είναι το κλειδί για μια υγιή επικοινωνία.
Δεν πρέπει να βιάζεστε να μιλήσετε αλλά να δίνετε χρόνο στον άλλο να ολοκληρώσει, να ακούσετε προσεκτικά και να σιγουρευτείτε ότι καταλάβατε καλά τι θέλει να πει.
Όταν συζητούμε ή μιλούμε με κάποιον δεν κάνουμε αγώνα ή πρωτάθλημα ποιος θα μιλήσει πρώτος ή περισσότερο. Ο σκοπός μας είναι η σωστή επικοινωνία.
Έστω και εάν διαφωνείτε με την άποψη του άλλου, αρχίστε με το να δείχνετε ότι κατανοείτε με σεβασμό τον τρόπο σκέψης και τα επιχειρήματα του άλλου χωρίς να τονίζετε την άρνηση σας. Αυτό επιτρέπει την περαιτέρω πορεία για την επίλυση των διαφορών.
Αποφεύγετε να πέφτετε στην κακή συνήθεια, που όλοι έχουμε, να κάνουμε εύκολα κριτική στους άλλους. Εάν πρέπει να κάνετε κάποια κριτικά σχόλια, μπορείτε να το κάνετε με θετική προσέγγιση παρά αρνητική, για να πετύχετε την αλλαγή που επιθυμείτε.
Κανείς από εμάς δεν είναι τέλειος. Ο καθένας έχει τα καλά του και τα κακά του.
Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορείτε να τα αλλάξετε. Πολλοί γάμοι διαλύονται διότι οι σύζυγοι, που γνωρίζουν καλύτερα από τους άλλους τις δικές τους ατέλειες και μειονεκτήματα, πιστεύουν ότι δεν μπορούν πλέον να ζήσουν μαζί λόγω των προβλημάτων αυτών.
Πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχουν πράγματα, τα οποία δεν μπορούν να αλλάξουν, όσο και αν προσπαθήσετε να τα τροποποιήσετε. Προσέξτε και να θυμάστε ότι συχνά η κριτική μπορεί να προκαλέσει στο άλλο μέρος μηχανισμούς άρνησης.
Αντί να ασκείτε κριτική και να προσπαθείτε άσκοπα να αλλάξετε αυτά που σας φαίνονται κακά στο σύντροφό σας, είναι προτιμότερο να επικεντρώνεστε στα θετικά στοιχεία που το χαρακτηρίζουν.
Με το να τονίζετε και ακόμη να επιδοκιμάζετε τα θετικά του συντρόφου σας, δημιουργείτε ένα κλίμα δια μέσου του οποίου είναι πιο εύκολο να συμβούν οι αλλαγές που θα θέλατε. Κάποτε μάλιστα, αυτές συμβαίνουν σε μια τέτοια θετική ατμόσφαιρα, χωρίς να το καταλάβετε.
Το γεγονός ότι έχετε παντρευτεί δεν σημαίνει ότι όλα πλέον έχουν τελειώσει και είναι δεδομένα. Δεν πρέπει να νιώθετε αυτοϊκανοποίηση και να μη φροντίζετε πλέον τη φυσική σας εμφάνιση και τη πνευματική σας καλλιέργεια.
Αντίθετα θα πρέπει να προσέχετε το βάρος σας, να τρώγετε σωστά, να ασκείστε τακτικά και να φροντίζετε για την καλύτερη δυνατή φυσική σας παρουσίαση.
Δεν πρέπει να αμελείτε την πνευματική σας βελτίωση, την εκμάθηση νέων πραγμάτων. Μάλιστα είναι πολύ καλό να μοιράζεστε τις εμπειρίες αυτές με το ταίρι σας.
Κάνοντας αυτά τα πράγματα και φροντίζοντας συνολικά τον εαυτό σας, δίνετε το μήνυμα στο σύντροφό σας ότι προσπαθείτε να είστε όσο το δυνατό καλύτεροι και ότι θέλετε να επωφελείστε από όλη την καλή αυτή κατάσταση μαζί.
Πρέπει να δώσετε μια ιδιαίτερη σημασία στη σχέση σας με το σύντροφό σας. Να την θεωρείτε ως την προτεραιότητά σας και να μην την παραμελείτε.
Διαφυλάξετε χρόνο για να είστε μόνοι με το ταίρι σας. Εάν τα παιδιά χρειάζονται κάποιον να τα προσέχει, μη διστάσετε για οικονομικούς λόγους να βάλετε κάποιο κατάλληλο άτομο να τα προσέχει, για το χρόνο που χρειάζεστε.
Επίσης μη σκέφτεστε για πιθανά έξοδα που απαιτούνται για να περάσετε ευχάριστες στιγμές μαζί ή για τη ψυχαγωγία σας. Απλά σκεφτείτε ότι είναι προτιμότερο να επενδύσετε τα χρήματα αυτά για σας και το σύζυγο σας παρά να τα δώσετε αργότερα λόγω προβλημάτων σε δικηγόρους ή διάφορους συμβούλους.
Επίσης υπάρχουν πολλές δραστηριότητες που δεν κοστίζουν και σας επιτρέπουν να περνάτε ευχάριστες στιγμές μαζί.
Εκείνο που είναι σημαντικό είναι να επενδύσετε χρόνο και χρήμα εάν είναι αναγκαίο για να ξαναζήσετε μαζί στιγμές που είναι ευχάριστες και για τους δύο και που θα σας κάνουν να νιώθετε περισσότερο ενωμένοι μεταξύ σας.
Θυμηθείτε τις πρώτες στιγμές που σας έφεραν κοντά τον ένα στον άλλο και τους πρώτες έρωτές σας. Θυμηθείτε εκείνα που σας άρεσαν τόσο τότε και προσπαθήστε να δημιουργήσετε ξανά μια ανάλογη ατμόσφαιρα.
Γράψτε ένα σημείωμα αγάπης, σε οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου, προσφέρετε στον σύζυγο σας κάτι που αγαπά, κάνετε του μια έκπληξη, ανάψτε κεριά στο δωμάτιό σας, και αρχίστε εσείς δείχνοντας την αγάπη σας.
Με λίγα λόγια δημιουργείστε ξανά ένα αίσθημα αγάπης που σας συνένωσε και αυτό θα σας κρατήσει κοντά τον ένα στον άλλο τόσο σε καλές στιγμές όσο και σε δύσκολους καιρούς.
Συμπερασματικά θα τελειώσουμε τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν τέλειοι γάμοι και ιδεώδεις συζυγικές σχέσεις όπου όλα πάντα είναι ρόδινα.
Όμως εάν είστε προσεκτικοί και παρατηρητικοί, εάν αφιερώσετε χρόνο, δημιουργικότητα και ενέργεια στη θεμελιώδη αυτή σχέση της ζωής σας, θα τη διατηρήσετε ζωντανή και ωραία με ευεργετικά αποτελέσματα για όλη την οικογένεια και ιδιαίτερα για τα παιδιά σας.


Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018

Ποιος είπε ότι η ειλικρίνεια είναι πάντα σωστή; Όταν μεγαλώνετε παιδιά, είναι απαραίτητο κάποια πράγματα να μην τα μάθει ποτέ και να τα κρατήσετε για εσάς. Το mother.gr καταγράφει μερικά ενδεικτικά παραδείγματα…
Οικονομική κατάσταση: Επειδή είναι δεδομένο ότι λόγω της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας θα υπάρχουν προβλήματα και στο δικό σας νοικοκυριό, αφήστε το παιδί έξω από αυτά. Δε χρειάζεται να ξέρει πόσα χρήματα παίρνετε, ούτε ότι βιώσατε πρόσφατα περικοπή μισθού, ούτε οτιδήποτε ανάλογο και βέβαια φροντίστε να μην το διαπιστώσει έμμεσα επειδή στερείται βασικά αγαθά.
Κακή ψυχολογία: Μην επιβαρύνετε και μην ξεσπάτε στο παιδί την άσχημη διάθεσή σας ή τους γενικότερους προβληματισμούς σας. Σε εκείνο θα πρέπει να φέρεστε πάντα όμορφα και γλυκά (εκτός κι αν έχει δώσει, για παράδειγμα, δικαιώματα να το μαλώσετε) και τα προβλήματα να τα συζητάτε με το σύντροφό σας.
Μειονεκτήματα συντρόφου: Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αναφέρετε στο παιδί τα μειονεκτήματα του συντρόφου σας, γιατί είναι σα να τον κατηγορείτε και το παιδί δεν έχει ανάγκη να γίνεται φορέας αρνητικής ενέργειας για τον ένα γονιό του. Λύστε μεταξύ σας τις διαφορές σας και στο παιδί να δείχνετε ότι είσαστε μονιασμένοι και αγαπημένοι.
Αρνητική εντύπωση για φίλο: Ακόμα κι αν έχετε ενστάσεις για το χαρακτήρα του φίλου του παιδιού σας, αποφύγετε να την εκφράσετε ή να προσπαθήσετε να το επηρεάσετε να αλλάξει παρέες. Έχει κάθε δικαίωμα να κάνει επιλογές με βάση τα δικά του κριτήρια κι αν είναι λάθος να το διαπιστώσει μόνο του.
Πηγή: 
mother.gr

Αλήθειες που δεν πρέπει να πείτε στο παιδί

Ποιος είπε ότι η ειλικρίνεια είναι πάντα σωστή; Όταν μεγαλώνετε παιδιά, είναι απαραίτητο κάποια πράγματα να μην τα μάθει ποτέ και να τα κρατήσετε για εσάς. Το mother.gr καταγράφει μερικά ενδεικτικά παραδείγματα…
Οικονομική κατάσταση: Επειδή είναι δεδομένο ότι λόγω της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας θα υπάρχουν προβλήματα και στο δικό σας νοικοκυριό, αφήστε το παιδί έξω από αυτά. Δε χρειάζεται να ξέρει πόσα χρήματα παίρνετε, ούτε ότι βιώσατε πρόσφατα περικοπή μισθού, ούτε οτιδήποτε ανάλογο και βέβαια φροντίστε να μην το διαπιστώσει έμμεσα επειδή στερείται βασικά αγαθά.
Κακή ψυχολογία: Μην επιβαρύνετε και μην ξεσπάτε στο παιδί την άσχημη διάθεσή σας ή τους γενικότερους προβληματισμούς σας. Σε εκείνο θα πρέπει να φέρεστε πάντα όμορφα και γλυκά (εκτός κι αν έχει δώσει, για παράδειγμα, δικαιώματα να το μαλώσετε) και τα προβλήματα να τα συζητάτε με το σύντροφό σας.
Μειονεκτήματα συντρόφου: Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αναφέρετε στο παιδί τα μειονεκτήματα του συντρόφου σας, γιατί είναι σα να τον κατηγορείτε και το παιδί δεν έχει ανάγκη να γίνεται φορέας αρνητικής ενέργειας για τον ένα γονιό του. Λύστε μεταξύ σας τις διαφορές σας και στο παιδί να δείχνετε ότι είσαστε μονιασμένοι και αγαπημένοι.
Αρνητική εντύπωση για φίλο: Ακόμα κι αν έχετε ενστάσεις για το χαρακτήρα του φίλου του παιδιού σας, αποφύγετε να την εκφράσετε ή να προσπαθήσετε να το επηρεάσετε να αλλάξει παρέες. Έχει κάθε δικαίωμα να κάνει επιλογές με βάση τα δικά του κριτήρια κι αν είναι λάθος να το διαπιστώσει μόνο του.
Πηγή: 
mother.gr
Πολλοί γονείς δεν ξέρουν τι να κάνουν για να ηρεμήσουν το παιδί τους όταν αυτό γκρινιάζει και κλαίει ασταμάτητα.
Εδώ υπάρχουν κάποιο τρόποι ώστε να μπορέσουν να το χαλαρώσουν.
Σταθερότητα
Το περιβάλλον αλλά και ο τρόπος που μεγαλώνει ένα παιδί παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη της προσωπικότητάς του. Φτιάξτε ένα σταθερό πρόγραμμα, έτσι ώστε να μη βγαίνει από τα νερά του. Προσπαθήστε να το προετοιμάζετε για τυχόν απρόσμενες καταστάσεις.
Χαρακτηρισμοί
Αποφύγετε τους χαρακτηρισμούς, όπως «είσαι πολύ γκρινιάρης», διότι δεν βοηθούν την κατάσταση. Αν θέλετε να του μιλήσετε για το πόσο σας ενοχλεί αυτό που συμβαίνει, αναφερθείτε στην πράξη του και όχι στο ίδιο.
Μην το κοροϊδεύετε
Σε καμιά περίπτωση μην το κοροϊδέψετε μπροστά σε άλλους κάνοντάς το να νιώσει πως δεν το σέβεστε και δεν το αγαπάτε.
Ακούστε τι θέλει να σας πει
Μιλήστε μαζί του γι' αυτά που το απασχολούν, το ανησυχούν, το δυσαρεστούν και το κάνουν να γκρινιάζει. Συζητώντας μαζί του και γνωρίζοντάς το καλύτερα, θα βρείτε τον τρόπο να μειώσετε τα καθημερινά του παράπονα.

ΠΗΓΗ: www.govastileto.gr/

Πώς να αντιμετωπίσετε την γκρίνια του παιδιού σας

Πολλοί γονείς δεν ξέρουν τι να κάνουν για να ηρεμήσουν το παιδί τους όταν αυτό γκρινιάζει και κλαίει ασταμάτητα.
Εδώ υπάρχουν κάποιο τρόποι ώστε να μπορέσουν να το χαλαρώσουν.
Σταθερότητα
Το περιβάλλον αλλά και ο τρόπος που μεγαλώνει ένα παιδί παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη της προσωπικότητάς του. Φτιάξτε ένα σταθερό πρόγραμμα, έτσι ώστε να μη βγαίνει από τα νερά του. Προσπαθήστε να το προετοιμάζετε για τυχόν απρόσμενες καταστάσεις.
Χαρακτηρισμοί
Αποφύγετε τους χαρακτηρισμούς, όπως «είσαι πολύ γκρινιάρης», διότι δεν βοηθούν την κατάσταση. Αν θέλετε να του μιλήσετε για το πόσο σας ενοχλεί αυτό που συμβαίνει, αναφερθείτε στην πράξη του και όχι στο ίδιο.
Μην το κοροϊδεύετε
Σε καμιά περίπτωση μην το κοροϊδέψετε μπροστά σε άλλους κάνοντάς το να νιώσει πως δεν το σέβεστε και δεν το αγαπάτε.
Ακούστε τι θέλει να σας πει
Μιλήστε μαζί του γι' αυτά που το απασχολούν, το ανησυχούν, το δυσαρεστούν και το κάνουν να γκρινιάζει. Συζητώντας μαζί του και γνωρίζοντάς το καλύτερα, θα βρείτε τον τρόπο να μειώσετε τα καθημερινά του παράπονα.

ΠΗΓΗ: www.govastileto.gr/

Τρίτη, 10 Απριλίου 2018

Οι λέξεις είναι το θεμέλιο της κατανόησης και της επικοινωνίας. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί να διευρύνει το λεξιλόγιό του;
Αρχικά, ξεχάστε το «μωρουδιστίκο» λεξιλόγιο και μιλήστε στα παιδιά όπως θα μιλούσατε σε έναν ενήλικα.
Με την επανάληψη δίνοντας πάντα εξηγήσεις, τα παιδιά θα μάθουν να χρησιμοποιούν τις λέξεις που εμείς χρησιμοποιούμε.
Συζητήστε με το παιδί σας
Κάντε διάλογο μαζί του δίνοντας έμφαση στις λεπτομέρειες και ρωτώντας το ποιες είναι οι προτιμήσεις του δίνοντας παραδείγματα (π.χ. Σου αρέσει η πιπεριά στη σαλάτα;). Ζητήστε να μάθετε γιατί ζωγράφισε το κάστρο με μπλε κι όχι με μαύρο. Τα παιδιά απορροφούν και καταγράψουν τις νέες λέξεις που χρησιμοποιείτε βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ικανότητά τους στο λόγο.
Παίξτε μαζί τους
Παίζοντας παρέα θα το εξοικειώσετε με τα χρώματα, τα ζώα, τα σχήματα και τα αντικείμενα.
Ακόμα μπορείτε να επεκτείνετε τις μικρές προτάσεις του παιδιού, προσθέτοντας νέες λέξεις και απλές έννοιες.
Πρέπει να έχετε υπομονή
Δείξτε υπομονή αφήνοντας να ολοκληρώσει τη φράση του χωρίς να το διακόψετε αλλά και ούτε να το διορθώσετε. Κι αν ένα άλλο παιδάκι στην ίδια ηλικία έχει πλουσιότερο λεξιλόγιο από το δικό σας δεν πειράζει. Δεν κάνετε διαγωνισμό λεξιλογίου. Κάθε παιδί έχει τον δικό του ξεχωριστό ρυθμό.
ΠΗΓΗ: govastileto.gr

Πώς να εμπλουτίσετε το λεξιλόγιο του παιδιού σας

Οι λέξεις είναι το θεμέλιο της κατανόησης και της επικοινωνίας. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί να διευρύνει το λεξιλόγιό του;
Αρχικά, ξεχάστε το «μωρουδιστίκο» λεξιλόγιο και μιλήστε στα παιδιά όπως θα μιλούσατε σε έναν ενήλικα.
Με την επανάληψη δίνοντας πάντα εξηγήσεις, τα παιδιά θα μάθουν να χρησιμοποιούν τις λέξεις που εμείς χρησιμοποιούμε.
Συζητήστε με το παιδί σας
Κάντε διάλογο μαζί του δίνοντας έμφαση στις λεπτομέρειες και ρωτώντας το ποιες είναι οι προτιμήσεις του δίνοντας παραδείγματα (π.χ. Σου αρέσει η πιπεριά στη σαλάτα;). Ζητήστε να μάθετε γιατί ζωγράφισε το κάστρο με μπλε κι όχι με μαύρο. Τα παιδιά απορροφούν και καταγράψουν τις νέες λέξεις που χρησιμοποιείτε βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ικανότητά τους στο λόγο.
Παίξτε μαζί τους
Παίζοντας παρέα θα το εξοικειώσετε με τα χρώματα, τα ζώα, τα σχήματα και τα αντικείμενα.
Ακόμα μπορείτε να επεκτείνετε τις μικρές προτάσεις του παιδιού, προσθέτοντας νέες λέξεις και απλές έννοιες.
Πρέπει να έχετε υπομονή
Δείξτε υπομονή αφήνοντας να ολοκληρώσει τη φράση του χωρίς να το διακόψετε αλλά και ούτε να το διορθώσετε. Κι αν ένα άλλο παιδάκι στην ίδια ηλικία έχει πλουσιότερο λεξιλόγιο από το δικό σας δεν πειράζει. Δεν κάνετε διαγωνισμό λεξιλογίου. Κάθε παιδί έχει τον δικό του ξεχωριστό ρυθμό.
ΠΗΓΗ: govastileto.gr

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2018

Όλα τα ζευγάρια έχουν διαφωνίες και εντάσεις, ωστόσο καλό θα είναι να αποφεύγετε να λογομαχείτε έντονα μπροστά στα παιδιά, καθώς αυτή η εικόνα των γονιών τους τα επηρεάζει περισσότερο από όσο νομίζετε:
Τα παιδιά νιώθουν άγχος και ανασφάλεια, ενώ κανονικά οι γονείς και το οικογενειακό περιβάλλον πρέπει να αποτελούν το ασφαλές καταφύγιο τους.
Μπορεί εσείς να το ξεπερνάτε αμέσως, αλλά τα παιδιά τρομάζουν, καθώς θεωρούν ότι ένας μεγάλος καυγάς ανάμεσα στη μαμά και τον μπαμπά είναι το τέλος του κόσμου.
Ακόμα κι αν νομίζετε ότι το παιδί είναι μικρό και δεν καταλαβαίνει, αυτό ακούει, παρατηρεί και αντιλαμβάνεται πότε υπάρχει ένταση και πότε όχι.
Πολλές φορές θεωρούν τον εαυτό τους υπεύθυνο για τον τσακωμό και νιώθουν πολύ άσχημα.
Τα παιδιά έχουν την τάση να μιλούν για τα πάντα, συνεπώς μην παραξενευτείτε αν την επόμενη μέρα όλοι οι γονείς στον παιδικό σταθμό ξέρουν ότι μαλώσατε με το σύντροφό σας.
Φυσικά αυτό δε σημαίνει ότι ένα ζευγάρι δεν μπορεί να τσακωθεί ή να διαφωνήσει. Ωστόσο θα πρέπει να αποφεύγετε τις έντονες λογομαχίες μπροστά στα παιδιά. Αν όμως σας δουν να μαλώνετε είναι σημαντικό, να τους εξηγήσετε ότι οι μεγάλοι, όπως και τα παιδιά, καμιά φορά μαλώνουν, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν αγαπάτε ο ένας τον άλλο.
Διαβεβαιώστε τα ότι αυτά δε φταίνε σε τίποτα, ότι τα αγαπάτε και οι δύο πάρα πολύ και καλό θα είναι να σας δουν να συμφιλιώνεστε ή να ζητάτε συγγνώμη. Έτσι τους διδάσκετε έμπρακτα το σωστό τρόπο για να λύνουν και τις δικές τους διαφωνίες με τα αδέρφια ή τους φίλους τους.

Πηγή:
mother.gr


Γιατί δεν πρέπει να τσακώνεστε μπροστά στα παιδιά

Όλα τα ζευγάρια έχουν διαφωνίες και εντάσεις, ωστόσο καλό θα είναι να αποφεύγετε να λογομαχείτε έντονα μπροστά στα παιδιά, καθώς αυτή η εικόνα των γονιών τους τα επηρεάζει περισσότερο από όσο νομίζετε:
Τα παιδιά νιώθουν άγχος και ανασφάλεια, ενώ κανονικά οι γονείς και το οικογενειακό περιβάλλον πρέπει να αποτελούν το ασφαλές καταφύγιο τους.
Μπορεί εσείς να το ξεπερνάτε αμέσως, αλλά τα παιδιά τρομάζουν, καθώς θεωρούν ότι ένας μεγάλος καυγάς ανάμεσα στη μαμά και τον μπαμπά είναι το τέλος του κόσμου.
Ακόμα κι αν νομίζετε ότι το παιδί είναι μικρό και δεν καταλαβαίνει, αυτό ακούει, παρατηρεί και αντιλαμβάνεται πότε υπάρχει ένταση και πότε όχι.
Πολλές φορές θεωρούν τον εαυτό τους υπεύθυνο για τον τσακωμό και νιώθουν πολύ άσχημα.
Τα παιδιά έχουν την τάση να μιλούν για τα πάντα, συνεπώς μην παραξενευτείτε αν την επόμενη μέρα όλοι οι γονείς στον παιδικό σταθμό ξέρουν ότι μαλώσατε με το σύντροφό σας.
Φυσικά αυτό δε σημαίνει ότι ένα ζευγάρι δεν μπορεί να τσακωθεί ή να διαφωνήσει. Ωστόσο θα πρέπει να αποφεύγετε τις έντονες λογομαχίες μπροστά στα παιδιά. Αν όμως σας δουν να μαλώνετε είναι σημαντικό, να τους εξηγήσετε ότι οι μεγάλοι, όπως και τα παιδιά, καμιά φορά μαλώνουν, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν αγαπάτε ο ένας τον άλλο.
Διαβεβαιώστε τα ότι αυτά δε φταίνε σε τίποτα, ότι τα αγαπάτε και οι δύο πάρα πολύ και καλό θα είναι να σας δουν να συμφιλιώνεστε ή να ζητάτε συγγνώμη. Έτσι τους διδάσκετε έμπρακτα το σωστό τρόπο για να λύνουν και τις δικές τους διαφωνίες με τα αδέρφια ή τους φίλους τους.

Πηγή:
mother.gr


Μιλήσατε με διάφορες κοπέλες και καταλήξατε σε μια που σας έπεισε ότι μπορεί να φροντίσει κατάλληλα το παιδί σας.
Πάμε να δούμε πώς θα διαπιστώσετε ότι πρέπει να την αλλάξετε:
Κάθε φορά που γυρίζετε στο σπίτι, παρατηρείτε ότι δε γίνονται όπως πρέπει οι δουλειές που της έχετε αναθέσει παράλληλα με τη φροντίδα του παιδιού σας.
Δε φέρεται όπως πρέπει στο παιδί και γενικά δεν επιτελεί όπως πρέπει το βασικό αντικείμενο για το οποίο την προσλάβατε. Μεγαλύτερη απόδειξη ότι το μικρό σας βάζει τα κλάματα κάθε φορά που την αντικρίζει.
Παρατηρείτε σημαντικές αλλαγές στην ψυχολογία του μικρού σας. Για παράδειγμα, αν το παιδί σας είναι εξωστρεφές και μήνα με το μήνα αρχίζει να κλείνεται στον εαυτό του, είναι προφανές ότι κάτι δεν πάει καλά με την νταντά.
Μετά από επανειλημμένες συστάσεις που της έχετε κάνει για τυχόν παραλείψεις στα καθήκοντά της, συνεχίζει να επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη. Άρα, είναι ηλίου φαεινότερον ότι δε θέλει να εφαρμόσει τις οδηγίες σας, αλλά να κάνει του κεφαλιού της.
Αυτές είναι μόνο κάποιες από τις ενδείξεις που «φωνάζουν» ότι κάτι δεν πάει καλά με την νταντά. Από εκεί και πέρα, μπορείτε να ανακαλύψετε περισσότερες, λειτουργώντας ακόμα και με το ένστικτό σας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, καλό είναι πριν αποφασίσετε να την απολύσετε, να το έχετε συζητήσει με το σύντροφό σας.
Πηγή:mother.gr

Πώς θα καταλάβετε ότι η νταντά είναι ακατάλληλη για το παιδί σας

Μιλήσατε με διάφορες κοπέλες και καταλήξατε σε μια που σας έπεισε ότι μπορεί να φροντίσει κατάλληλα το παιδί σας.
Πάμε να δούμε πώς θα διαπιστώσετε ότι πρέπει να την αλλάξετε:
Κάθε φορά που γυρίζετε στο σπίτι, παρατηρείτε ότι δε γίνονται όπως πρέπει οι δουλειές που της έχετε αναθέσει παράλληλα με τη φροντίδα του παιδιού σας.
Δε φέρεται όπως πρέπει στο παιδί και γενικά δεν επιτελεί όπως πρέπει το βασικό αντικείμενο για το οποίο την προσλάβατε. Μεγαλύτερη απόδειξη ότι το μικρό σας βάζει τα κλάματα κάθε φορά που την αντικρίζει.
Παρατηρείτε σημαντικές αλλαγές στην ψυχολογία του μικρού σας. Για παράδειγμα, αν το παιδί σας είναι εξωστρεφές και μήνα με το μήνα αρχίζει να κλείνεται στον εαυτό του, είναι προφανές ότι κάτι δεν πάει καλά με την νταντά.
Μετά από επανειλημμένες συστάσεις που της έχετε κάνει για τυχόν παραλείψεις στα καθήκοντά της, συνεχίζει να επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη. Άρα, είναι ηλίου φαεινότερον ότι δε θέλει να εφαρμόσει τις οδηγίες σας, αλλά να κάνει του κεφαλιού της.
Αυτές είναι μόνο κάποιες από τις ενδείξεις που «φωνάζουν» ότι κάτι δεν πάει καλά με την νταντά. Από εκεί και πέρα, μπορείτε να ανακαλύψετε περισσότερες, λειτουργώντας ακόμα και με το ένστικτό σας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, καλό είναι πριν αποφασίσετε να την απολύσετε, να το έχετε συζητήσει με το σύντροφό σας.
Πηγή:mother.gr
Για τα μωρά είναι κάτι συνηθισμένο, που κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει. Τι γίνεται όμως όταν ένα παιδί προσχολικής ηλικίας βάζει το δάχτυλο στο στόμα;
Το πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι να παρατηρήσετε σε ποιες περιπτώσεις το κάνει. Συνήθως αυτό συμβαίνει στον ύπνο ή όταν βλέπει τηλεόραση.
Στη συνέχεια, θα πρέπει να εξηγήσετε με ήρεμο τρόπο στο παιδί γιατί είναι λάθος να συνεχίζει τη συγκεκριμένη συνήθεια.
Αν με την επιχειρηματολογία σας δε δείξει να προβληματίζεται, επικαλεστείτε την ηλικία του. Πείτε του δηλαδή «είναι ωραίο για ένα μεγάλο παιδί όπως εσύ να βάζει το δάχτυλο στο στόμα;». Με το να του πείτε αυτή τη φράση δε σκοπεύετε να του δημιουργήσετε ενοχές, αλλά να το «χτυπήσετε» στο φιλότιμο.
Από την άλλη μεριά, προσπαθήστε να αντιληφθείτε αν υπάρχει κάτι που το αγχώνει ή το προβληματίζει και καταφεύγει στο πιπίλισμα του αντίχειρα για να χαλαρώσει. Αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο, βρείτε τους τρόπους να βγάλει από το μυαλουδάκι του αυτό που του δημιουργεί άσχημη ψυχολογία.
Μια τελευταία εμπειρική πρωτοβουλία, η οποία δίνει προσωρινά μόνο αποτελέσματα είναι να αποσπάτε την προσοχή του παιδιού με κάτι άλλο όταν είναι έτοιμο να βάλει το δάχτυλο στο στόμα.
Σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που το παιδί σας δεν έκοψε τη συγκεκριμένη συνήθεια όταν έπρεπε, είναι απαραίτητο να ζητήσετε τη γνώμη ενός ειδικού. 
Πηγή: mother.gr

Πώς θα σταματήσει το παιδί να βάζει δάχτυλο στο στόμα

Για τα μωρά είναι κάτι συνηθισμένο, που κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει. Τι γίνεται όμως όταν ένα παιδί προσχολικής ηλικίας βάζει το δάχτυλο στο στόμα;
Το πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι να παρατηρήσετε σε ποιες περιπτώσεις το κάνει. Συνήθως αυτό συμβαίνει στον ύπνο ή όταν βλέπει τηλεόραση.
Στη συνέχεια, θα πρέπει να εξηγήσετε με ήρεμο τρόπο στο παιδί γιατί είναι λάθος να συνεχίζει τη συγκεκριμένη συνήθεια.
Αν με την επιχειρηματολογία σας δε δείξει να προβληματίζεται, επικαλεστείτε την ηλικία του. Πείτε του δηλαδή «είναι ωραίο για ένα μεγάλο παιδί όπως εσύ να βάζει το δάχτυλο στο στόμα;». Με το να του πείτε αυτή τη φράση δε σκοπεύετε να του δημιουργήσετε ενοχές, αλλά να το «χτυπήσετε» στο φιλότιμο.
Από την άλλη μεριά, προσπαθήστε να αντιληφθείτε αν υπάρχει κάτι που το αγχώνει ή το προβληματίζει και καταφεύγει στο πιπίλισμα του αντίχειρα για να χαλαρώσει. Αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο, βρείτε τους τρόπους να βγάλει από το μυαλουδάκι του αυτό που του δημιουργεί άσχημη ψυχολογία.
Μια τελευταία εμπειρική πρωτοβουλία, η οποία δίνει προσωρινά μόνο αποτελέσματα είναι να αποσπάτε την προσοχή του παιδιού με κάτι άλλο όταν είναι έτοιμο να βάλει το δάχτυλο στο στόμα.
Σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που το παιδί σας δεν έκοψε τη συγκεκριμένη συνήθεια όταν έπρεπε, είναι απαραίτητο να ζητήσετε τη γνώμη ενός ειδικού. 
Πηγή: mother.gr
Μια ομάδα 13 εμπειρογνωμόνων του ύπνου, υπό την αιγίδα της Αμερικανικής Ακαδημίας Ιατρικής Ύπνου, εξέδωσαν οδηγίες για τις ενδεδειγμένες ώρες ύπνου.
Οι συμβουλές τους, μάλιστα έχουν υιοθετηθεί από την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής.
Με βάση αυτά που διαπίστωσαν οι επιστήμονες μέσα από 864 έρευνες για τις συνήθειες ύπνου των παιδιών και των επιπτώσεων αυτών για την υγεία τους, κατέληξαν στο ότι τα παιδιά που δεν κοιμούνται τις συνιστώμενες ώρες ύπνου σε τακτική βάση, έχουν αυξημένα προβλήματα προσοχής, συμπεριφοράς και μάθησης, καθώς και υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας, υπέρτασης και κατάθλιψης.
Από την άλλη, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ένα όριο ως προς το όφελος του ύπνου, αφού ο υπερβολικός ύπνος συσχετίστηκε με αυξημένα ποσοστά διαβήτη, παχυσαρκίας και θεμάτων ψυχικής υγείας.
Δείτε τις νέες οδηγίες των ειδικών για το πόσο πρέπει να κοιμούνται τα παιδιά ανάλογα με την ηλικία τους:
Μωρά 4 μηνών έως 1 έτους: 12-16 ώρες/ημέρα
Παιδιά από 1 έτους έως 2 ετών:
 11-14 ώρες/ημέρα
Παιδιά από 3 ετών έως 5 ετών:
 10-13 ώρες/ημέρα
Παιδιά από 6 ετών έως 12 ετών:
 9-12 ώρες/ημέρα
Έφηβοι:
 8-10 ώρες/ημέρα
ΠΗΓΗ: govastileto.gr


Πόσο πρέπει να κοιμάται το παιδί ανάλογα με την ηλικία του

Μια ομάδα 13 εμπειρογνωμόνων του ύπνου, υπό την αιγίδα της Αμερικανικής Ακαδημίας Ιατρικής Ύπνου, εξέδωσαν οδηγίες για τις ενδεδειγμένες ώρες ύπνου.
Οι συμβουλές τους, μάλιστα έχουν υιοθετηθεί από την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής.
Με βάση αυτά που διαπίστωσαν οι επιστήμονες μέσα από 864 έρευνες για τις συνήθειες ύπνου των παιδιών και των επιπτώσεων αυτών για την υγεία τους, κατέληξαν στο ότι τα παιδιά που δεν κοιμούνται τις συνιστώμενες ώρες ύπνου σε τακτική βάση, έχουν αυξημένα προβλήματα προσοχής, συμπεριφοράς και μάθησης, καθώς και υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας, υπέρτασης και κατάθλιψης.
Από την άλλη, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ένα όριο ως προς το όφελος του ύπνου, αφού ο υπερβολικός ύπνος συσχετίστηκε με αυξημένα ποσοστά διαβήτη, παχυσαρκίας και θεμάτων ψυχικής υγείας.
Δείτε τις νέες οδηγίες των ειδικών για το πόσο πρέπει να κοιμούνται τα παιδιά ανάλογα με την ηλικία τους:
Μωρά 4 μηνών έως 1 έτους: 12-16 ώρες/ημέρα
Παιδιά από 1 έτους έως 2 ετών:
 11-14 ώρες/ημέρα
Παιδιά από 3 ετών έως 5 ετών:
 10-13 ώρες/ημέρα
Παιδιά από 6 ετών έως 12 ετών:
 9-12 ώρες/ημέρα
Έφηβοι:
 8-10 ώρες/ημέρα
ΠΗΓΗ: govastileto.gr


Κυριακή, 8 Απριλίου 2018

Στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού η ορθογραφία παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο! Για να μπορέσει το παιδί να ξεπεράσει τα ορθογραφικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, σας παραθέτουμε μερικούς έξυπνους τρόπους, οι οποίοι θα κάνουν την διαδικασία και εύκολη και ευχάριστη.
1. Πρόγραμμα
Ένα μικρό παιδί θα πρέπει να ξέρει ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθηθεί. Μόλις γυρίσει από το σχολείο αφήστε το να χαλαρώσει και έπειτα διαβάστε, έχοντας ήδη συμφωνήσει μια συγκεκριμένη ώρα που θα ξεκινά τη μελέτη καθημερινά. Σημαντικό και τα τακτά διαλείμματα, ώστε να ξεκουράζεται το μυαλό του παιδιού.
2. Μάθημα ορθογραφίας
Αν δυσκολεύεται με την ορθογραφία θα πρέπει να ξεκινήσει να διαβάζει με αυτή, γιατί τα δύσκολα μαθήματα πρέπει να διαβάζονται πρώτα, ούτως ώστε να φεύγει το άγχος, αλλά και να αυξάνει η αποτελεσματικότητα όταν το μυαλό είναι ακόμη ξεκούραστο.
3. Ο χώρος του διαβάσματος
Θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένος χώρος μελέτης κι όχι πότε στην κουζίνα και πότε στο τραπεζάκι του σαλονιού. Διακοσμήστε το χώρο του γραφείου παιχνιδιάρικα.
4. Υπογραμμίστε με χρώματα
Χρησιμοποιήστε χρωματιστούς στυλούς για να τονίσετε το σωστό γράμμα ή να υπογραμμίσετε τις λέξεις που δυσκολεύουν το παιδί.
ΠΗΓΗ: govastileto.gr

Πώς να βελτιώσετε την ορθογραφία του παιδιού σας

Στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού η ορθογραφία παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο! Για να μπορέσει το παιδί να ξεπεράσει τα ορθογραφικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, σας παραθέτουμε μερικούς έξυπνους τρόπους, οι οποίοι θα κάνουν την διαδικασία και εύκολη και ευχάριστη.
1. Πρόγραμμα
Ένα μικρό παιδί θα πρέπει να ξέρει ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθηθεί. Μόλις γυρίσει από το σχολείο αφήστε το να χαλαρώσει και έπειτα διαβάστε, έχοντας ήδη συμφωνήσει μια συγκεκριμένη ώρα που θα ξεκινά τη μελέτη καθημερινά. Σημαντικό και τα τακτά διαλείμματα, ώστε να ξεκουράζεται το μυαλό του παιδιού.
2. Μάθημα ορθογραφίας
Αν δυσκολεύεται με την ορθογραφία θα πρέπει να ξεκινήσει να διαβάζει με αυτή, γιατί τα δύσκολα μαθήματα πρέπει να διαβάζονται πρώτα, ούτως ώστε να φεύγει το άγχος, αλλά και να αυξάνει η αποτελεσματικότητα όταν το μυαλό είναι ακόμη ξεκούραστο.
3. Ο χώρος του διαβάσματος
Θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένος χώρος μελέτης κι όχι πότε στην κουζίνα και πότε στο τραπεζάκι του σαλονιού. Διακοσμήστε το χώρο του γραφείου παιχνιδιάρικα.
4. Υπογραμμίστε με χρώματα
Χρησιμοποιήστε χρωματιστούς στυλούς για να τονίσετε το σωστό γράμμα ή να υπογραμμίσετε τις λέξεις που δυσκολεύουν το παιδί.
ΠΗΓΗ: govastileto.gr
Είναι δεδομένο ότι όλα τα παιδιά κάνουν λάθη και δίνουν αφορμές για να τα επαναφέρετε στην τάξη. Το θέμα είναι να γίνει με τρόπους που θα πάρουν το σωστό μήνυμα από εσάς και όχι απλά να γεμίσουν ενοχές:
Μην το μαλώνετε και μην το βάζετε τιμωρία για το παραμικρό. Αυτές είναι οι εύκολες λύσεις και ιδιαίτερα η δεύτερη είναι και άκρως αντιπαιδαγωγική. Εσείς όμως θέλετε να μάθει μέσα από τα λάθη του και όχι απλά να βολέψετε όπως-όπως τη στιγμή.
Αποφύγετε να πείτε στο παιδί βαριές κουβέντες που θα το πληγώσουν, θα το κάνουν να πιστέψει ότι δεν το αγαπάτε πολύ και θα κλονίσουν την αυτοπεποίθησή του.
Μην αφήσετε να εννοηθεί ότι σας στενοχώρησε ή πρόδωσε την εμπιστοσύνη σας, αλλά ότι τέτοιες συμπεριφορές, για παράδειγμα, δεν αρμόζουν σε παιδί της ηλικίας του. Το ζητούμενο, είπαμε και πάλι, είναι να μην επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη και όχι να νιώσει σα να δίνει κάποιου είδους τεστ με εσάς κριτή.
Δεν είναι καλό να στέκεστε μόνο στα αρνητικά μιας συμπεριφοράς του παιδιού. Αναγνωρίστε την καλή προσπάθεια (αν όντως έχει γίνει) και γενικά δώστε μια πιο θετική νότα στο γεγονός.
Αναρωτηθείτε μήπως οι δικές σας απαιτήσεις από το παιδί ή του ίδιου προς τον εαυτό του είναι υπερβολικές και όταν θεωρεί ότι δε στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, νιώθει ενοχές.
Δώστε το ελεύθερο στο μικρό σας να μοιράζεται μαζί σας σκέψεις και προβληματισμούς για να το βοηθάτε με την εμπειρία σας να βρίσκει απαντήσεις και λύσεις. Κάπως έτσι θα γλιτώσει από κάποια λάθη, τα οποία με τη σειρά τους μπορεί να έχουν ως συνέπεια τις ενοχές.
Τέλος, θα πρέπει να το βοηθήσετε να βλέπει γενικά τα πράγματα στη σωστή τους βάση και να μην αγχώνεται παραπάνω από όσο πρέπει σε οτιδήποτε μπορεί να διορθωθεί.
Πηγή: mother.gr

Πώς θα αποφύγετε να κάνετε ενοχικό το παιδί

Είναι δεδομένο ότι όλα τα παιδιά κάνουν λάθη και δίνουν αφορμές για να τα επαναφέρετε στην τάξη. Το θέμα είναι να γίνει με τρόπους που θα πάρουν το σωστό μήνυμα από εσάς και όχι απλά να γεμίσουν ενοχές:
Μην το μαλώνετε και μην το βάζετε τιμωρία για το παραμικρό. Αυτές είναι οι εύκολες λύσεις και ιδιαίτερα η δεύτερη είναι και άκρως αντιπαιδαγωγική. Εσείς όμως θέλετε να μάθει μέσα από τα λάθη του και όχι απλά να βολέψετε όπως-όπως τη στιγμή.
Αποφύγετε να πείτε στο παιδί βαριές κουβέντες που θα το πληγώσουν, θα το κάνουν να πιστέψει ότι δεν το αγαπάτε πολύ και θα κλονίσουν την αυτοπεποίθησή του.
Μην αφήσετε να εννοηθεί ότι σας στενοχώρησε ή πρόδωσε την εμπιστοσύνη σας, αλλά ότι τέτοιες συμπεριφορές, για παράδειγμα, δεν αρμόζουν σε παιδί της ηλικίας του. Το ζητούμενο, είπαμε και πάλι, είναι να μην επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη και όχι να νιώσει σα να δίνει κάποιου είδους τεστ με εσάς κριτή.
Δεν είναι καλό να στέκεστε μόνο στα αρνητικά μιας συμπεριφοράς του παιδιού. Αναγνωρίστε την καλή προσπάθεια (αν όντως έχει γίνει) και γενικά δώστε μια πιο θετική νότα στο γεγονός.
Αναρωτηθείτε μήπως οι δικές σας απαιτήσεις από το παιδί ή του ίδιου προς τον εαυτό του είναι υπερβολικές και όταν θεωρεί ότι δε στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, νιώθει ενοχές.
Δώστε το ελεύθερο στο μικρό σας να μοιράζεται μαζί σας σκέψεις και προβληματισμούς για να το βοηθάτε με την εμπειρία σας να βρίσκει απαντήσεις και λύσεις. Κάπως έτσι θα γλιτώσει από κάποια λάθη, τα οποία με τη σειρά τους μπορεί να έχουν ως συνέπεια τις ενοχές.
Τέλος, θα πρέπει να το βοηθήσετε να βλέπει γενικά τα πράγματα στη σωστή τους βάση και να μην αγχώνεται παραπάνω από όσο πρέπει σε οτιδήποτε μπορεί να διορθωθεί.
Πηγή: mother.gr

Σάββατο, 31 Μαρτίου 2018

«Ένα σημαντικό ποσοστό του μαθητικού πληθυσμού, το οποίο κυμαίνεται από 10 έως 20%, δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σχολείου.», όπως αναφέρει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Η αγωνία σχετικά με τη δυσκολία αυτή διογκώνεται στους γονείς, ειδικά όταν το παιδί τους πρόκειται να περάσει για πρώτη φορά το κατώφλι του Δημοτικού.
Έτσι, προκύπτει τόσο σε γονείς, όσο και σε εκπαιδευτικούς η ανάγκη διευρεύνησης της σχολικής ετοιμότητας του παιδιού.
Η Σχολική Ετοιμότητα είναι ένας όρος ευρύς. Περιλαμβάνει σαν ομπρέλα τη διανοητική, τη συναισθματική, την κοινωνική και την σωματική ετοιμότητα του παιδιού, προκειμένου αυτό να μπορέσει να ενταχθεί αρμονικά στην Α΄Δημοτικού, να δεχτεί και να αξιοποιήσει τα ερεθίσματα του σχολικού περιβάλλοντος.
Μέχρι και τη δεκαετία του 1950 η σχολική ετοιμότητα συνδεόταν αποκλειστικά και μόνο με τη βιολογική ανάπτυξη. Κατά τη δεκαετία του 1960 η σχολική ετοιμότητα αποσπάστηκε από τις βιολογικές διεργασίες και συνδέθηκε με την ανάπτυξη γνωστικών λειτουργιών υπό την επιρροή ερεθισμάτων του περιβάλλοντος. Σήμερα πλέον αναγνωρίζουμε τη σημασία των βιολογικών παραγόντων, παράλληλα όμως αποδίδουμε εξέχουσα θέση στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος, καθώς και στην προσχολική εξάσκηση.
Πώς μπορούμε όμως να «μερήσουμε» τη σχολική ετοιμότητα ενός παιδιού; Ποια είναι τα μέσα για να εκτιμήσουμε τον βαθμό ανάπτυξής της; Πολλά κριτήρια έχουν κατασκευαστεί τα τελευταία χρόνια. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τυπικά και άτυπα τεστ, ερωτηματολόγια ή λίστες ελέγχου βασικών δεξιοτήτων (αλλιώς ΛΕΒΔ). Ορισμένα από τα πιο γνωστά Τεστ Σχολικής Ετομότητας είναι:
το τεστ του Achenbach T.M. (1984),
το τεστ Igl-Ames,
το Metropolitan τεστ,
το Cotenberg Grupptest και
το τεστ ΑΛΦΑ (2006).
Οι κύριοι τομείς που αξιολογούνται από έναν ειδικό (αναπτυξιολόγο, ειδικό παιδαγωγό, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή ή παιδοψυχολόγο) ή καλύτερα από μία διεπιστημονική ομάδα είναι οι εξής:
Γλωσσική Ανάπτυξη
Περιλαμβάνει ενδεικτικά τη σωστή άρθρωση, τη φωνολογική ενημερότητα, την αφήγηση μιας μικρής ιστορίας, την ικανότητα για συμμετοχή σε διάλογο, την έκφραση αναγκών και επιθυμιών.
Λεπτή και Αδρή Κινητικότητα
Αφορά ενδεικτικά στη βάδιση, την αναπίδηση, το παιχνίδι με μπάλα, τη λαβη μολυβιού και την κατασκευή γραμμών και απλών σχεδίων.
Νοητικές Ικανότητες 
Σχετίζεται με την ικανότητα για περιγραφή εικόνας, περιγραφή οικείου προσώπου, αναγνώριση και κατονομασία αντικειμένων, επαγγελμάτων, προσώπων, φαγητών και ζώων κ.α.
Λογικομαθηματικές Έννοιες
Αφορά τη γνώση των αριθμών ως προς το σύμβολο και την ποσότητα, την ικανότητα για ταξινόμηση με διάφορα κριτήρια (χρώμα, μέγεθος κ.α.), τη σύνθεση εικόνας από τα μέρη της, τη γνώση εννοιών χρονικού ή χωρικού προσδιορισμού (π.χ. χθες, σήμερα, μπροστά, ανάμεσα), τη γνώση των ημερώντης εβδομάδας κ.α. 
Συναισθηματική Οργάνωση
Σχετίζεται με την αποδοχή και τήρηση κανόνων, την κοινωνικότητα,την κτητικότητα ή ζήλεια, την προσκόλληση σε οικεία πρόσωπα, τη διαχείριση και έκφραση των συναισθημάτων του, την ικανότητα συνεργασίας κ.α.
Καθένας από τους παραπάνω τομείς έχει τη δική του σημασία και συμβάλλει στην ολοκήρωση του παζλ που ονομάζεται «σχολική ετοιμότητα». Έρευνες δείχνουν πως «παιδιά τα οποία εγγράφονται στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου και δεν έχουν αναπτύξει σχολική ετοιμότητα, είναι πιθανό να αποτύχουν στο σχολείο» (Ματσαγγούρας, 2007). Γίνεται σαφές, λοιπόν, πως το επίπεδο ανάπτυξης και η ετοιμότητα για μάθηση και κοινωνική συναναστροφή είναι καθοριστικής σημασίας. Ας τη διερευνήσουμε!
Βιβλιογραφία
Marcon, R.A. (2002). Moving up the Grades: Relationship between preschool Model and Later School Success. Early Childhood Research & Practice, Vol. 4, 1. Ηλεκτρονικό περιοδικό.
Raver, C. C. (2002). Emotions matter: Making the case for the role of young children’s emotional development for early school readiness. Social Policy Report, 16(3), 3-19
Θωμαΐδου, Λ. & Μαντούδης Στ. ( 2006). Τεστ ΑΛΦΑ, (2006).
Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία. Καλαντζή – Αζίζι, Α. & Ζαφειροπούλου, Μ. (2004). Προσαρμογή στο σχολείο. Πρόληψη και αντι- μετώπιση δυσκολιών. Αθήνα: Εκδ. Ελληνικά γράμματα.
Κολλιάδης, Ε. (2002). Γνωστική ψυχολογία, γνωστική νευροεπιστήμη και εκπαιδευτική πράξη. Μοντέλο Επεξεργασίας Πληροφοριών. Δ΄ τόμος. Αθήνα: Εκδ. Συγγραφέα.
Ματσαγγούρας, Η - (2003) - Η σχολική τάξη. Αθήνα, Εκδ. Γρηγόρη.
Παρασκευόπουλος, Ι.Ν., Καλαντζή- Αζίζι, Α. & Γιαννίτσας Ν.Δ. (2003). Αθηνά Τεστ Διάγνωσης δυσκολιών Μάθησης. Αθήνα: εκδ. Ελληνικά γράμματα.
ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2009).Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής, Προεδρικό διάταγμα 301/1996, σελ. 245-278 στο βιβλίο του δασκάλου ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2003). Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας. Αθήνα:ΟΕΔΒ.
Χρηστάκης Κ. (2000). Ιδιαίτερες δυσκολίες και ανάγκες στο δημοτικό σχολείο. Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση. Αθήνα: Εκδ. Ατραπός. 

Είναι το παιδί έτοιμο για το Δημοτικό Σχολείο;

«Ένα σημαντικό ποσοστό του μαθητικού πληθυσμού, το οποίο κυμαίνεται από 10 έως 20%, δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σχολείου.», όπως αναφέρει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Η αγωνία σχετικά με τη δυσκολία αυτή διογκώνεται στους γονείς, ειδικά όταν το παιδί τους πρόκειται να περάσει για πρώτη φορά το κατώφλι του Δημοτικού.
Έτσι, προκύπτει τόσο σε γονείς, όσο και σε εκπαιδευτικούς η ανάγκη διευρεύνησης της σχολικής ετοιμότητας του παιδιού.
Η Σχολική Ετοιμότητα είναι ένας όρος ευρύς. Περιλαμβάνει σαν ομπρέλα τη διανοητική, τη συναισθματική, την κοινωνική και την σωματική ετοιμότητα του παιδιού, προκειμένου αυτό να μπορέσει να ενταχθεί αρμονικά στην Α΄Δημοτικού, να δεχτεί και να αξιοποιήσει τα ερεθίσματα του σχολικού περιβάλλοντος.
Μέχρι και τη δεκαετία του 1950 η σχολική ετοιμότητα συνδεόταν αποκλειστικά και μόνο με τη βιολογική ανάπτυξη. Κατά τη δεκαετία του 1960 η σχολική ετοιμότητα αποσπάστηκε από τις βιολογικές διεργασίες και συνδέθηκε με την ανάπτυξη γνωστικών λειτουργιών υπό την επιρροή ερεθισμάτων του περιβάλλοντος. Σήμερα πλέον αναγνωρίζουμε τη σημασία των βιολογικών παραγόντων, παράλληλα όμως αποδίδουμε εξέχουσα θέση στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος, καθώς και στην προσχολική εξάσκηση.
Πώς μπορούμε όμως να «μερήσουμε» τη σχολική ετοιμότητα ενός παιδιού; Ποια είναι τα μέσα για να εκτιμήσουμε τον βαθμό ανάπτυξής της; Πολλά κριτήρια έχουν κατασκευαστεί τα τελευταία χρόνια. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τυπικά και άτυπα τεστ, ερωτηματολόγια ή λίστες ελέγχου βασικών δεξιοτήτων (αλλιώς ΛΕΒΔ). Ορισμένα από τα πιο γνωστά Τεστ Σχολικής Ετομότητας είναι:
το τεστ του Achenbach T.M. (1984),
το τεστ Igl-Ames,
το Metropolitan τεστ,
το Cotenberg Grupptest και
το τεστ ΑΛΦΑ (2006).
Οι κύριοι τομείς που αξιολογούνται από έναν ειδικό (αναπτυξιολόγο, ειδικό παιδαγωγό, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή ή παιδοψυχολόγο) ή καλύτερα από μία διεπιστημονική ομάδα είναι οι εξής:
Γλωσσική Ανάπτυξη
Περιλαμβάνει ενδεικτικά τη σωστή άρθρωση, τη φωνολογική ενημερότητα, την αφήγηση μιας μικρής ιστορίας, την ικανότητα για συμμετοχή σε διάλογο, την έκφραση αναγκών και επιθυμιών.
Λεπτή και Αδρή Κινητικότητα
Αφορά ενδεικτικά στη βάδιση, την αναπίδηση, το παιχνίδι με μπάλα, τη λαβη μολυβιού και την κατασκευή γραμμών και απλών σχεδίων.
Νοητικές Ικανότητες 
Σχετίζεται με την ικανότητα για περιγραφή εικόνας, περιγραφή οικείου προσώπου, αναγνώριση και κατονομασία αντικειμένων, επαγγελμάτων, προσώπων, φαγητών και ζώων κ.α.
Λογικομαθηματικές Έννοιες
Αφορά τη γνώση των αριθμών ως προς το σύμβολο και την ποσότητα, την ικανότητα για ταξινόμηση με διάφορα κριτήρια (χρώμα, μέγεθος κ.α.), τη σύνθεση εικόνας από τα μέρη της, τη γνώση εννοιών χρονικού ή χωρικού προσδιορισμού (π.χ. χθες, σήμερα, μπροστά, ανάμεσα), τη γνώση των ημερώντης εβδομάδας κ.α. 
Συναισθηματική Οργάνωση
Σχετίζεται με την αποδοχή και τήρηση κανόνων, την κοινωνικότητα,την κτητικότητα ή ζήλεια, την προσκόλληση σε οικεία πρόσωπα, τη διαχείριση και έκφραση των συναισθημάτων του, την ικανότητα συνεργασίας κ.α.
Καθένας από τους παραπάνω τομείς έχει τη δική του σημασία και συμβάλλει στην ολοκήρωση του παζλ που ονομάζεται «σχολική ετοιμότητα». Έρευνες δείχνουν πως «παιδιά τα οποία εγγράφονται στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου και δεν έχουν αναπτύξει σχολική ετοιμότητα, είναι πιθανό να αποτύχουν στο σχολείο» (Ματσαγγούρας, 2007). Γίνεται σαφές, λοιπόν, πως το επίπεδο ανάπτυξης και η ετοιμότητα για μάθηση και κοινωνική συναναστροφή είναι καθοριστικής σημασίας. Ας τη διερευνήσουμε!
Βιβλιογραφία
Marcon, R.A. (2002). Moving up the Grades: Relationship between preschool Model and Later School Success. Early Childhood Research & Practice, Vol. 4, 1. Ηλεκτρονικό περιοδικό.
Raver, C. C. (2002). Emotions matter: Making the case for the role of young children’s emotional development for early school readiness. Social Policy Report, 16(3), 3-19
Θωμαΐδου, Λ. & Μαντούδης Στ. ( 2006). Τεστ ΑΛΦΑ, (2006).
Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία. Καλαντζή – Αζίζι, Α. & Ζαφειροπούλου, Μ. (2004). Προσαρμογή στο σχολείο. Πρόληψη και αντι- μετώπιση δυσκολιών. Αθήνα: Εκδ. Ελληνικά γράμματα.
Κολλιάδης, Ε. (2002). Γνωστική ψυχολογία, γνωστική νευροεπιστήμη και εκπαιδευτική πράξη. Μοντέλο Επεξεργασίας Πληροφοριών. Δ΄ τόμος. Αθήνα: Εκδ. Συγγραφέα.
Ματσαγγούρας, Η - (2003) - Η σχολική τάξη. Αθήνα, Εκδ. Γρηγόρη.
Παρασκευόπουλος, Ι.Ν., Καλαντζή- Αζίζι, Α. & Γιαννίτσας Ν.Δ. (2003). Αθηνά Τεστ Διάγνωσης δυσκολιών Μάθησης. Αθήνα: εκδ. Ελληνικά γράμματα.
ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2009).Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής, Προεδρικό διάταγμα 301/1996, σελ. 245-278 στο βιβλίο του δασκάλου ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2003). Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας. Αθήνα:ΟΕΔΒ.
Χρηστάκης Κ. (2000). Ιδιαίτερες δυσκολίες και ανάγκες στο δημοτικό σχολείο. Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση. Αθήνα: Εκδ. Ατραπός. 

Στην ελληνική γλώσσα, ο όρος "λόγος" εμπεριέχει την έννοια της γλώσσας, της ομιλίας και της σκέψης. Κυρίως όμως, αποτελεί το μέσο που επιλέγουμε όταν επιθυμούμε να εκφράσουμε συγκεκριμένες ιδέες. Στο παρακάτω κείμενο μπορείτε να δείτε τρόπους για να διευκολύνετε την ανάπτυξη του λόγου του παιδιού σας ανά ηλικιακή ομάδα (από 0 μηνών έως 4 ετών).
0-12 μηνών
Να παίζετε παιχνίδια που του επιτρέπουν να ακολουθείται διαδοχική σειρά, όπως το «κουκου-τσα» ή το κύλισμα της μπάλας.
Να τραγουδάτε παιδικά και άλλα τραγούδια. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να τραγουδάτε με το παιδί σας από τις πρώτες του κιόλας στιγμές. Η μουσική προκαλεί βαθιά αλληλεπίδραση, απαλύνει την ένταση και τον πόνο, ενώ βοηθά το παιδί να αναπτύξει δεξιότητες λόγου και συντονισμό κινήσεων.
Να κοιτάτε το παιδί σας ώστε να εγκαθιδρύσει την βλεμματική επαφή μαζί σας. Για παράδειγμα, την στιγμή που αλλάζετε το μωρό σας: το ακούτε όταν κλαίει, ερμηνεύετε το μήνυμά του ότι δεν είναι χαρούμενο και ανταποκρίνεστε με λόγια παρηγοριάς, με μελωδίες και τραγούδια. Χρησιμοποιείτε σύντομες φράσεις και απλές λέξεις για να εξηγήσετε αυτό που κάνετε.
1-2 ετών
Να κοιτάτε τις χειρονομίες που κάνει το παιδί σας.
Να ακούτε τα λόγια του.
Να ερμηνεύετε ό,τι λέει.
Να μιμείστε και να επαναλαμβάνετε αυτά που λέει το παιδί, δίνοντάς του ένα καλό πρότυπο.
Να μοιράζεστε και να κάνετε την επικοινωνία ευχάριστη για το παιδί σας. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια του φαγητού υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να αναπτύξει το παιδί το λόγο του.
2-3 ετών
Παίξτε παιχνίδια με κίνηση, παραδείγματος χάριν «τρέξε στο μεγάλο κουτί», «χτύπα τα χέρια και τα πόδια».
Παίξτε επιτραπέζια παιχνίδια ώστε να μάθει το παιδί να περιμένει τη σειρά του, όπως «λόττο με εικόνες», «παζλ», «τι ακούς».
Πείτε τραγούδια με κίνηση, όπως το «χαρωπά τα δυο μου χέρια τα χτυπώ».
Αφήστε το παιδί σας να μιλά για ένα θέμα και δίνετε την απαιτούμενη προσοχή και χρόνο για να το ακούσετε, καθώς και για να του απαντήσετε. Εμπλουτίζετε τη συζήτησή σας προσθέτοντας πληροφορίες σχετικές με το θέμα σας. Για παράδειγμα, διαβάζετε καθημερινά με το παιδί σας βιβλία στα οποία θα ονομάζετε, θα εξηγείτε και θα περιγράφετε τις εικόνες.
3-4 ετών
Να δημιουργείτε ευκαιρίες καθημερινά για επικοινωνία με το παιδί σας. Για παράδειγμα, καθιερώστε μια ώρα συνομιλίας.
Να δίνετε στο παιδί σας ευκαιρίες να παίζει με τους φίλους του και σε ομάδες.
Να παίζετε παιχνίδια μαζί του που να είναι κατάλληλα για την ηλικία του.
Να του επιτρέπετε να εκτελεί ανάλογες με την ηλικία του δραστηριότητες για να γίνει αυτόνομο.
Να διαβάζετε συχνά στο παιδί σας παραμύθια και βιβλία και στη συνέχεια να το αφήνετε να λέει την ιστορία μαζί σας.
Να λέτε τραγούδια και ποιήματα μαζί.
Να συμπεριφέρεστε στο παιδί σας σαν ενήλικας και να μοιράζεστε πληροφορίες μαζί του.
ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ: Στο παιδί σας αρέσει να διασκεδάζει και να παίζει μαζί σας.

Πως να ενισχύσετε την ανάπτυξη του λόγου στα παιδιά;

Στην ελληνική γλώσσα, ο όρος "λόγος" εμπεριέχει την έννοια της γλώσσας, της ομιλίας και της σκέψης. Κυρίως όμως, αποτελεί το μέσο που επιλέγουμε όταν επιθυμούμε να εκφράσουμε συγκεκριμένες ιδέες. Στο παρακάτω κείμενο μπορείτε να δείτε τρόπους για να διευκολύνετε την ανάπτυξη του λόγου του παιδιού σας ανά ηλικιακή ομάδα (από 0 μηνών έως 4 ετών).
0-12 μηνών
Να παίζετε παιχνίδια που του επιτρέπουν να ακολουθείται διαδοχική σειρά, όπως το «κουκου-τσα» ή το κύλισμα της μπάλας.
Να τραγουδάτε παιδικά και άλλα τραγούδια. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να τραγουδάτε με το παιδί σας από τις πρώτες του κιόλας στιγμές. Η μουσική προκαλεί βαθιά αλληλεπίδραση, απαλύνει την ένταση και τον πόνο, ενώ βοηθά το παιδί να αναπτύξει δεξιότητες λόγου και συντονισμό κινήσεων.
Να κοιτάτε το παιδί σας ώστε να εγκαθιδρύσει την βλεμματική επαφή μαζί σας. Για παράδειγμα, την στιγμή που αλλάζετε το μωρό σας: το ακούτε όταν κλαίει, ερμηνεύετε το μήνυμά του ότι δεν είναι χαρούμενο και ανταποκρίνεστε με λόγια παρηγοριάς, με μελωδίες και τραγούδια. Χρησιμοποιείτε σύντομες φράσεις και απλές λέξεις για να εξηγήσετε αυτό που κάνετε.
1-2 ετών
Να κοιτάτε τις χειρονομίες που κάνει το παιδί σας.
Να ακούτε τα λόγια του.
Να ερμηνεύετε ό,τι λέει.
Να μιμείστε και να επαναλαμβάνετε αυτά που λέει το παιδί, δίνοντάς του ένα καλό πρότυπο.
Να μοιράζεστε και να κάνετε την επικοινωνία ευχάριστη για το παιδί σας. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια του φαγητού υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να αναπτύξει το παιδί το λόγο του.
2-3 ετών
Παίξτε παιχνίδια με κίνηση, παραδείγματος χάριν «τρέξε στο μεγάλο κουτί», «χτύπα τα χέρια και τα πόδια».
Παίξτε επιτραπέζια παιχνίδια ώστε να μάθει το παιδί να περιμένει τη σειρά του, όπως «λόττο με εικόνες», «παζλ», «τι ακούς».
Πείτε τραγούδια με κίνηση, όπως το «χαρωπά τα δυο μου χέρια τα χτυπώ».
Αφήστε το παιδί σας να μιλά για ένα θέμα και δίνετε την απαιτούμενη προσοχή και χρόνο για να το ακούσετε, καθώς και για να του απαντήσετε. Εμπλουτίζετε τη συζήτησή σας προσθέτοντας πληροφορίες σχετικές με το θέμα σας. Για παράδειγμα, διαβάζετε καθημερινά με το παιδί σας βιβλία στα οποία θα ονομάζετε, θα εξηγείτε και θα περιγράφετε τις εικόνες.
3-4 ετών
Να δημιουργείτε ευκαιρίες καθημερινά για επικοινωνία με το παιδί σας. Για παράδειγμα, καθιερώστε μια ώρα συνομιλίας.
Να δίνετε στο παιδί σας ευκαιρίες να παίζει με τους φίλους του και σε ομάδες.
Να παίζετε παιχνίδια μαζί του που να είναι κατάλληλα για την ηλικία του.
Να του επιτρέπετε να εκτελεί ανάλογες με την ηλικία του δραστηριότητες για να γίνει αυτόνομο.
Να διαβάζετε συχνά στο παιδί σας παραμύθια και βιβλία και στη συνέχεια να το αφήνετε να λέει την ιστορία μαζί σας.
Να λέτε τραγούδια και ποιήματα μαζί.
Να συμπεριφέρεστε στο παιδί σας σαν ενήλικας και να μοιράζεστε πληροφορίες μαζί του.
ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ: Στο παιδί σας αρέσει να διασκεδάζει και να παίζει μαζί σας.

Ως γονείς θέλουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας. Θέλουμε να τονώσουμε την αυτοπεποίθησή τους, να τα κάνουμε να νιώθουν ασφάλεια, αποδοχή και ότι τα αγαπάμε. Αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος που καθημερινά ψάχνουμε στο διαδίκτυο, διαβάζουμε βιβλία ή συζητάμε με άλλους γονείς διάφορους τρόπους για να είμαστε όσο καλύτεροι γονείς γίνεται.
Εκτός από τις πράξεις, που παίζουν καθοριστικό ρόλο στο μεγάλωμά τους, κι αυτά που λέμε στα παιδιά μας είναι πολύ σημαντικά για να νιώθουν αγαπητά. Άλλωστε τα λόγια μας καταγράφονται μέσα τους και με τη σειρά τους δημιουργούν βασικές πεποιθήσεις που τα συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή. Ακολουθούν 20 παραδείγματα που θα μας βοηθήσουν πολύ.
Ποια είναι αυτά τα 20 λόγια που θα τονώσουν την αυτοπεποίθηση του παιδιού μας και θα τα βοηθήσουν να νιώσουν την αποδοχή και την αγάπη μας
1. Σε αγαπώ! Σε αγαπώ απέραντα και ατελείωτα και δεν υπάρχει τίποτα που θα με κάνει να σταματήσω να σε αγαπάω!
2. Είσαι καταπληκτικό παιδί! Είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος, μοναδικός και δεν υπάρχει κανένας άλλος σαν εσένα.
3. Δείξε τα συναισθήματά σου! Κλάψε, αν έτσι νιώθεις, γέλα αν το αισθάνεσαι. Όλα τα συναισθήματα είναι χρήσιμα σημαντικά, αρκεί να ξέρουμε να τα εκδηλώσουμε σωστά και να μην διαλέξουμε συμπεριφορές που στεναχωρούν ή πονάνε τους άλλους.
4. Έκανες λάθος. Δεν πειράζει, όλοι οι άνθρωποι κάνουν λάθη. Το σημαντικό είναι να μάθεις από το λάθος σου, να το διορθώσεις και να μην το επαναλάβεις. Έχεις την ευκαιρία να κάνεις ένα νέο ξεκίνημα!
5. Τα κατάφερες! Μπράβο σου. Αν δεν ήταν εύκολο, ξέρω ότι προσπάθησες και τα κατάφερες. Είμαι περήφανη/ος για εσένα και πρέπει κι εσύ να είσαι περήφανος για τον εαυτό σου.
6. Συγγνώμη. Εγώ έκανα λάθος
7. Μπορείς να αλλάξεις γνώμη. Μερικές φορές μπορεί να πάρεις μια απόφαση αλλά μετά να αλλάξεις γνώμη. Μπορείς να το κάνεις με ωραίο τρόπο, χωρίς κλάματα ή θυμο.
8. Τι ωραία ιδέα! Χαίρομαι που το σκέφτηκες!Όταν βάζεις το μυαλό σου να δουλέψει το αποτέλεσμα είναι σούπερ! Πες μου και άλλα πράγματα για αυτή την ιδέα σου!
9. Αυτό ήταν ευγενικό εκ μέρους σου. Τι ωραία επιλογή να βοηθήσεις και να πεις ωραία πράγματα σε κάποιον άλλο! Φαντάζομαι πόσο όμορφα νιώθεις μέσα σου! Είμαι περήφανη/ος για εσένα! Μπράβο!
10. Σου έχω μια μικρή έκπληξη! Έτσι, χωρίς λόγο, επειδή σε αγαπώ.
11. Δε βιάζομαι. Μπορώ να περιμένω. Έχουμε χρόνο, μη βιάζεσαι.
12. Τι θέλεις να κάνουμε; Είναι σειρά σου να διαλέξεις και πάντα έχεις ωραίες ιδέες!
13. Πες μου…. Θέλω να ακούσω τη γνώμη σου. Θέλω να ακούσω τι σκέφτεσαι και πώς νιώθεις, είναι σημαντικό. Είμαι όλο αυτιά!
14. Εδώ είμαι! Και δεν πρόκειται να φύγω χωρίς να σε χαιρετήσω. Μου αρέσει να είμαστε μαζί.
15. Ευχαριστώ και παρακαλώ. Είναι σημαντικές λέξεις που πρέπει να θυμόμαστε να χρησιμοποιούμε. Και αν ξεχαστώ καμιά φορά και δε σου τις πω, να μου το υπενθυμίσεις!
16. Μου έλειψες! Να ξέρεις ότι σε σκέφτομαι όταν δεν είμαστε μαζί.
17. Προσπάθησε! Κάνε μια προσπάθεια, ένα βήμα τη φορά. Θα τα καταφέρεις! Τίποτα δε γίνεται χωρίς να προσπάθεια.
18. Θα σε βοηθήσω. Πρώτα κάνε μια προσπάθεια μόνος σου, αλλά αν δεις ότι χρειάζεσαι κάτι, εδώ είμαι για να σε βοηθήσω. Δεν θα το κάνω εγώ για εσένα, αλλά θα σου δείξω πώς να το κάνεις για να το μάθεις και να μη με χρειάζεσαι την επόμενη φορά.
19. Τι θα σου άρεσε; Τι ονειρεύεσαι; Τι θα ήθελες να έχεις ή να γίνει; Ας αφήσουμε τη φαντασία μας ελεύθερη να σκεφτούμε τι θα θέλαμε.
20. Πιστεύω σε εσένα! Πιστεύω σε εσένα σαν άνθρωπο, πιστεύω στις δυνάμεις σου και σου έχω εμπιστοσύνη! Μπορείς! 

-Από την Δρ. Λίζα Βάρβογλη, Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια
-ΠΗΓΗ: themamagers.gr20 φράσεις που βοηθούν το παιδί να νιώσει πως το αγαπάμε

Ως γονείς θέλουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας. Θέλουμε να τονώσουμε την αυτοπεποίθησή τους, να τα κάνουμε να νιώθουν ασφάλεια, αποδοχή και ότι τα αγαπάμε. Αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος που καθημερινά ψάχνουμε στο διαδίκτυο, διαβάζουμε βιβλία ή συζητάμε με άλλους γονείς διάφορους τρόπους για να είμαστε όσο καλύτεροι γονείς γίνεται.
Εκτός από τις πράξεις, που παίζουν καθοριστικό ρόλο στο μεγάλωμά τους, κι αυτά που λέμε στα παιδιά μας είναι πολύ σημαντικά για να νιώθουν αγαπητά. Άλλωστε τα λόγια μας καταγράφονται μέσα τους και με τη σειρά τους δημιουργούν βασικές πεποιθήσεις που τα συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή. Ακολουθούν 20 παραδείγματα που θα μας βοηθήσουν πολύ.
Ποια είναι αυτά τα 20 λόγια που θα τονώσουν την αυτοπεποίθηση του παιδιού μας και θα τα βοηθήσουν να νιώσουν την αποδοχή και την αγάπη μας
1. Σε αγαπώ! Σε αγαπώ απέραντα και ατελείωτα και δεν υπάρχει τίποτα που θα με κάνει να σταματήσω να σε αγαπάω!
2. Είσαι καταπληκτικό παιδί! Είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος, μοναδικός και δεν υπάρχει κανένας άλλος σαν εσένα.
3. Δείξε τα συναισθήματά σου! Κλάψε, αν έτσι νιώθεις, γέλα αν το αισθάνεσαι. Όλα τα συναισθήματα είναι χρήσιμα σημαντικά, αρκεί να ξέρουμε να τα εκδηλώσουμε σωστά και να μην διαλέξουμε συμπεριφορές που στεναχωρούν ή πονάνε τους άλλους.
4. Έκανες λάθος. Δεν πειράζει, όλοι οι άνθρωποι κάνουν λάθη. Το σημαντικό είναι να μάθεις από το λάθος σου, να το διορθώσεις και να μην το επαναλάβεις. Έχεις την ευκαιρία να κάνεις ένα νέο ξεκίνημα!
5. Τα κατάφερες! Μπράβο σου. Αν δεν ήταν εύκολο, ξέρω ότι προσπάθησες και τα κατάφερες. Είμαι περήφανη/ος για εσένα και πρέπει κι εσύ να είσαι περήφανος για τον εαυτό σου.
6. Συγγνώμη. Εγώ έκανα λάθος
7. Μπορείς να αλλάξεις γνώμη. Μερικές φορές μπορεί να πάρεις μια απόφαση αλλά μετά να αλλάξεις γνώμη. Μπορείς να το κάνεις με ωραίο τρόπο, χωρίς κλάματα ή θυμο.
8. Τι ωραία ιδέα! Χαίρομαι που το σκέφτηκες!Όταν βάζεις το μυαλό σου να δουλέψει το αποτέλεσμα είναι σούπερ! Πες μου και άλλα πράγματα για αυτή την ιδέα σου!
9. Αυτό ήταν ευγενικό εκ μέρους σου. Τι ωραία επιλογή να βοηθήσεις και να πεις ωραία πράγματα σε κάποιον άλλο! Φαντάζομαι πόσο όμορφα νιώθεις μέσα σου! Είμαι περήφανη/ος για εσένα! Μπράβο!
10. Σου έχω μια μικρή έκπληξη! Έτσι, χωρίς λόγο, επειδή σε αγαπώ.
11. Δε βιάζομαι. Μπορώ να περιμένω. Έχουμε χρόνο, μη βιάζεσαι.
12. Τι θέλεις να κάνουμε; Είναι σειρά σου να διαλέξεις και πάντα έχεις ωραίες ιδέες!
13. Πες μου…. Θέλω να ακούσω τη γνώμη σου. Θέλω να ακούσω τι σκέφτεσαι και πώς νιώθεις, είναι σημαντικό. Είμαι όλο αυτιά!
14. Εδώ είμαι! Και δεν πρόκειται να φύγω χωρίς να σε χαιρετήσω. Μου αρέσει να είμαστε μαζί.
15. Ευχαριστώ και παρακαλώ. Είναι σημαντικές λέξεις που πρέπει να θυμόμαστε να χρησιμοποιούμε. Και αν ξεχαστώ καμιά φορά και δε σου τις πω, να μου το υπενθυμίσεις!
16. Μου έλειψες! Να ξέρεις ότι σε σκέφτομαι όταν δεν είμαστε μαζί.
17. Προσπάθησε! Κάνε μια προσπάθεια, ένα βήμα τη φορά. Θα τα καταφέρεις! Τίποτα δε γίνεται χωρίς να προσπάθεια.
18. Θα σε βοηθήσω. Πρώτα κάνε μια προσπάθεια μόνος σου, αλλά αν δεις ότι χρειάζεσαι κάτι, εδώ είμαι για να σε βοηθήσω. Δεν θα το κάνω εγώ για εσένα, αλλά θα σου δείξω πώς να το κάνεις για να το μάθεις και να μη με χρειάζεσαι την επόμενη φορά.
19. Τι θα σου άρεσε; Τι ονειρεύεσαι; Τι θα ήθελες να έχεις ή να γίνει; Ας αφήσουμε τη φαντασία μας ελεύθερη να σκεφτούμε τι θα θέλαμε.
20. Πιστεύω σε εσένα! Πιστεύω σε εσένα σαν άνθρωπο, πιστεύω στις δυνάμεις σου και σου έχω εμπιστοσύνη! Μπορείς! 

-Από την Δρ. Λίζα Βάρβογλη, Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια
-ΠΗΓΗ: themamagers.gr